KAP ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2020 - 18:15
KAP ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.581.044 -10.062.679
Dönem Karı (Zararı)
1.270.004 919.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.270.004 919.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
198.991 322.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-19 491.455 439.160
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.083 28.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 24.083 -4.355
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 32.880
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
76.727 -24.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 375.003 1.183.471
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -298.276 -1.208.132
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -344.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -344.785
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -185.455 224.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-207.819 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -207.819 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.697.471 -11.194.899
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.522.746 -10.841.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 486.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 7.522.746 -11.328.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-250.562 -412.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -250.562 -412.154
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -10.446.901 -4.816.488
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
976.437 -2.942.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.002.652 6.044.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.002.652 6.044.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -24.299 120.182
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.312 92.425
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 37.160
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 22.312 55.265
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
316.005 1.798.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-810.557 -237.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-597.608 -142.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-212.949 -95.350
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.228.476 -9.952.802
Ödenen Faiz
16 298.276 1.208.132
Alınan Faiz
16 -375.003 -1.183.471
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -275.841 -134.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.318.286 -887.301
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.377 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 6.377 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-155.910 -79.543
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -132.510 -79.543
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.400 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 7.467.819 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -807.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
527.063 12.363.738
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.521.362 19.634.475
Kredilerden Nakit Girişleri
6 6.521.362 19.634.475
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.634.256 -6.975.464
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -5.634.256 -6.975.464
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -449.681 -384.258
Ödenen Faiz
19 89.638 88.985
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.264.305 1.413.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.264.305 1.413.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.652.294 8.403.638
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.916.599 9.817.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-222.851 -222.851 -222.851
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -92.104 208.393 3.506.145 3.612.724 22.235.158 22.235.158
Transferler
14 3.612.724 -3.612.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.057 919.858 780.801 780.801
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -231.161 208.393 7.118.869 919.858 23.015.959 23.015.959
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771
Transferler
14 3.830.437 -3.830.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.471 1.270.004 1.198.533 1.198.533
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -447.694 208.393 10.943.871 1.270.004 60.106.304 60.106.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.916.599 11.652.294
Ticari Alacaklar
32.754.255 40.277.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 32.754.255 40.277.001
Diğer Alacaklar
1.730.398 1.479.836
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.730.398 1.479.836
Stoklar
9 34.750.286 24.303.385
Peşin Ödenmiş Giderler
4.976.389 5.952.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.976.389 5.952.826
Diğer Dönen Varlıklar
597.608 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
597.608 0
ARA TOPLAM
90.725.535 83.665.342
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.725.535 83.665.342
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 8.201.543 15.461.543
Maddi Duran Varlıklar
11 3.019.474 3.027.787
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 2.993.490 3.339.939
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
141.634 128.794
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.356.141 21.958.063
TOPLAM VARLIKLAR
105.081.676 105.623.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.302.807 12.612.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.302.807 12.612.190
Banka Kredileri
6 14.302.807 12.612.190
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.663.813 6.265.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.663.813 6.265.917
Banka Kredileri
6 4.343.185 4.753.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 1.320.628 1.512.069
Ticari Borçlar
15.522.098 17.524.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.522.098 17.524.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 452.800 477.099
Diğer Borçlar
895.378 873.066
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 895.378 873.066
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
538.797 222.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
538.797 222.792
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 188.118 275.841
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
268.132 481.081
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
268.132 481.081
ARA TOPLAM
37.899.793 38.800.586
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.899.793 38.800.586
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.999.679 6.561.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.999.679 6.561.129
Banka Kredileri
6 3.715.712 4.108.560
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 2.283.967 2.452.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
913.309 797.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 913.309 797.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 162.591 556.323
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.075.579 7.915.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.975.372 46.715.634
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.106.304 58.907.771
Ödenmiş Sermaye
14 27.750.000 27.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.381.730 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-447.694 -376.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-447.694 -376.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -447.694 -376.223
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
208.393 208.393
Yasal Yedekler
14 208.393 208.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 10.943.871 7.113.434
Net Dönem Karı veya Zararı
1.270.004 3.830.437
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.106.304 58.907.771
TOPLAM KAYNAKLAR
105.081.676 105.623.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 35.227.822 39.886.421
Satışların Maliyeti
15 -31.720.249 -35.183.472
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.507.573 4.702.949
BRÜT KAR (ZARAR)
3.507.573 4.702.949
Genel Yönetim Giderleri
-517.383 -553.586
Pazarlama Giderleri
-1.219.649 -971.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.010.405 3.363.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.061.280 -2.706.186
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.719.666 3.835.641
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 329.230 525.875
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -59.241 -1.942
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.989.655 4.359.574
Finansman Gelirleri
18 93.202 169.815
Finansman Giderleri
18 -1.998.308 -3.385.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.084.549 1.143.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
185.455 -224.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -188.118 -196.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 373.573 -27.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.270.004 919.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.270.004 919.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.270.004 919.858
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-71.471 -139.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.630 -178.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.159 39.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.159 39.222
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.471 -139.057
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.198.533 780.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.198.533 780.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843757


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.