" />

KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2022 - 18:35
KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129
Transferler
75.191 18.168.077 -18.243.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-695.914 -275.852 -971.766 0 -971.766
Dönem Karı (Zararı)
1.646.934 1.646.934 0 1.646.934
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
181.968 181.968 181.968
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 94.584.265
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265
Transferler
171.899 1.475.035 -1.646.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.530.737 -574.198 66.956.539 0 66.956.539
Dönem Karı (Zararı)
46.351.875 46.351.875 0 46.351.875
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
58.020 58.020 58.020
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 94.384.117 -3.135.033 1.207.513 14.420.002 46.351.875 0 207.950.699 0 207.950.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.813.216 -19.894.978
Dönem Karı (Zararı)
46.351.875 1.646.934
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.351.875 1.646.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.275.363 24.071.622
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 32.928.777 22.460.849
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.335.787 -900.746
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.335.787 -204.832
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -695.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.593.303 1.816.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.977.827 1.756.156
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 114.154 60.658
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.501.322 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.887 -1.284.589
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -772.827 -1.025.697
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 760.940 -258.892
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
22 -68.532 -182.171
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.811.453 2.172.538
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -8.811.453 2.172.538
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 9.922.922 -193.041
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 58.020 181.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.594.268 -45.294.262
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.704.744 10.181.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -57.150.716 9.041.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.554.028 1.140.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.973.333 -1.998.245
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -2.798.083 -1.799.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -175.250 -198.506
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -9.392.667 15.659.526
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -4.091.627 -5.420.034
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.037.533 -55.724.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 3.442.627 -6.715.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 79.594.906 -49.009.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 4.614.552 -3.410.736
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-529.585 -1.871.738
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -2.506.262 -1.314.180
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.976.677 -557.558
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 3.402.275 -2.859.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
231.864 149.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 231.864 149.176
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.221.506 -19.575.706
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 3.591.710 -319.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
64.464.993 -1.767.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.546.887 10.932
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 67.546.887 10.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.081.894 -1.778.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.004.156 -1.702.237
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -77.738 -76.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.824.556 63.987.638
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.228.384 155.074.258
Kredilerden Nakit Girişleri
6 89.228.384 155.074.258
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-137.538.561 -71.938.430
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -137.538.561 -71.938.430
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2 -22.855.606 -14.153.615
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
24 -6.658.773 -4.994.575
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.453.653 42.324.980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 85.453.653 42.324.980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 61.657.966 19.332.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 147.111.619 61.657.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 147.111.619 61.657.966
Ticari Alacaklar
7 89.273.510 25.993.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 77.822.303 20.163.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.451.207 5.830.422
Diğer Alacaklar
8 7.261.477 4.242.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 6.709.879 3.911.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 551.598 330.874
Stoklar
9 154.909.802 145.517.135
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.994.229 9.902.602
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 10.095 10.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.984.134 9.892.507
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 2.375.472 572.394
Diğer Dönen Varlıklar
18 385.133 548.465
İlişkili Olmayan Tarafl 18 385.133 548.465
ARA TOPLAM
415.311.242 248.435.151
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 6.210.000 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
421.521.242 251.207.428
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
8 336.337 381.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 336.337 381.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 18.574.853 9.763.400
Maddi Duran Varlıklar
11 125.194.654 48.211.049
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 49.125.659 28.347.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 569.770 593.359
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 12.388.319 7.637.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
213.913.804 102.659.291
TOPLAM VARLIKLAR
635.435.046 353.866.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.800.860 46.088.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.800.860 46.088.055
Banka Kredileri
6 3.787.394 33.390.433
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 25.977.243 12.676.122
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 36.223 21.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.853.115 20.731.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.853.115 20.731.167
Banka Kredileri
6 42.853.115 20.731.167
Ticari Borçlar
7 153.491.310 68.828.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 27.004.683 23.562.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 126.486.627 45.266.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 7.493.781 2.879.229
Diğer Borçlar
8 7.525.921 8.055.506
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 2.506.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.525.921 5.549.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.641.714 4.239.439
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 3.676.788 1.936.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.964.926 2.302.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 6.561.288 1.166.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.599.549 5.192.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.766.744 3.577.862
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.832.805 1.615.113
ARA TOPLAM
260.967.538 157.181.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.967.538 157.181.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
138.428.458 88.659.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
138.428.458 88.659.574
Banka Kredileri
6 117.197.828 75.368.559
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 21.230.630 13.291.015
Diğer Borçlar
8 133.731 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 133.731 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.322.268 5.482.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.322.268 5.482.097
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 22.632.352 7.959.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.516.809 102.100.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
427.484.347 259.282.454
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
207.950.699 94.584.265
Ödenmiş Sermaye
19 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
19 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.249.084 24.292.545
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.249.084 24.292.545
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 94.384.117 26.853.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.135.033 -2.560.835
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.207.513 1.035.614
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 14.420.002 12.886.947
Net Dönem Karı veya Zararı
19 46.351.875 1.646.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
207.950.699 94.584.265
TOPLAM KAYNAKLAR
635.435.046 353.866.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 432.405.300 233.411.672
Satışların Maliyeti
20 -240.677.306 -117.551.012
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
191.727.994 115.860.660
BRÜT KAR (ZARAR)
191.727.994 115.860.660
Genel Yönetim Giderleri
21 -15.894.109 -12.651.561
Pazarlama Giderleri
21 -103.027.063 -66.771.297
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -2.086.778 -1.363.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 52.170.803 27.502.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -55.620.650 -30.416.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.270.197 32.161.174
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 6.237.622 24.752
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 8.811.453 -2.172.538
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.319.272 30.013.388
Finansman Gelirleri
24 57.039.986 11.495.405
Finansman Giderleri
24 -85.979.022 -38.724.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.380.236 2.784.209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.028.361 -1.137.275
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -6.561.288 -1.166.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -467.073 29.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.351.875 1.646.934
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.351.875 1.646.934
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.351.875 1.646.934
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden Pay başına kazanç 0,00940000 0,00033000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
66.956.539 -971.766
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 77.177.985 -781.926
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -765.597 -353.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.455.849 163.816
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 -9.647.248 86.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 191.399 77.804
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.956.539 -971.766
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.308.414 675.168
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
113.308.414 675.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001931


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0251 Değişim: -0,16%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9945 Değişim: -0,45%
Düşük 35,9510 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.547,11 Değişim: -2,07%
Düşük 2.543,05 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.