KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2020 - 18:19
KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 29.122.123 -1.138.613 960.423 -13.563.380 -186.146 69.916.632 0 69.916.632
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-92.128 -92.128 -92.128
Transferler
-186.146 186.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-876.915 -508.739 -1.324.671 -2.710.325 0 -2.710.325
Dönem Karı (Zararı)
8.378.556 8.378.556 0 8.378.556
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 75.492.735
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735
Transferler
8.378.556 -8.378.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-695.914 -637.631 1.324.671 -8.874 0 -8.874
Dönem Karı (Zararı)
18.243.268 18.243.268 0 18.243.268
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 0 93.727.129 0 93.727.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.140.578 17.584.807
Dönem Karı (Zararı)
18.243.268 8.378.556
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.243.268 8.378.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.690.726 4.405.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 26.877.965 5.174.122
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.399.883 -876.915
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.095.797 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-695.914 -876.915
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.243.279 29.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.084.758 1.218.503
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -158.521 -2.671.306
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 942.468
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 540.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
422.190 -983.943
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 0 -928.984
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 1.204.625 679.300
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -782.435 -734.259
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
19 252.286 375.162
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29-31 0 49.858
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.492.491 -1.647.095
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.492.491 -1.647.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 1.474.172 2.350.975
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -66.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.206.584 4.801.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.266.785 -13.058.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -10.864.763 -12.832.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.402.022 -225.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
491.767 -1.659.796
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 547.429 -1.935.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -55.662 275.878
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 6.168.950 -15.047.953
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -70.105 -3.204.646
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.437.927 26.990.254
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 9.374.728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 12.437.927 17.615.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 0 642.579
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.008.746 6.004.727
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.840.136 4.806.213
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.168.610 1.198.514
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 1.436.084 4.597.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -462.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 0 671.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 -1.134.611
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.140.578 17.584.807
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.575.446 -5.341.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.040 150.203
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 26.040 150.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.601.486 -5.491.500
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.525.981 -5.124.567
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -75.505 -366.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.553.006 -20.811.044
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.741.610 66.265.597
Kredilerden Nakit Girişleri
36 54.741.610 66.265.597
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-66.454.737 -84.693.572
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
36 -66.454.737 -84.693.572
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.198.691 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-373.625 0
Ödenen Faiz
29 -4.267.563 -2.383.069
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.012.126 -8.567.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42 19.012.126 -8.567.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42 320.860 8.888.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42 19.332.986 320.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
42 19.332.986 320.860
Ticari Alacaklar
7 35.711.999 23.758.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.986.834 18.741.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.725.165 5.017.159
Diğer Alacaklar
9 2.348.049 2.892.512
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.112.057 2.659.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 235.992 233.026
Stoklar
10 161.176.661 167.345.611
Peşin Ödenmiş Giderler
4.482.568 4.693.842
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 10.095 16.469
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.472.473 4.677.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 2.726.057 3.798
Diğer Dönen Varlıklar
515.470 969.159
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 515.470 969.159
ARA TOPLAM
226.293.790 199.984.358
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
229.066.067 202.756.635
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
9 278.187 225.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 278.187 225.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 11.935.938 10.443.447
Maddi Duran Varlıklar
14 51.649.629 53.559.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 59.832.183 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 643.891 811.553
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 8.073.273 3.746.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
140.137.313 76.511.081
TOPLAM VARLIKLAR
369.203.380 279.267.716
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.110.899 4.995.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.110.899 4.995.324
Banka Kredileri
36 21.449.859 4.975.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.635.792 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.248 19.894
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.545.778 32.386.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.545.778 32.386.507
Banka Kredileri
36 15.545.778 32.386.507
Ticari Borçlar
7 125.579.239 103.110.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 30.277.313 21.451.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 95.301.926 81.659.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 6.289.965 5.149.555
Diğer Borçlar
9.927.242 9.884.815
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.820.442 4.806.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.106.800 5.078.602
Türev Araçlar
37 0 1.698.296
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.098.732 5.662.648
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 4.948.367 3.929.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.150.365 1.733.382
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 3.639.435 214.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.455.780 4.058.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.953.257 2.397.580
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.502.523 1.661.044
ARA TOPLAM
215.647.070 167.161.017
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.647.070 167.161.017
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.088.863 27.486.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36 47.088.863 27.486.005
Banka Kredileri
11.084.333 27.486.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
36.004.530 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.152.893 5.437.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 4.152.893 5.437.074
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 8.587.425 3.690.885
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.829.181 36.613.964
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
275.476.251 203.774.981
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.727.129 75.492.735
Ödenmiş Sermaye
26 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
26 niden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.264.311 26.597.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.264.311 26.597.856
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 27.549.294 28.245.208
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -2.284.983 -1.647.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -1.324.671
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -1.324.671
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37 0 -1.324.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 960.423 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -5.463.098 -13.841.654
Net Dönem Karı veya Zararı
26 18.243.268 8.378.556
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.727.129 75.492.735
TOPLAM KAYNAKLAR
369.203.380 279.267.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 428.112.815 347.648.021
Satışların Maliyeti
27 -266.269.424 -189.033.820
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.843.391 158.614.201
BRÜT KAR (ZARAR)
161.843.391 158.614.201
Genel Yönetim Giderleri
28 -16.989.682 -16.228.332
Pazarlama Giderleri
28 -100.930.218 -109.710.704
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -1.566.956 -2.227.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 31.031.239 36.045.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -26.013.241 -31.933.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.374.533 34.559.990
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 60.471 111.309
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.492.491 1.647.095
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.927.495 36.318.394
Finansman Gelirleri
31 1.272.675 0
Finansman Giderleri
31 -27.855.174 -25.374.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.344.996 10.943.999
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33 -4.101.728 -2.565.443
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -3.639.435 -214.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -462.293 -2.350.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.243.268 8.378.556
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.243.268 8.378.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.243.268 8.378.556
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına kazanç 0,00370000 0,00170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.333.545 -1.385.654
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -781.926 -972.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -817.476 -652.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
265.857 239.028
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 86.012 95.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 179.845 143.490
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -1.324.671
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.698.296
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37 -1.698.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
373.625
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.333.545 -2.710.325
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.909.723 5.668.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.909.723 5.668.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818884


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 1,29% Hacim : 12.824 Mio.TL Son veri saati : 15:51
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.461
Açılış: 1.449
8,2427 Değişim: 0,11%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0366 Değişim: 0,10%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
488,85 Değişim: 0,84%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 489,40
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.