KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2021 - 18:18
KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -550.405 1.448.137 33.592.642 -6.326.020 77.312.874 77.312.874
Transferler
0 0 0 0 0 -6.326.020 6.326.020 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 25.787 0 0 637.745 663.532 663.532
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -524.618 1.448.137 27.266.622 637.745 77.976.406 77.976.406
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -712.567 1.485.994 27.228.765 -5.339.613 71.811.099 71.811.099
Transferler
0 0 0 0 0 -5.339.613 5.339.613 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -90.286 0 0 389.256 298.970 298.970
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -802.853 1.485.994 21.889.152 389.256 72.110.069 72.110.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.457.034 1.200.552
Dönem Karı (Zararı)
389.256 637.745
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.812.168 1.463.503
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
119.134 176.970
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-199.092 -5.406
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -696.480 -5.406
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
497.388 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
226.355 159.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
226.355 159.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.068.556 719.453
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.403 -156.549
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.278.985 3.060.620
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.148.090 362.905
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-45.936 -2.547.523
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -88.355
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 597.215 501.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.255.610 -776.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.143.608 -8.359.917
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.171.646 -7.565.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.038 -794.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.511 346
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.511 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.150.013 -4.137.290
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.465.238 -2.073.127
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.148.724 14.392.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.148.724 14.392.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
194.134 -220.744
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-320.878 -377.925
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-295.207 -292.024
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.671 -85.901
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.457.034 1.324.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -55.050
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -69.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -610.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -610.672
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -610.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.644.438 -3.921.079
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.200.000 8.918.430
Kredilerden Nakit Girişleri
9.200.000 8.918.430
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.285.647 -8.806.337
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.285.647 -8.806.337
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-195.000 -195.000
Ödenen Faiz
-4.380.194 -3.994.721
Alınan Faiz
16.403 156.549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-187.404 -3.331.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-187.404 -3.331.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.646.924 9.082.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.459.520 5.751.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.459.520 3.646.924
Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Diğer Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Ticari Alacaklar
277.935.133 276.049.109
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 277.405.037 275.180.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 530.096 868.160
Diğer Alacaklar
277.414 269.903
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,19 121.227 113.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 156.187 156.187
Stoklar
6 19.153.906 12.501.281
Peşin Ödenmiş Giderler
24.169.826 21.704.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 24.169.826 21.704.588
Diğer Dönen Varlıklar
1.492.050 1.196.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.492.050 1.196.843
ARA TOPLAM
326.492.825 315.373.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
326.492.825 315.373.624
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
435.780 435.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
435.780 435.780
Maddi Duran Varlıklar
1.131.085 1.204.902
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.131.085 1.204.902
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.474.593 1.510.559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 9.351
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 9.351
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 963.844 1.538.487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.075.776 4.769.553
TOPLAM VARLIKLAR
330.568.601 320.143.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.506.603 33.411.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.506.603 33.411.523
Banka Kredileri
4 32.506.603 33.411.523
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.149.463 39.833.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.149.463 39.833.259
Banka Kredileri
4 33.805.895 39.484.874
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 343.568 348.385
Ticari Borçlar
160.690.256 145.917.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 160.690.256 145.917.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
700.813 506.678
Diğer Borçlar
113.805 139.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
113.805 139.476
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.321.110 1.188.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
721.110 588.321
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
600.000 600.000
ARA TOPLAM
229.482.050 220.996.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.482.050 220.996.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.016.983 23.810.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.016.983 23.810.124
Banka Kredileri
4 24.620.054 22.311.491
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.396.929 1.498.633
Ticari Borçlar
1.095.233 1.867.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.095.233 1.867.223
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.864.266 1.657.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.864.266 1.657.842
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.976.482 27.335.189
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
258.458.532 248.332.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.110.069 71.811.099
Ödenmiş Sermaye
10 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 496.828 496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.651.692 21.651.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-802.853 -712.567
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-802.853 -712.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-802.853 -712.567
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.485.994 1.485.994
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.485.994 1.485.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.889.152 27.228.765
Net Dönem Karı veya Zararı
389.256 -5.339.613
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.110.069 71.811.099
TOPLAM KAYNAKLAR
330.568.601 320.143.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

H 63.450.039 79.071.197
Satışların Maliyeti
-58.185.770 -71.310.200
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.264.269 7.760.997
BRÜT KAR (ZARAR)
5.264.269 7.760.997
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.123.489 -1.011.310
Pazarlama Giderleri
11 -3.459.206 -3.760.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 18.195.066 8.456.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.431.180 -7.148.612
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.445.460 4.296.977
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.445.460 4.296.977
Finansman Gelirleri
13 16.403 156.549
Finansman Giderleri
13 -4.475.392 -3.314.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
986.471 1.139.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-597.215 -501.600
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -597.215 -501.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
389.256 637.745
DÖNEM KARI (ZARARI)
389.256 637.745
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
389.256 637.745
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00010000 0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-90.286 25.787
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.858 32.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.572 -6.447
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.572 -6.447
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-90.286 25.787
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
298.970 663.532
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
298.970 663.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938480


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.