KAP ***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.02.2021 - 18:18
KAP ***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 -56 244 4.631 549 25.368
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-22 -22
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-22 -22
Yeni Bakiye
20.000 -56 244 4.609 549 25.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20 -4.792 -4.812
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.000 20.000
Kar Dağıtımı
26 523 -549 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 523 -549 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 -76 270 5.132 -4.792 40.534
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 -76 270 5.132 -4.792 40.534
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
14
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
14
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
40.000 -76 270 5.132 -4.792 40.548
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64 6.169 6.105
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14 14
Kar Dağıtımı
108 -4.900 4.792 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
108 -4.900 4.792 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 -140 378 246 6.169 46.653


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.377 11.377 8.086 8.086
GARANTİ VE KEFALETLER
11.377 11.377 8.086 8.086
Teminat Mektupları
1 11.377 11.377 8.086 8.086
Diğer Teminat Mektupları
11.377 11.377 8.086 8.086
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
11.377 11.377 8.086 8.086


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.259 2.972
Alınan Faizler
3.240 3.651
Ödenen Faizler
-10.721 -14.555
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
400 679
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
35.512 35.226
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.255 -5.476
Ödenen Vergiler
-63 -298
Diğer
5 -14.854 -16.255
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.689 -1.368
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
2.169 4.771
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5 549 845
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.213 -6.065
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
59
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5 -301 -919
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
13.948 1.604
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-180 -146
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-180 -143
Diğer
-3
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-13.578 -1.116
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.056 44.314
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-17.634 -65.430
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 20.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
190 342
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
624 282
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 814 624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.169 -4.792
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-64 -20
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-64 -20
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-82 -25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.105 -4.812


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
814 814 624 624
Nakit ve Nakit Benzerleri
814 814 624 624
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
0 0 0 0
Bankalar
3 814 814 624 624
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 112.986 0 112.986 115.472 115.472
Krediler
131.911 131.911 131.076 131.076
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
5 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.925 -18.925 -15.604 -15.604
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
500 500 530 530
Satış Amaçlı
16 500 500 530 530
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 235 235 419 419
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 297 297 304 304
Diğer
297 297 304 304
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
17 0 0 32 32
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 0 0 42 42
DİĞER AKTİFLER (Net)
18 28 28 102 102
VARLIKLAR TOPLAMI
114.860 0 114.860 117.525 117.525
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
3 65.942 65.942 61.886 61.886
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 0 0 13.421 13.421
Bonolar
0 0 13.421 13.421
FONLAR
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
8 1.284 1.284 564 564
Çalışan Hakları Karşılığı
384 384 176 176
Diğer Karşılıklar
900 900 388 388
CARİ VERGİ BORCU
9 414 414 466 466
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
59 59 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 508 508 654 654
ÖZKAYNAKLAR
12 46.653 46.653 40.534 40.534
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000 40.000 40.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-140 -140 -76 -76
Kar Yedekleri
624 624 5.402 5.402
Yasal Yedekler
378 378 270 270
Olağanüstü Yedekler
246 246 5.132 5.132
Kar veya Zarar
6.169 6.169 -4.792 -4.792
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.169 6.169 -4.792 -4.792
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
114.860 114.860 117.525 117.525


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 35.633 38.877
Kredilerden Alınan Faizler
35.512 38.647
Bankalardan Alınan Faizler
105 230
Diğer Faiz Gelirleri
16
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -11.038 -20.658
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.398 -14.238
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.640 -6.415
Diğer Faiz Giderleri
-5
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
24.595 18.219
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
11 -343 -258
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-343 -258
Gayri Nakdi Kredilere
-286 -188
Diğer
-57 -70
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-4 -3
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-4 -3
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 400 679
FAALİYET BRÜT KÂRI
24.648 18.637
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -3.321 -8.192
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
6 -6.915 -6.546
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -8.131 -8.052
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.281 -4.153
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7 6.281 -4.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -112 -639
Cari Vergi Karşılığı
-601
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-112 -38
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 6.169 -4.792
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 6.169 -4.792
Grubun Karı (Zararı)
6.169 -4.792
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910124


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: 0,00% Hacim : 35.046 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3470 Değişim: -0,18%
Düşük 7,3318 03.03.2021 Yüksek 7,3610
Açılış: 7,3601
8,8856 Değişim: -0,19%
Düşük 8,8695 03.03.2021 Yüksek 8,9039
Açılış: 8,9028
409,56 Değişim: -0,15%
Düşük 408,60 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.