KAP ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2019 - 18:12
KAP ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.465.932 -29.243 2.672.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.662 776.328 722.666 722.666
Dönem Karı (Zararı)
776.328 1.685.926
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.007
Sermaye Arttırımı
15 534.068 534.068 534.068
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -82.905 208.393 3.728.996 776.328 13.630.812 13.630.812
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-222.851 -222.851 -222.851
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-222.851 -222.851 -222.851
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -92.104 208.393 3.506.145 3.612.724 22.235.158 22.235.158
Transferler
3.612.724 -3.612.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-236.225 2.965.580 2.729.355 2.729.355
Dönem Karı (Zararı)
2.965.580 2.729.355 2.729.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-236.225 0
Sermaye Arttırımı
15 10.000.000 24.644.900 24.644.900
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 14.644.900 -328.329 208.393 7.118.869 2.965.580 49.609.413 49.609.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.229.768 -233.799
Dönem Karı (Zararı)
2.965.580 776.328
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 2.965.580 776.328
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.278.301 1.058.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 1.334.494 317.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 87.497
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 87.497
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-106.662 111.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -139.542 76.856
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 32.880 34.970
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-405.128 -180.141
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 631.455 -624.823
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.036.583 444.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-344.785 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -344.785 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 826.457 721.655
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.075
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -26.075
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.333.165 -1.900.894
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.484.901 -10.641.745
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 3.334.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -14.819.690 -10.641.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-477.435 -759.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -477.435 -759.883
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -9.190.191 -12.313.035
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.410.246 -2.698.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.460.997 18.406.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.460.997 18.406.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 67.212 168.277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
217.123 -1.045.898
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 -1.245.592
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 217.123 199.694
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 271.571 8.285
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-195.626 158.709
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.089.284 -66.302
Ödenen Faiz
17 1.036.583 -444.682
Alınan Faiz
17 -631.455 624.823
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -545.612 -347.638
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.123.150 -3.540.707
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.408
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 59.408
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-374.800 -381.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -367.647 -339.227
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.153 -42.057
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -807.758 -3.159.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.007.342 21.695.329
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 534.068
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 24.644.900
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.644.900
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.780.439 28.114.209
Kredilerden Nakit Girişleri
6 27.780.439 28.114.209
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.497.445 -6.952.948
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -27.497.445 -6.952.948
Ödenen Faiz
20 232.222 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -1.152.774 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.654.424 17.920.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.654.424 17.920.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.403.638 2.275.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.058.062 20.195.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.058.062 8.403.638
Ticari Alacaklar
36.026.024 24.541.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 3.334.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 36.026.024 21.206.334
Diğer Alacaklar
1.293.002 815.567
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.293.002 815.567
Stoklar
9 30.063.221 20.873.030
Peşin Ödenmiş Giderler
6.128.161 717.915
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.128.161 717.915
Diğer Dönen Varlıklar
727.231 154.879
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
727.231 154.879
ARA TOPLAM
90.295.701 55.506.152
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.295.701 55.506.152
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 18.741.543 17.589.000
Maddi Duran Varlıklar
12 2.335.029 2.308.227
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.554.894 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
138.949 162.083
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.770.415 20.059.310
TOPLAM VARLIKLAR
113.066.116 75.565.462
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.662.342 10.336.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.662.342 10.336.821
Banka Kredileri
20.662.342 10.336.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.873.814 12.571.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.873.814 12.571.003
Banka Kredileri
6 6.269.140 12.571.003
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 1.604.674 0
Ticari Borçlar
25.208.129 17.747.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.208.129 17.747.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 566.833 499.621
Diğer Borçlar
696.997 479.874
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 696.997 479.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.495.068 1.223.497
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.495.068 1.223.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 202.166 113.527
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.850 34.970
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 67.850 34.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 195.626
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
195.626
ARA TOPLAM
56.773.199 43.202.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.773.199 43.202.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.065.876 8.494.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.065.876 8.494.471
Banka Kredileri
6 4.753.807 8.494.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 312.069 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
798.046 634.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 798.046 634.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 819.582 776.175
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.683.504 9.905.382
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.456.703 53.107.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.609.413 22.458.009
Ödenmiş Sermaye
15 25.000.000 15.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 14.644.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-328.329 -92.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-328.329 -92.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -328.329 -92.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
208.393 208.393
Yasal Yedekler
208.393 208.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 7.118.869 3.728.996
Net Dönem Karı veya Zararı
22 2.965.580 3.612.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.795.148 3.186.272 8.774.537
BRÜT KAR (ZARAR)
13.239.239 18.795.148 3.186.272 8.774.537
Genel Yönetim Giderleri
-2.016.507 -1.388.347 -665.083 -551.279
Pazarlama Giderleri
-3.441.584 -2.776.483 -1.102.203 -897.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 5.810.438 10.768.936 1.040.212 6.686.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -4.320.648 -7.883.025 -814.569 -5.563.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.270.938 17.516.229 1.644.629 8.449.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.112.728 467.223 400.762 260.955
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -21.693 -21.169 -10.973 -8.261
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.361.973 17.962.283 2.034.418 8.701.808
Finansman Gelirleri
19 1.104.350 242.242 733.645 200.135
Finansman Giderleri
19 -7.674.286 -16.706.542 -1.507.784 -10.020.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.792.037 1.497.983 1.260.279 -1.119.003
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-826.457 -721.655 -296.641 209.405
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -653.5 2.965.580 776.328 963.638 -909.598
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.965.580 776.328 963.638 -909.598
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.965.580 776.328 963.638 -909.598
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-236.225 -53.662 -59.406
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,80% Hacim : 14.911 Mio.TL Son veri saati : 13:27
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.387
16,2978 Değişim: 1,38%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3543
Açılış: 16,0758
17,3953 Değişim: 0,57%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4668
Açılış: 17,2966
971,80 Değişim: 0,58%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.