KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.05.2021 - 18:47
KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129
Transferler
18.243.268 -18.243.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.978 -87.413 -261.391 0 -261.391
Dönem Karı (Zararı)
1.034.560 1.034.560 0 1.034.560
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.375.316 -2.372.396 960.423 12.780.170 1.034.560 94.500.298 94.500.298
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265
Transferler
1.646.934 -1.646.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-175.933 -292.584 -468.517 0 -468.517
Dönem Karı (Zararı)
-73.884 -73.884 0 -73.884
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.677.447 -2.853.419 1.035.614 14.533.881 -73.884 0 94.041.864 0 94.041.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.625.532 1.332.459
Dönem Karı (Zararı)
-73.884 1.034.560
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-73.884 1.034.560
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.146.668 8.768.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.928.002 6.954.375
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-194.807 -173.978
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -18.874 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -175.933 -173.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
653.968 666.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 766.649 484.725
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -112.681 181.958
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-96.586 1.901.758
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -28.582 -489.540
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -68.004 2.391.298
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
22 -302.461 65.895
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 0 2.748
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-625.107 167.489
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -625.107 167.489
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -216.341 -816.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.291.364 -8.470.421
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.985.418 -3.268.679
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 6.345.692 -3.364.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -360.274 95.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-393.853 -157.269
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -546.231 -155.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 152.378 -1.725
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.598.252 4.296.494
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.486.299 -2.735.531
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.223.034 -861.405
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.037.085 -1.378.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.185.949 517.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 576.104 -807.572
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
352.860 -1.903.341
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 6.408 -48.610
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 346.452 -1.854.731
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 450.181 -2.080.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
182.171 -952.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 182.171 -1.249.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 0 296.668
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.364.148 1.332.459
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -738.616 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-218.750 -849.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-218.750 -849.599
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -217.250 -849.599
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.500 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.374.816 27.972.568
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.819.322 47.281.561
Kredilerden Nakit Girişleri
6 47.819.322 47.281.561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.492.128 -16.007.225
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -23.492.128 -16.007.225
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2 7.799.591 -2.842.656
Ödenen Faiz
24 -1.751.969 -459.112
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.781.598 28.455.428
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 38.781.598 28.455.428
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 61.657.966 19.332.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 100.439.564 47.788.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 100.439.564 61.657.966
Ticari Alacaklar
7 20.095.379 25.993.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.879.984 20.163.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.215.395 5.830.422
Diğer Alacaklar
8 4.787.404 4.242.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4.458.027 3.911.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 329.377 330.874
Stoklar
9 148.115.387 145.517.135
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.388.901 9.902.602
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 10.095 10.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.378.806 9.892.507
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 349.484 572.394
Diğer Dönen Varlıklar
18 668.755 548.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 668.755 548.465
ARA TOPLAM
286.844.874 248.435.151
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
289.617.151 251.207.428
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
8 230.929 381.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 230.929 381.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 10.388.507 9.763.400
Maddi Duran Varlıklar
11 47.234.712 48.211.049
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 34.502.269 28.347.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 569.861 593.359
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4.885.860 7.637.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.536.350 102.659.291
TOPLAM VARLIKLAR
395.153.501 353.866.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.609.461 46.088.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.609.461 46.088.055
Banka Kredileri
6 23.553.935 33.390.433
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 17.018.461 12.676.122
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 37.065 21.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.912.715 20.731.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.912.715 20.731.167
Banka Kredileri
6 26.912.715 20.731.167
Ticari Borçlar
7 71.106.225 68.828.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 24.599.141 23.562.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 46.507.084 45.266.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.455.333 2.879.229
Diğer Borçlar
8.408.366 8.055.506
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 2.512.670 2.506.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.895.696 5.549.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.689.620 4.239.439
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 2.041.747 1.936.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.647.873 2.302.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
204.974 1.166.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.912.706 5.192.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.486.447 3.577.862
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.426.259 1.615.113
ARA TOPLAM
160.299.400 157.181.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.299.400 157.181.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
129.863.045 88.659.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
129.863.045 88.659.574
Banka Kredileri
6 115.092.451 75.368.559
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 14.770.594 13.291.015
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.958.562 5.482.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.958.562 5.482.097
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 4.990.630 7.959.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.812.237 102.100.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
301.111.637 259.282.454
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.041.864 94.584.265
Ödenmiş Sermaye
19 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
19 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.824.028 24.292.545
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.824.028 24.292.545
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 26.677.447 26.853.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.853.419 -2.560.835
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.035.614 1.035.614
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 14.533.881 12.886.947
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -73.884 1.646.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.041.864 94.584.265
TOPLAM KAYNAKLAR
395.153.501 353.866.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 42.318.443 85.657.865
Satışların Maliyeti
20 -16.703.702 -51.607.974
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.614.741 34.049.891
BRÜT KAR (ZARAR)
25.614.741 34.049.891
Genel Yönetim Giderleri
21 -3.559.922 -4.090.692
Pazarlama Giderleri
21 -16.910.645 -21.970.687
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -280.994 -242.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 8.001.904 14.762.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -8.736.823 -14.510.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.128.261 7.998.537
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 625.107 -167.489
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.753.368 7.831.048
Finansman Gelirleri
24 9.990.991 1.642.814
Finansman Giderleri
24 -14.736.916 -8.913.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.443 560.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-81.327 473.824
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -204.974 -296.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 123.647 770.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-73.884 1.034.560
DÖNEM KARI (ZARARI)
-73.884 1.034.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-73.884 1.034.560
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına kazanç 0,00000000 0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-468.517 -261.391
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 -195.481 -195.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -365.730 -112.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 73.146 24.655
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-468.517 -261.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-542.401 773.169
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-542.401 773.169http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938027


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,81% Hacim : 13.251 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6529 Değişim: -1,34%
Düşük 8,6517 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3358 Değişim: -1,16%
Düşük 10,3108 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
495,42 Değişim: -1,47%
Düşük 494,49 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.