KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 19:52
KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -1.483.230 1.485.994 21.889.152 2.730.784 73.771.220 73.771.220
Transferler
108.231 2.730.784 -2.730.784 108.231 108.231
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-909.890 17.965.676 17.055.786 17.055.786
Sermaye Arttırımı
27.000.000 27.000.000 27.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 496.828 21.759.923 -2.393.120 1.485.994 24.619.936 17.965.676 117.935.237 117.935.237
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.000.000 496.828 21.759.923 -4.108.394 1.485.994 24.619.936 39.301.486 137.555.773 137.555.773
Transferler
11.141 39.290.345 -39.301.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.321.887 37.089.832 34.767.945 34.767.945
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 496.828 21.759.923 -6.430.281 1.497.135 63.910.281 37.089.832 172.323.718 172.323.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.629.301 -5.267.139
Dönem Karı (Zararı)
37.089.832 17.965.676
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.509.563 5.783.022
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 4.271.213 750.107
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-992.376 -4.002.997
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-977.499 -4.132.211
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14.877 129.214
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.113.583 1.214.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.163.583 1.409.377
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-50.000 -195.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.099.910 -2.412.725
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -4.049.357 -3.034.601
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 11.142.121 9.496.961
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-14.127.573 -11.062.793
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
38.134.719 2.187.708
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.905.757 2.584.988
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-11.905.757 2.584.988
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 14.922.990 7.649.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-148.992.535 -27.667.368
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-374.444.140 -135.324.969
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-375.968.252 -139.788.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.524.112 4.463.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
429.047 -230.322
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
197.640 -37.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
231.407 -193.240
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.159.271 2.473.779
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
994.636 -99.920.633
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.517.655 201.063.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
257.517.655 201.063.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.802.517 2.354.513
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.867.021 1.916.736
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.867.021 1.916.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-71.393.140 -3.918.670
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.236.161 -1.348.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.411.300 -1.134.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.411.300 -1.134.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.916.177 10.307.749
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.603.000 41.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.736.394 -53.642.080
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.213.624 -767.412
Ödenen Faiz
-8.786.162 -6.425.591
Alınan Faiz
4.049.357 3.034.601
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 108.231
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.124.424 3.906.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.124.424 3.906.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
137.934.113 52.667.822
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.809.689 56.574.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 110.809.689 137.934.113
Finansal Yatırımlar
6.848 10.596
Ticari Alacaklar
651.484.444 314.167.770
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 651.425.641 312.584.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 58.803 1.582.915
Diğer Alacaklar
16.578 214.218
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 0 197.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 16.578 16.578
Türev Araçlar
6.721.574 0
Stoklar
6 94.309.779 53.165.385
Peşin Ödenmiş Giderler
7 28.787.513 29.782.149
Diğer Dönen Varlıklar
819.994 921.401
ARA TOPLAM
892.956.419 536.195.632
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
892.956.419 536.195.632
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
371.195 501.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
371.195 501.195
Maddi Duran Varlıklar
2.564.007 1.674.300
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 19.081.190 2.870.182
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 3.195.995 925.822
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.282.861 6.041.973
TOPLAM VARLIKLAR
918.239.280 542.237.605
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.000.000 9.510.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.000.000 9.510.042
Banka Kredileri
4 59.000.000 9.510.042
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.158.015 1.296.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.158.015 1.296.044
Banka Kredileri
4 13.086.489 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.071.526 1.296.044
Ticari Borçlar
614.103.625 370.713.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 614.103.625 370.713.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.422.339 1.046.158
Diğer Borçlar
6.220.408 353.387
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.220.408 353.387
Türev Araçlar
0 5.184.183
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.181.031 5.804.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.918.090 2.059.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.737.998 1.829.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
180.092 230.092
ARA TOPLAM
717.003.508 395.967.355
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
717.003.508 395.967.355
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.670.027 2.056.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.670.027 2.056.135
Banka Kredileri
4 5.006.347 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 16.663.680 2.056.135
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.242.027 6.658.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 7.242.027 6.658.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.912.054 8.714.477
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
745.915.562 404.681.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
172.323.718 137.555.773
Ödenmiş Sermaye
10 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 496.828 496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.759.923 21.759.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.430.281 -4.108.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.430.281 -4.108.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.430.281 -4.108.394
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.497.135 1.485.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
63.910.281 24.619.936
Net Dönem Karı veya Zararı
37.089.832 39.301.486
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
172.323.718 137.555.773
TOPLAM KAYNAKLAR
918.239.280 542.237.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.565.238.367 681.248.435 767.722.951 295.695.308
Satışların Maliyeti
-1.381.257.628 -595.232.043 -706.204.912 -265.219.394
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
183.980.739 86.016.392 61.518.039 30.475.914
BRÜT KAR (ZARAR)
183.980.739 86.016.392 61.518.039 30.475.914
Genel Yönetim Giderleri
11 -23.520.331 -9.935.640 -10.349.828 -4.995.489
Pazarlama Giderleri
11 -58.996.342 -25.168.978 -22.408.209 -9.139.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 92.823.036 51.177.391 58.365.661 25.307.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -145.883.213 -68.855.802 -73.554.987 -25.786.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.403.889 33.233.363 13.570.676 15.862.397
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.403.889 33.233.363 13.570.676 15.862.397
Finansman Gelirleri
13 21.441.865 3.034.601 1.453.453 459.378
Finansman Giderleri
13 -17.832.932 -10.653.016 -12.589.145 -3.517.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.012.822 25.614.948 2.434.984 12.803.895
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.922.990 -7.649.272 -4.221.518 -4.880.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.612.691 -4.502.837 -9.665.168 -3.133.507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 1.689.701 -3.146.435 5.443.650 -1.747.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.089.832 17.965.676 -1.786.534 7.923.377
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.089.832 17.965.676 -1.786.534 7.923.377
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37.089.832 17.965.676 -1.786.534 7.923.377
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,00690000 0,00330000 -0,00030000 0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.321.887 -909.890 -1.109.730 -341.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.902.359 -1.137.362 -1.387.163 -426.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
580.472 227.472 277.433 85.258
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
580.472 227.472 277.433 85.258
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.321.887 -909.890 -1.109.730 -341.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.767.945 17.055.786 -2.896.264 7.582.346
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.767.945 17.055.786 -2.896.264 7.582.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211991


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.