KAP ***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.11.2023 - 19:01
KAP ***DENIZ* *DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DENIZ******DNZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 210.158 -129.680 1.012.067 1.092.545 20.220.055 -1.165.664 -14.927.358 4.127.033 13.071.979 1.245.272 3.546.918 28.856.915 0 28.856.915
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 77.053 210.158 -129.680 1.012.067 1.092.545 20.220.055 -1.165.664 -14.927.358 4.127.033 13.071.979 1.245.272 3.546.918 28.856.915 0 28.856.915
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 21.966 7.695 160 29.821 2.133.271 1.522.589 466.014 4.121.874 0 0 14.233.356 18.385.051 0 18.385.051
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 0 -3.546.918 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 0 -3.546.918 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 778 232.124 -121.985 1.012.227 1.122.366 22.353.326 356.925 -14.461.344 8.248.907 16.695.172 1.245.272 14.233.356 47.241.966 0 47.241.966
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 992 345.395 -437.394 2.300.247 2.208.248 24.422.404 3.339.747 -16.270.366 11.491.785 16.695.172 1.245.272 17.173.014 54.510.598 0 54.510.598
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 992 345.395 -437.394 2.300.247 2.208.248 24.422.404 3.339.747 -16.270.366 11.491.785 16.695.172 1.245.272 17.173.014 54.510.598 0 54.510.598
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 74.876 -162.339 160 -87.303 8.532.404 -6.034.190 -4.487.982 -1.989.768 0 0 22.170.397 20.093.326 0 20.093.326
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.173.014 0 -17.173.014 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.173.014 0 -17.173.014 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 992 420.271 -599.733 2.300.407 2.120.945 32.954.808 -2.694.443 -20.758.348 9.502.017 33.868.186 1.245.272 22.170.397 74.603.924 0 74.603.924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
426.178.660 555.959.877 982.138.537 280.463.285 418.835.089 699.298.374
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 59.204.091 72.298.491 131.502.582 38.247.155 52.749.483 90.996.638
Teminat Mektupları
52.423.458 49.232.991 101.656.449 32.689.207 33.978.377 66.667.584
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 416.422 495.443 79.021 285.484 364.505
Diğer Teminat Mektupları
52.344.437 48.816.569 101.161.006 32.610.186 33.692.893 66.303.079
Banka Kredileri
0 680.694 680.694 149.232 593.707 742.939
İthalat Kabul Kredileri
0 680.694 680.694 149.232 593.707 742.939
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
2.548 20.377.814 20.380.362 39.625 15.709.285 15.748.910
Belgeli Akreditifler
0 13.827.779 13.827.779 39.625 9.286.411 9.326.036
Diğer Akreditifler
2.548 6.550.035 6.552.583 0 6.422.874 6.422.874
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
6.778.085 2.006.992 8.785.077 5.369.091 2.468.114 7.837.205
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 253.878.226 21.586.313 275.464.539 122.289.222 11.171.715 133.460.937
Cayılamaz Taahhütler
251.096.939 21.586.313 272.683.252 120.498.509 11.171.715 131.670.224
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.567.881 11.713.651 14.281.532 1.796.399 5.210.052 7.006.451
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 2.990.235 2.990.235
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
5.938 0 5.938 35.625 0 35.625
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
40.378.330 0 40.378.330 30.474.774 0 30.474.774
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
12.111.781 0 12.111.781 6.613.792 0 6.613.792
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.614 0 1.614 2.396 0 2.396
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
194.107.384 0 194.107.384 80.333.770 0 80.333.770
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
24.418 0 24.418 14.925 0 14.925
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.899.593 9.872.662 11.772.255 1.226.828 2.971.428 4.198.256
Cayılabilir Taahhütler
2.781.287 0 2.781.287 1.790.713 0 1.790.713
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.780.728 0 2.780.728 1.790.154 0 1.790.154
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
113.096.343 462.075.073 575.171.416 119.926.908 354.913.891 474.840.799
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
113.096.343 462.075.073 575.171.416 119.926.908 354.913.891 474.840.799
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
23.030.273 48.085.250 71.115.523 6.103.344 21.673.840 27.777.184
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
19.331.204 17.463.483 36.794.687 5.709.163 8.569.449 14.278.612
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.699.069 30.621.767 34.320.836 394.181 13.104.391 13.498.572
Para ve Faiz Swap İşlemleri
81.004.014 331.945.404 412.949.418 51.865.343 245.652.053 297.517.396
Swap Para Alım İşlemleri
10.001 133.909.594 133.919.595 3.001.613 91.263.589 94.265.202
Swap Para Satım İşlemleri
75.384.013 71.769.305 147.153.318 43.503.730 59.230.776 102.734.506
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.805.000 63.133.254 65.938.254 2.680.000 47.578.845 50.258.845
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.805.000 63.133.251 65.938.251 2.680.000 47.578.843 50.258.843
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.357.907 57.621.991 65.979.898 61.074.042 69.191.428 130.265.470
Para Alım Opsiyonları
4.620.938 24.067.416 28.688.354 41.117.590 23.187.598 64.305.188
Para Satım Opsiyonları
3.736.969 30.277.535 34.014.504 19.956.452 44.428.252 64.384.704
Faiz Alım Opsiyonları
0 1.638.520 1.638.520 0 787.789 787.789
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.638.520 1.638.520 0 787.789 787.789
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
704.149 683.268 1.387.417 884.179 864.404 1.748.583
Futures Para Alım İşlemleri
704.149 0 704.149 0 864.404 864.404
Futures Para Satım İşlemleri
0 683.268 683.268 884.179 0 884.179
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 23.739.160 23.739.160 0 17.532.166 17.532.166
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.157.721.888 1.272.407.866 3.430.129.754 1.625.727.024 751.477.770 2.377.204.794
EMANET KIYMETLER
71.627.980 119.169.163 190.797.143 46.528.922 61.325.854 107.854.776
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
66.327.329 111.239.623 177.566.952 43.686.166 55.589.317 99.275.483
Tahsile Alınan Çekler
3.386.577 2.998.990 6.385.567 1.448.622 2.521.413 3.970.035
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.914.074 445.622 2.359.696 1.394.134 306.323 1.700.457
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 4.484.928 4.484.928 0 2.908.801 2.908.801
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.084.039.105 1.149.363.759 3.233.402.864 1.577.686.677 687.366.645 2.265.053.322
Menkul Kıymetler
12.725.919 3.626.312 16.352.231 4.184.842 228.915 4.413.757
Teminat Senetleri
1.356.669.215 428.897.342 1.785.566.557 977.706.210 272.272.517 1.249.978.727
Emtia
44.824.773 60.779.902 105.604.675 34.485.125 46.047.323 80.532.448
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
559.927.603 506.492.925 1.066.420.528 458.370.813 283.546.044 741.916.857
Diğer Rehinli Kıymetler
109.891.595 149.567.278 259.458.873 102.939.687 85.271.846 188.211.533
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.054.803 3.874.944 5.929.747 1.511.425 2.785.271 4.296.696
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.583.900.548 1.828.367.743 4.412.268.291 1.906.190.309 1.170.312.859 3.076.503.168


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
19.417.061 15.469.997
Alınan Faizler
51.488.953 25.962.353
Ödenen Faizler
-34.933.290 -12.457.942
Alınan Temettüler
2.754 14.494
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.003.291 6.380.208
Elde Edilen Diğer Kazançlar
7.528.540 319.101
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.637.233 5.577.872
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.391.864 -2.693.523
Ödenen Vergiler
-3.502.846 -2.141.445
Diğer
-9.415.710 -5.491.121
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
92.469.377 39.348.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.014.291 -926.984
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.928.793 -1.437.141
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-103.581.832 -86.811.059
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-18.066.599 -20.578.013
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-13.008.492 8.603.828
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
130.701.151 132.618.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
40.392.728 -7.989.603
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
60.975.505 15.869.062
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
111.886.438 54.818.851
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.256.578 -25.966.659
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.073.000 -50.956
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
29.500 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-254.774 -150.877
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.834.724 625.684
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-24.448.668 -25.977.255
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.272.799 2.084.555
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.041.404 -8.953.350
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.100.070 0
Diğer
3.324.175 6.455.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
11.930.291 -8.747.711
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
57.933.728 24.125.985
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-45.414.986 -32.478.073
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-588.451 -395.623
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
8.559.913 9.425.537
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
123.120.064 29.530.018
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.121.848 31.796.237
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
178.241.912 61.326.255


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.170.397 14.233.356
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.077.071 4.151.695
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-87.303 29.821
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
105.406 32.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-272.752 -191
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
80.043 -2.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.989.768 4.121.874
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.532.404 2.133.271
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-8.298.451 1.995.036
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
3.831 3.717
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.965.135 -625.486
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.737.583 615.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.093.326 18.385.051


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
154.974.570 150.116.632 305.091.202 52.928.782 121.070.787 173.999.569
Nakit ve Nakit Benzerleri
123.857.287 100.651.621 224.508.908 9.700.546 84.901.026 94.601.572
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 55.027.464 89.878.926 144.906.390 8.704.134 77.412.152 86.116.286
Bankalar
(5.I.a) 10.879.364 10.773.054 21.652.418 996.471 7.489.130 8.485.601
Para Piyasalarından Alacaklar
57.951.059 0 57.951.059 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-600 -359 -959 -59 -256 -315
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 185.789 4.722.549 4.908.338 517.334 1.332.148 1.849.482
Devlet Borçlanma Senetleri
47.758 3.077.204 3.124.962 452.295 819.141 1.271.436
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 742.790 742.790 0 454.025 454.025
Diğer Finansal Varlıklar
138.031 902.555 1.040.586 65.039 58.982 124.021
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 29.596.187 36.157.029 65.753.216 41.116.476 30.041.468 71.157.944
Devlet Borçlanma Senetleri
29.595.227 36.157.029 65.752.256 41.115.526 30.041.468 71.156.994
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
960 0 960 950 0 950
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.335.307 8.585.433 9.920.740 1.594.426 4.796.145 6.390.571
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.335.307 8.585.433 9.920.740 1.594.426 4.796.145 6.390.571
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
286.791.165 161.651.858 448.443.023 198.007.638 92.856.865 290.864.503
Krediler
(5.I.d) 265.134.882 166.712.839 431.847.721 202.982.205 98.085.755 301.067.960
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 39.394.997 7.677.001 47.071.998 11.146.415 5.880.981 17.027.396
Devlet Borçlanma Senetleri
39.394.997 7.677.001 47.071.998 11.146.415 5.880.981 17.027.396
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.738.714 -12.737.982 -30.476.696 -16.120.982 -11.109.871 -27.230.853
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
14.646.311 41.258.262 55.904.573 7.037.992 30.688.637 37.726.629
İştirakler (Net)
(5.I.f) 20.360 0 20.360 20.360 0 20.360
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.360 0 20.360 20.360 0 20.360
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 14.623.151 41.258.262 55.881.413 7.014.832 30.688.637 37.703.469
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
11.960.632 41.258.262 53.218.894 4.341.535 30.688.637 35.030.172
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
2.662.519 0 2.662.519 2.673.297 0 2.673.297
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.759.794 1.531 1.761.325 1.468.748 245 1.468.993
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.000.695 0 2.000.695 1.293.730 0 1.293.730
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.000.695 0 2.000.695 1.293.730 0 1.293.730
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 5.085.744 0 5.085.744 4.140.119 0 4.140.119
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 28.684.417 5.617.565 34.301.982 13.980.558 2.820.648 16.801.206
VARLIKLAR TOPLAMI
493.942.696 358.645.848 852.588.544 278.857.567 247.437.182 526.294.749
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 323.796.573 200.664.393 524.460.966 167.552.873 186.048.227 353.601.100
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 707.725 116.435.295 117.143.020 632.882 47.344.577 47.977.459
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 45.173.026 45.173.026 87.602 12.429.682 12.517.284
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 0 7.351.011 7.351.011 65.023 2.175.711 2.240.734
Bonolar
0 2.139.383 2.139.383 65.023 494.857 559.880
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 5.211.628 5.211.628 0 1.680.854 1.680.854
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
601.934 2.517.713 3.119.647 254.381 3.269.256 3.523.637
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 601.934 2.517.713 3.119.647 254.381 3.269.256 3.523.637
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 945.327 6.736 952.063 787.991 2.308 790.299
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 12.630.172 3.015.517 15.645.689 7.786.496 2.232.900 10.019.396
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.602.116 0 1.602.116 1.465.297 0 1.465.297
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
11.028.056 3.015.517 14.043.573 6.321.199 2.232.900 8.554.099
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 1.816.729 0 1.816.729 2.985.921 0 2.985.921
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 21.301.846 21.301.846 0 14.561.492 14.561.492
Krediler
0 21.301.846 21.301.846 0 14.561.492 14.561.492
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 24.195.116 16.825.507 41.020.623 16.639.306 6.927.523 23.566.829
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 77.392.098 -2.788.174 74.603.924 56.751.880 -2.241.282 54.510.598
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100
Sermaye Yedekleri
1.007 0 1.007 1.007 0 1.007
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
992 0 992 992 0 992
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.120.945 0 2.120.945 2.208.248 0 2.208.248
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12.290.191 -2.788.174 9.502.017 13.733.067 -2.241.282 11.491.785
Kar Yedekleri
33.868.186 0 33.868.186 16.695.172 0 16.695.172
Yasal Yedekler
1.139.220 0 1.139.220 788.745 0 788.745
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
32.728.966 0 32.728.966 15.906.427 0 15.906.427
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
23.415.669 0 23.415.669 18.418.286 0 18.418.286
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
22.170.397 0 22.170.397 17.173.014 0 17.173.014
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
442.085.674 410.502.870 852.588.544 253.544.355 272.750.394 526.294.749


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 65.675.634 32.467.541 29.873.947 14.046.774
Kredilerden Alınan Faizler
42.967.190 25.128.380 17.575.358 10.736.210
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
192.469 96.849 51.903 -65
Bankalardan Alınan Faizler
1.530.377 112.622 895.724 79.297
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.788.936 117.789 3.121.444 96.870
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
15.876.685 6.835.371 8.100.772 3.076.296
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
157.310 101.053 46.932 52.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
8.409.603 5.557.448 3.164.562 2.414.816
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.309.772 1.176.870 4.889.278 609.391
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
319.977 176.530 128.746 58.166
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -42.571.410 -14.588.101 -19.401.154 -6.480.743
Mevduata Verilen Faizler
-34.490.539 -10.940.900 -15.732.254 -5.142.215
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.901.772 -2.624.569 -2.667.544 -1.054.265
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.489.445 -464.166 -763.880 -130.930
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-364.482 -356.978 -158.207 -92.120
Kiralama Faiz Giderleri
-189.807 -116.436 -63.404 -39.027
Diğer Faiz Giderleri
-135.365 -85.052 -15.865 -22.186
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
23.104.224 17.879.440 10.472.793 7.566.031
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
8.109.473 4.121.785 3.604.805 1.643.932
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.003.291 6.380.208 5.339.109 2.535.326
Gayri Nakdi Kredilerden
775.549 503.283 288.587 192.773
Diğer
11.227.742 5.876.925 5.050.522 2.342.553
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.893.818 -2.258.423 -1.734.304 -891.394
Gayri Nakdi Kredilere
-1.943 -1.527 -813 -432
Diğer
-3.891.875 -2.256.896 -1.733.491 -890.962
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.754 14.494 1.579 1.058
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 5.738.499 4.128.153 2.456.275 1.537.729
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.012.467 149.830 216.957 -284
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
9.895.659 13.350.874 3.190.111 4.348.013
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.169.627 -9.372.551 -950.793 -2.810.000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 3.114.994 725.379 951.810 141.242
FAALİYET BRÜT KÂRI
40.069.944 26.869.251 17.487.262 10.889.992
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) 1.289.715 -3.257.856 -774.920 -2.492.622
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-4.512.491 -1.720.149 -1.346.141 -290.280
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -6.267.134 -2.782.886 -2.477.590 -1.164.107
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -7.803.796 -3.563.668 -3.027.946 -1.210.507
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.776.238 15.544.692 9.860.665 5.732.476
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
6.750.161 2.614.776 2.689.204 803.470
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 29.526.399 18.159.468 12.549.869 6.535.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -7.356.002 -3.926.112 -3.832.360 -1.491.000
Cari Vergi Karşılığı
-2.454.444 -3.819.444 -2.127.730 -1.776.975
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-20.404.555 -6.735.691 -8.771.862 -1.738.643
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
15.502.997 6.629.023 7.067.232 2.024.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
22.170.397 14.233.356 8.717.509 5.044.946
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 22.170.397 14.233.356 8.717.509 5.044.946
Grubun Karı (Zararı)
22.170.397 14.233.356 8.717.509 5.044.946
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/zarar 3,89000000 2,50000000 1,53000000 0,89000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213746


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.