KAP ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2020 - 18:10
KAP ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-222.851 -222.851 -222.851
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -92.104 208.393 3.506.145 3.612.724 22.235.158 22.235.158
Transferler
14 3.612.724 -3.612.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-236.225 2.965.580 2.729.355 2.729.355
Sermaye Arttırımı
10.000.000 14.644.900 24.644.900 24.644.900
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 14.644.900 -328.329 208.393 7.118.869 2.965.580 49.609.413 49.609.413
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771
Transferler
14 2.136.817 1.693.620 -3.830.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.515 4.746.661 4.694.146 45.528 4.739.674
Kar Payları
-918.950 -918.950 -918.950
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
7.016.902 7.016.902
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -428.738 2.345.210 7.888.104 4.746.661 62.682.967 7.062.430 69.745.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.742.382 -15.229.768
Dönem Karı (Zararı)
4.792.189 2.965.580
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.792.189 2.965.580
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
895.073 1.278.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-19 1.526.509 1.334.494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.812 -106.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -12.812 -139.542
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 32.880
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
368.933 -405.128
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 660.943 631.455
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -292.010 -1.036.583
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -344.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -344.785
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.128.041 -26.075
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.128.041 -26.075
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.082.990 -19.333.165
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.210.151 -11.484.901
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 3.334.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 18.210.151 -14.819.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-417.573 -477.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -417.573 -477.435
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.686.729 -9.190.191
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.925.790 -5.410.246
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.156.725 7.460.997
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.156.725 7.460.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 8.614 67.212
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
225.514 217.123
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.640 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 222.874 217.123
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
251.597 271.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-426.069 -787.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-362.165 -591.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-63.904 -195.626
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.770.252 -15.089.284
Ödenen Faiz
16 292.010 1.036.583
Alınan Faiz
16 -660.943 -631.455
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -658.937 -545.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.109.641 -1.123.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.798 59.408
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 4.798 59.408
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-720.741 -374.800
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -679.295 -367.647
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.446 -7.153
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 13.825.584 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -807.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.611.858 24.007.342
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.016.902 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 24.644.900
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 24.644.900
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.084.743 27.780.439
Kredilerden Nakit Girişleri
6 14.084.743 27.780.439
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.685.289 -27.497.445
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -31.685.289 -27.497.445
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -1.349.042 -1.152.774
Ödenen Temettüler
-918.950
Ödenen Faiz
19 239.778 232.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.240.165 7.654.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.240.165 7.654.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.652.294 8.403.638
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.892.459 16.058.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.892.459 11.652.294
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
22.066.850 40.277.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 22.066.850 40.277.001
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.897.409 1.479.836
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.897.409 1.479.836
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 26.990.114 24.303.385
Peşin Ödenmiş Giderler
9.878.616 5.952.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.878.616 5.952.826
Diğer Dönen Varlıklar
362.165 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
362.165 0
ARA TOPLAM
84.087.613 83.665.342
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.087.613 83.665.342
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.764.000 15.461.543
Maddi Duran Varlıklar
11 3.244.729 3.027.787
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 2.300.591 3.339.939
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
140.634 128.794
Ertelenmiş Vergi Varlığı
169.135 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.619.089 21.958.063
TOPLAM VARLIKLAR
92.706.702 105.623.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.185.798 12.612.190
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.185.798 12.612.190
Banka Kredileri
6 1.185.798 12.612.190
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.462.492 6.265.917
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.462.492 6.265.917
Banka Kredileri
6 2.541.545 4.753.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 920.947 1.512.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
12.368.025 17.524.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.368.025 17.524.750
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 485.713 477.099
Diğer Borçlar
1.098.580 873.066
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2.640 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.095.940 873.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
474.389 222.792
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
474.389 222.792
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 468.034 275.841
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
417.177 481.081
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
417.177 481.081
ARA TOPLAM
20.028.058 38.800.586
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.028.058 38.800.586
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.081.136 6.561.129
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.081.136 6.561.129
Banka Kredileri
6 146.709 4.108.560
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 1.934.427 2.452.569
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
852.111 797.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 852.111 797.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 556.323
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.933.247 7.915.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.961.305 46.715.634
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.682.967 58.907.771
Ödenmiş Sermaye
14 27.750.000 27.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.381.730 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-428.738 -376.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-428.738 -376.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -428.738 -376.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.345.210 208.393
Yasal Yedekler
14 2.345.210 208.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 7.888.104 7.113.434
Net Dönem Karı veya Zararı
4.746.661 3.830.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.062.430
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.745.397 58.907.771
TOPLAM KAYNAKLAR
92.706.702 105.623.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 117.800.993 136.256.078 52.776.420 52.866.899
Satışların Maliyeti
15 -106.982.982 -123.016.839 -49.382.952 -49.680.627
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.818.011 13.239.239 3.393.468 3.186.272
BRÜT KAR (ZARAR)
10.818.011 13.239.239 3.393.468 3.186.272
Genel Yönetim Giderleri
-1.320.035 -2.016.507 -409.028 -665.083
Pazarlama Giderleri
-4.779.954 -3.441.584 -1.490.740 -1.102.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 6.831.132 5.810.438 3.079.935 1.040.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.747.097 -4.320.648 -1.880.756 -814.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.802.057 9.270.938 2.692.879 1.644.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 1.300.413 1.112.728 746.244 400.762
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -89.817 -21.693 -13.502 -10.973
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.012.653 10.361.973 3.425.621 2.034.418
Finansman Gelirleri
18 95.220 1.104.350 2.018 733.645
Finansman Giderleri
18 -4.175.200 -7.674.286 -783.111 -1.507.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.932.673 3.792.037 2.644.528 1.260.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-140.484 -826.457 -294.857 -296.641
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -851.130 -653.568 -470.784 -202.166
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 710.646 -172.889 175.927 -94.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.792.189 2.965.580 2.349.671 963.638
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.792.189 2.965.580 2.349.671 963.638
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.528 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.746.661 2.965.580 2.349.671 963.638
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.515 -236.225 -10.606 -59.406
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.327 -302.852 -13.597 -76.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.812 66.627 2.991 16.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.812 66.627 2.991 16.754
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.515 -236.225 -10.606 -59.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.739.674 2.729.355 2.339.065 904.232
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.528 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.694.146 2.729.355 2.339.065 904.232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882881


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.