KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 20:53
KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 8.680.485 -1.117.894 960.423 -263.260 -13.300.120 49.681.859 0 49.681.859
Transferler
-13.300.120 13.300.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.818 -60.697 -103.515 -103.515
Dönem Karı (Zararı)
-4.804.969 -4.804.969 -4.804.969
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 8.637.667 -1.178.591 960.423 -13.563.380 -4.804.969 44.773.375 0 44.773.375
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 29.122.123 -1.138.613 960.423 -13.563.380 -186.146 69.916.632 0 69.916.632
Transferler
-186.146 186.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.979 -168.527 1.102.500 1.102.500 1.102.500
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.948.144 -1.307.140 960.423 -13.749.526 1.102.500 70.676.626 0 70.676.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.991.645 -7.721.415
Dönem Karı (Zararı)
1.102.500 -4.804.969
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.174.557 1.099.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24-26 1.428.856 1.126.209
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.866.203 -30.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 -3.209.678 -109.382
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 253.063 78.694
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 91.071 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -659 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.526.032 330.569
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -85 330.569
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 37.191 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 70.807 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -1.633.945 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
19 175.818 -55.741
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29-31 5.984.354 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-265.858 -183.474
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -265.858 -183.474
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 243.622 -86.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.714.588 -4.015.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.087.800 -1.245.256
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.356.185 -1.401.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -731.615 156.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
620.783 -90.118
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 632.741 -112.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.958 22.530
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -6.803.962 -5.326.199
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.687.480 -264.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.194.739 1.937.547
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.106.048 -171.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 12.088.691 2.108.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 614.055 269.204
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.190.121 54.126
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.190.121 54.126
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 3.577.583 642.558
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-523.209 6.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -229.492 6.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -293.717 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.991.645 -7.720.976
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -439
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.456.132 -513.057
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.280
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 11.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.456.132 -524.337
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.456.132 -524.337
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.625.029 3.990.772
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.537.489
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.838.637 0
Ödenen Faiz
29 -786.392 -546.717
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.089.516 -4.243.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41 -7.089.516 -4.243.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41 8.888.394 6.785.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41 1.798.878 2.541.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
42 1.798.878 8.888.394
Ticari Alacaklar
7 17.170.173 12.155.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.464.586 6.108.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.705.587 6.047.385
Diğer Alacaklar
9 132.827 844.681
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 723.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 132.827 120.869
Stoklar
10 159.101.620 152.297.658
Peşin Ödenmiş Giderler
4.184.197 1.603.248
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.184.197 1.603.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 13.404 10.272
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.559.553 1.508.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 1.559.553 1.508.352
ARA TOPLAM
183.960.652 177.308.391
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
186.732.929 180.080.668
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
9 204.990 202.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 204.990 202.384
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 9.062.210 8.796.352
Maddi Duran Varlıklar
14 53.165.434 53.436.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 780.517 655.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 1.524.624 1.768.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.461.987 72.583.847
TOPLAM VARLIKLAR
259.194.916 252.664.515
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36 5.311.238 45.092.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36 28.102.823 19.744.830
Ticari Borçlar
90.836.205 76.784.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 15.182.726 12.076.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 75.653.479 64.707.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 5.121.031 4.506.976
Diğer Borçlar
9 4.241.540 5.425.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.241.540 5.425.464
Ertelenmiş Gelirler
12 4.642.814 1.065.231
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 3.912.558 941.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 730.256 123.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.210.867 5.227.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.127.643 2.103.962
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 3.083.224 3.123.925
ARA TOPLAM
143.466.518 157.847.992
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.466.518 157.847.992
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36 43.447.105 21.097.433
Ticari Borçlar
7 0 20.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 20.279
Diğer Borçlar
9 9.225 15.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.225 15.375
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.595.442 3.766.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.595.442 3.766.804
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.051.772 24.899.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
188.518.290 182.747.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.676.626 69.916.632
Ödenmiş Sermaye
26 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
26 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.641.004 27.983.510
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 28.948.145 29.122.123
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
26 -1.307.141 -1.138.613
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 960.423 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -13.749.526 -13.563.380
Net Dönem Karı veya Zararı
26 1.102.500 -186.146
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.676.626 69.916.632
TOPLAM KAYNAKLAR
259.194.916 252.664.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 74.509.678 35.916.576
Satışların Maliyeti
27 -42.013.214 -16.435.105
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.496.464 19.481.471
BRÜT KAR (ZARAR)
32.496.464 19.481.471
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.409.647 -3.052.155
Pazarlama Giderleri
28 -23.898.263 -18.088.230
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -425.387 -455.224
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 8.044.558 4.643.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -5.930.579 -2.479.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.877.146 49.544
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 0 12.090
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 265.858 183.474
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.143.004 245.108
Finansman Giderleri
31 -6.727.846 -5.136.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.415.158 -4.891.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-312.658 86.914
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -312.658 86.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.102.500 -4.804.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.102.500 -4.804.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.102.500 -4.804.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-342.505 -103.515
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -195.481 -42.818
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -216.060
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -60.697
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.036 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 21.503 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 47.533 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-342.505 -103.515
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
759.995 -4.908.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
759.995 -4.908.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683053


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.522 Değişim: 0,18% Hacim : 8.765 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.517 28.10.2021 Yüksek 1.525
Açılış: 1.519
9,5304 Değişim: 0,53%
Düşük 9,4668 28.10.2021 Yüksek 9,6315
Açılış: 9,4801
11,1356 Değişim: 0,98%
Düşük 11,0056 28.10.2021 Yüksek 11,1795
Açılış: 11,0271
551,62 Değişim: 0,67%
Düşük 547,01 28.10.2021 Yüksek 558,06
Açılış: 547,96
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.