KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 20:41
KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -712.567 1.485.994 27.228.765 -5.339.613 71.811.099 71.811.099
Transferler
-5.339.613 5.339.613
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-770.663 2.730.784 1.960.121 1.960.121
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -1.483.230 1.485.994 21.889.152 2.730.784 73.771.220 73.771.220
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -1.483.230 1.485.994 21.889.152 2.730.784 73.771.220 73.771.220
Transferler
2.730.784 -2.730.784 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.625.164 39.301.486 36.676.322 36.676.322
Sermaye Arttırımı
27.000.000 108.231 231
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 496.828 21.759.923 -4.108.394 1.485.994 24.619.936 39.301.486 137.555.773 137.555.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.479.640 107.407.427
Dönem Karı (Zararı)
39.301.486 2.730.784
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.440.803 14.558.291
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.401.581 702.335
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.164.786 -201.218
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.050.449 -663.906
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 114.337 462.688
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.510.396 653.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.830.305 703.747
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-319.909 -50.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.468.298 15.445.597
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -4.115.710 -265.389
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 8.502.697 16.475.119
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-11.083.078 -5.434.410
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.227.793 4.670.277
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.029.489 -845.305
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.029.489 -845.305
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 12.802.849 -1.196.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
48.166.953 90.565.862
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.378.591 36.025.766
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-79.756.384 37.854.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-622.207 -1.829.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.901 498.746
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.567 -33.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.334 532.103
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.955.448 -22.285.680
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.207.453 -8.920.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.722.077 84.724.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
154.722.077 84.724.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
669.569 -130.089
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-311.639 128.029
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-311.639 128.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-256.661 525.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-256.661 525.546
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
112.909.242 107.854.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -95.939 -441.312
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -4.333.663 -6.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.218.788
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.218.788
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.218.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.300.342 -58.386.529
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.000.000 23.362.212
Kredilerden Nakit Girişleri
4 41.000.000 23.362.212
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.793.209 -65.224.897
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -84.793.209 -65.224.897
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.422.837 -780.000
Ödenen Faiz
-8.002.456 -16.009.233
Alınan Faiz
3.809.929 265.389
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
108.231 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.960.510 49.020.898
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.960.510 49.020.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.667.822 3.646.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 137.628.332 52.667.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 137.934.113 52.667.822
Finansal Yatırımlar
10.596 4.976
Ticari Alacaklar
314.167.770 236.016.972
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 312.584.855 235.056.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.582.915 960.708
Diğer Alacaklar
214.218 164.732
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,19 197.640 147.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 16.578 17.659
Türev Araçlar
0 845.306
Stoklar
6 53.165.385 34.324.274
Peşin Ödenmiş Giderler
8 29.782.149 30.625.145
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.198
Diğer Dönen Varlıklar
9 921.401 664.740
ARA TOPLAM
536.195.632 355.320.165
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
536.195.632 355.320.165
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
501.195 435.780
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
501.195 435.780
Maddi Duran Varlıklar
1.674.300 918.041
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.870.182 1.114.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 925.822 2.928.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.041.973 5.467.249
TOPLAM VARLIKLAR
542.237.605 360.787.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

Banka Kredileri
4 9.510.042 44.279.623
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.296.044 6.761.928
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.296.044 6.761.928
Banka Kredileri
4 0 6.313.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.296.044 448.247
Ticari Borçlar
370.713.543 224.539.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 370.713.543 224.539.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.046.158 376.589
Diğer Borçlar
353.387 665.026
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
353.387 665.026
Türev Araçlar
5.184.183 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 5.804.501 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.059.497 1.435.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.829.405 885.473
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
230.092 550.000
ARA TOPLAM
395.967.355 278.058.486
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
395.967.355 278.058.486
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.056.135 3.836.557
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.056.135 3.836.557
Banka Kredileri
4 0 2.786.171
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.056.135 1.050.386
Ticari Borçlar
0 2.534.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 2.534.697
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.658.342 2.586.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 6.658.342 2.586.454
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.714.477 8.957.708
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
404.681.832 287.016.194
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.555.773 73.771.220
Ödenmiş Sermaye
12 54.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 496.828 496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 21.759.923 21.651.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.108.394 -1.483.230
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.108.394 -1.483.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.108.394 -1.483.230
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.485.994 1.485.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 24.619.936 21.889.152
Net Dönem Karı veya Zararı
39.301.486 2.730.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.555.773 73.771.220
TOPLAM KAYNAKLAR
542.237.605 360.787.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.074.987.879 376.919.122
Satışların Maliyeti
13 -923.345.180 -322.167.654
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.642.699 54.751.468
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
151.642.699 54.751.468
Genel Yönetim Giderleri
14 -11.082.772 -5.564.196
Pazarlama Giderleri
14 -38.250.971 -16.595.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 46.335.991 48.936.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -84.594.356 -63.843.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.050.591 17.684.381
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.050.591 17.684.381
Finansman Gelirleri
16 4.115.710 1.110.694
Finansman Giderleri
16 -16.061.966 -17.261.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.104.335 1.533.919
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.802.849 1.196.865
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -10.144.362
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.658.487 1.196.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.301.486 2.730.784
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.301.486 2.730.784
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
39.301.486 2.730.784
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,00730000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.625.164 -770.663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -3.281.455 -963.329
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
656.291 192.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 656.291 192.666
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.625.164 -770.663
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.676.322 1.960.121
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.676.322 1.960.121http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118719


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 1,58% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9205 Değişim: 0,03%
Düşük 28,8338 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2812 Değişim: 0,46%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,3394
Açılış: 31,1368
1.887,52 Değişim: 0,19%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.898,04
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.