KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 21:21
KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 8.680.485 -1.117.894 960.423 -263.260 -13.300.120 49.681.859 0 49.681.859
Transferler
-13.300.120 13.300.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.636 -57.584 -143.220 -143.220
Dönem Karı (Zararı)
-3.273.449 -3.273.449 -3.273.449
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 8.594.849 -1.175.478 960.423 -13.563.380 -3.273.449 46.265.190 0 46.265.190
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 29.122.123 -1.138.613 960.423 -13.563.380 -186.146 69.916.632 0 69.916.632
Transferler
-186.146 186.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-528.958 -264.152 -793.110 -793.110
Dönem Karı (Zararı)
429.042 429.042 0 429.042
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.593.165 -1.402.765 960.423 -13.749.526 429.042 69.552.564 0 69.552.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.110.286 -1.051.276
Dönem Karı (Zararı)
429.042 -3.273.449
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-994.829 2.062.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24-26 2.445.945 2.138.971
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
186.984 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
186.984 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.032.694 338.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 377.966 264.331
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 260.435 73.797
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.359.320 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -311.775 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.841.192 372.033
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -1.910.338
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 69.146 372.033
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
19 -43.840 132.590
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29-31 47.789 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-605.077 -792.476
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -605.077 -792.476
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 807.496 -126.791
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-12.771
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
52.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.676.073 159.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.306.083 -3.365.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.382.030 -4.207.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.075.947 841.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.763.451 -178.304
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.755.388 -206.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.063 28.055
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.979.424 -13.184.635
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.154.510 -283.205
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.895.302 14.674.986
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.979.674 1.577.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 16.915.628 13.097.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 538.907 349.517
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-898.942 803.291
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -898.942 803.291
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 7.470.852 1.646.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.126.578 -303.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -1.126.336 -303.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -242 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.110.286 -1.051.238
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -38
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.410.763 -3.255.879
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-59.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.280
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 11.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.410.763 -3.207.263
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.081.562 -3.207.263
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-329.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.024.353 5.600.692
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.600.785
Kredilerden Nakit Girişleri
6.600.785
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.024.353 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.024.353
Ödenen Faiz
29 0 -1.000.093
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.324.830 1.293.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41 -7.324.830 1.293.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41 8.888.394 6.785.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41 1.563.564 8.078.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
42 1.563.564 8.888.394
Ticari Alacaklar
7 23.099.789 12.155.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.490.431 6.108.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.609.358 6.047.385
Diğer Alacaklar
9 2.650.245 844.681
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.479.200 723.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 171.045 120.869
Stoklar
10 157.322.757 152.297.658
Peşin Ödenmiş Giderler
3.282.047 1.603.248
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.282.047 1.603.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 13.470 10.272
Diğer Dönen Varlıklar
25 1.584.751 1.508.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 1.584.751 1.508.352
ARA TOPLAM
189.516.623 177.308.391
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
192.288.900 180.080.668
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
9 204.990 202.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 204.990 202.384
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 9.401.429 8.796.352
Maddi Duran Varlıklar
14 53.582.085 53.436.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 893.897 655.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 4.711.045 1.768.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.517.658 72.583.847
TOPLAM VARLIKLAR
268.806.558 252.664.515
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36 8.188.278 45.092.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36 33.326.783 19.744.830
Ticari Borçlar
7 94.837.680 76.784.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 15.056.352 12.076.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 79.781.328 64.707.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 5.073.549 4.506.976
Diğer Borçlar
9 4.535.747 5.425.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.535.747 5.425.464
Ertelenmiş Gelirler
12 7.705.939 1.065.231
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 2.125.220 941.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 5.580.719 123.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.224.345 5.227.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.206.129 2.103.962
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 3.018.216 3.123.925
ARA TOPLAM
158.892.321 157.847.992
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.892.321 157.847.992
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36 34.395.805 21.097.433
Ticari Borçlar
7 0 20.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 20.279
Diğer Borçlar
9 6.150 15.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.150 15.375
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.209.423 3.766.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.209.423 3.766.804
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.750.295 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.361.673 24.899.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
199.253.994 182.747.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.552.564 69.916.632
Ödenmiş Sermaye
26 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
26 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.190.400 27.983.510
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 28.593.165 29.122.123
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
26 -1.402.765 -1.138.613
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 960.423 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -13.749.526 -13.563.380
Net Dönem Karı veya Zararı
26 429.042 -186.146
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.552.564 69.916.632
TOPLAM KAYNAKLAR
268.806.558 252.664.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 156.345.362 82.510.889 81.835.684 46.594.313
Satışların Maliyeti
27 -89.082.865 -38.588.505 -47.069.651 -22.153.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.262.497 43.922.384 34.766.033 24.440.913
BRÜT KAR (ZARAR)
67.262.497 43.922.384 34.766.033 24.440.913
Genel Yönetim Giderleri
28 -6.603.265 -6.283.764 -4.193.618 -3.231.609
Pazarlama Giderleri
28 -50.488.097 -38.433.688 -26.589.834 -20.345.458
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -1.127.802 -856.547 -702.415 -401.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 17.374.687 9.047.820 9.738.954 4.404.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -8.278.479 -4.059.719 3.755.705 -1.580.307
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.139.541 3.336.486 16.774.825 3.286.942
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 0 12.090 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 605.077 792.476 339.219 609.002
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.744.618 4.141.052 17.114.044 3.895.944
Finansman Gelirleri
745.192 0 336.367 0
Finansman Giderleri
31 -18.126.237 -7.541.292 -9.990.586 -2.404.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.363.573 -3.400.240 7.459.825 1.491.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-934.531 126.791 -621.873 39.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -934.531 126.791 -621.873 39.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
429.042 -3.273.449 6.837.952 1.531.520
DÖNEM KARI (ZARARI)
429.042 -3.273.449 6.837.952 1.531.520
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
429.042 -3.273.449 6.837.952 1.531.520
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-793.110 -143.220 -450.604 -39.705
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -581.490 -85.636 -386.009 -42.818
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -338.656 0 -122.596 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -57.584 0 3.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
127.036 0 58.001 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 52.532 0 31.030 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 74.504 0 26.971 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-793.110 -143.220 -450.604 -39.705
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-364.068 -3.416.669 6.387.348 1.491.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-364.068 -3.416.669 6.387.348 1.491.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702230


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,00% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 24.05.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
15,9894 Değişim: 0,40%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9925
Açılış: 15,9256
17,0701 Değişim: 0,20%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0788
Açılış: 17,036
951,20 Değişim: 0,25%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 953,72
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.