KAP ***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.08.2018 - 21:15
KAP ***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 0 48.933 2.151.546 -447.399 -1.741.301 -37.154 4.184.426 3.363.124 1.900.758 12.843.763 9.644 12.853.407
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 601.351 650.284 2.151.546 -459.335 -1.741.301 -49.090 4.184.426 3.016.261 1.900.758 13.086.315 9.644 13.095.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.297 0 0 3.297 1.063.533 -362.345 -821.563 -120.375 0 0 1.271.809 1.154.731 828 1.155.559
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 0 331 299 630
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 67.601 -15.371 601.351 653.581 3.215.079 -821.680 -2.562.864 -169.465 5.111.808 3.989.968 1.271.809 14.241.377 10.771 14.252.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
85.995.414 113.814.381 199.809.795
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 11.701.304 22.015.320 33.716.624
Teminat Mektupları
11.684.724 15.140.083 26.824.807
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 92.434 171.455
Diğer Teminat Mektupları
11.605.703 15.047.649 26.653.352
Banka Kredileri
7.620 245.033 252.653
İthalat Kabul Kredileri
7.620 245.033 252.653
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
5.952 3.628.160 3.634.112
Belgeli Akreditifler
5.952 1.620.206 1.626.158
Diğer Akreditifler
0 2.007.954 2.007.954
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
3.008 3.002.044 3.005.052
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 37.036.031 9.340.512 46.376.543
Cayılamaz Taahhütler
35.671.632 9.340.512 45.012.144
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.130.206 5.770.401 7.900.607
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.912.456 44.258 11.956.714
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.678.046 0 2.678.046
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.996 0 1.996
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
18.852.510 0 18.852.510
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.439 0 4.439
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
91.979 3.525.853 3.617.832
Cayılabilir Taahhütler
1.364.399 0 1.364.399
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.363.840 0 1.363.840
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
37.258.079 82.458.549 119.716.628
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
37.258.079 82.458.549 119.716.628
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.537.882 8.106.738 13.644.620
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.868.993 4.935.539 6.804.532
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.668.889 3.171.199 6.840.088
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.791.643 56.203.133 73.994.776
Swap Para Alım İşlemleri
2.339.529 22.162.637 24.502.166
Swap Para Satım İşlemleri
8.552.114 15.629.257 24.181.371
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.450.000 9.205.620 12.655.620
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.450.000 9.205.619 12.655.619
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
13.928.554 14.752.736 28.681.290
Para Alım Opsiyonları
6.786.277 7.481.864 14.268.141
Para Satım Opsiyonları
7.142.277 7.132.016 14.274.293
Faiz Alım Opsiyonları
0 69.428 69.428
Faiz Satım Opsiyonları
0 69.428 69.428
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 3.395.942 3.395.942
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
537.206.644 178.099.195 715.305.839
EMANET KIYMETLER
96.468.231 5.452.609 101.920.840
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
137.876 0 137.876
Emanete Alınan Menkul Değerler
92.602.084 3.714.759 96.316.843
Tahsile Alınan Çekler
2.082.883 1.373.106 3.455.989
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.644.136 251.346 1.895.482
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.252 113.398 114.650
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
440.485.965 171.537.440 612.023.405
Menkul Kıymetler
3.059.571 47.964 3.107.535
Teminat Senetleri
301.898.485 55.411.960 357.310.445
Emtia
17.094.251 7.953.337 25.047.588
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
82.724.271 49.502.162 132.226.433
Diğer Rehinli Kıymetler
35.709.387 58.622.017 94.331.404
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
252.448 1.109.146 1.361.594
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
623.202.058 291.913.576 915.115.634


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.272.637
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-117.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.297
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.416
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-120.375
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.063.531
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-465.084
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-18.485
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.034.801
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
334.464
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.155.559


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 7.741.469 0 4.121.286 0
Kredilerden Alınan Faizler
6.776.671 0 3.628.648 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
79.739 0 43.307 0
Bankalardan Alınan Faizler
131.424 0 68.546 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.417 0 2.678 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
580.023 0 291.040 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.563 0 7.570 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
335.238 0 166.989 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
234.222 0 116.481 0
Finansal Kiralama Gelirleri
116.838 0 62.979 0
Diğer Faiz Gelirleri
52.357 0 24.088 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -4.344.444 0 -2.347.933 0
Mevduata Verilen Faizler
-3.329.748 0 -1.779.806 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-546.586 0 -300.983 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-170.548 0 -92.340 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-257.296 0 -145.779 0
Diğer Faiz Giderleri
-40.266 0 -29.025 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.397.025 0 1.773.353 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
968.252 0 514.696 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.321.195 0 713.496 0
Gayri Nakdi Kredilerden
131.003 0 69.021 0
Diğer
1.190.192 0 644.475 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-352.943 0 -198.800 0
Gayri Nakdi Kredilere
-2.736 0 -1.412 0
Diğer
-350.207 0 -197.388 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -781.542 0 -406.929 0
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.718 0 1.617 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 50.179 0 126.732 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.497 0 -681 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.228.749 0 1.074.770 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.182.067 0 -947.357 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 184.907 0 102.205 0
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.820.539 0 2.111.674 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
-1.160.562 0 -714.018 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -985.115 0 -507.080 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.674.862 0 890.576 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.674.862 0 890.576 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -402.225 0 -223.618 0
Cari Vergi Karşılığı
-181.664 0 -93.075 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.046.325 0 -664.036 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
825.764 0 533.493 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.272.637 0 666.958 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 1.272.637 0 666.958 0
Grubun Karı (Zararı)
1.271.809 0 666.577 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
828 0 381 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,38000000 0,20000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
14.611.497 34.608.987 49.220.484
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.239.978 30.302.304 34.542.282
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 4.193.182 26.816.116 31.009.298
Bankalar
(5.I.c) 12.603 3.486.188 3.498.791
Para Piyasalarından Alacaklar
34.193 0 34.193
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 86.145 86.699 172.844
Devlet Borçlanma Senetleri
85.752 3.408 89.160
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 83.291 83.291
Diğer Finansal Varlıklar
393 0 393
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.d) 5.832.838 1.284.728 7.117.566
Devlet Borçlanma Senetleri
5.832.072 757.451 6.589.523
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
766 27 793
Diğer Finansal Varlıklar
0 527.250 527.250
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.f) 3.399.144 2.136.510 5.535.654
Devlet Borçlanma Senetleri
3.399.144 2.136.510 5.535.654
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.054.211 803.057 1.857.268
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.054.211 803.057 1.857.268
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.k) 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-819 -4.311 -5.130
KREDİLER (Net)
67.794.996 63.178.189 130.973.185
Krediler
(5.I.e) 65.928.726 61.348.659 127.277.385
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
65.928.726 61.348.659 127.277.385
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.j) 507.327 2.226.539 2.733.866
Finansal Kiralama Alacakları
673.585 2.726.243 3.399.828
Faaliyet Kiralaması Alacakları
4.310 0 4.310
Kazanılmamış Gelirler (-)
-170.568 -499.704 -670.272
Faktoring Alacakları
2.219.600 204.981 2.424.581
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
2.219.600 204.981 2.424.581
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5.I.e) 5.021.541 17.512 5.039.053
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.882.198 -619.502 -6.501.700
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-959.937 -252.698 -1.212.635
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.422.202 -358.955 -1.781.157
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.500.059 -7.849 -3.507.908
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
629.589 186 629.775
İştirakler (Net)
(5.I.g) 10.834 0 10.834
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.834 0 10.834
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.h) 615.955 186 616.141
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
615.955 186 616.141
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
619.120 168.226 787.346
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
178.447 22.154 200.601
Şerefiye
869 0 869
Diğer
177.578 22.154 199.732
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 173.563 0 173.563
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 720.759 133.684 854.443
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.677.573 1.330.573 3.008.146
VARLIKLAR TOPLAMI
86.405.544 99.441.999 185.847.543
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 47.661.880 82.708.477 130.370.357
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 1.717.712 14.933.549 16.651.261
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.d) 3.135.760 201.693 3.337.453
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3.907.226 1.033.957 4.941.183
Bonolar
3.900.094 0 3.900.094
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
7.132 1.033.957 1.041.089
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
792.604 1.005.214 1.797.818
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 792.604 1.005.214 1.797.818
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.f) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 708.501 15.707 724.208
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
150.012 14.661 164.673
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
558.489 1.046 559.535
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 250.383 101.846 352.229
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 2.267 15.047 17.314
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.428.766 5.428.766
Krediler
0 5.428.766 5.428.766
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.095.554 4.879.252 7.974.806
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 8.346.927 5.905.221 14.252.148
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
627.354 26.227 653.581
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.169.934 3.000.469 -169.465
Kar Yedekleri
5.095.616 16.192 5.111.808
Yasal Yedekler
346.810 5.019 351.829
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.748.806 11.173 4.759.979
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
2.399.444 2.862.333 5.261.777
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.642.871 2.347.097 3.989.968
Dönem Net Kâr veya Zararı
756.573 515.236 1.271.809
Azınlık Payları
(5.II.j) 10.771 0 10.771
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
69.618.814 116.228.729 185.847.543


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.130.152
Alınan Faizler
6.544.100
Ödenen Faizler
-4.126.347
Alınan Temettüler
1.718
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.321.195
Elde Edilen Diğer Kazançlar
114.458
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
572.828
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-706.917
Ödenen Vergiler
-218.489
Diğer
-1.372.394
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.051.204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-31.987
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-116.532
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.122.959
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.506.344
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
588.161
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
11.009.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.667.760
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.563.222
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.181.356
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-328.069
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-170.428
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
45.321
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-687.278
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
235.788
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
248.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.642.095
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.468.283
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.110.378
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.631.303
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.842.495
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.636.028
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.478.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700126


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8427 Değişim: -0,60%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8276 Değişim: 0,84%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8619
Açılış: 16,6872
938,48 Değişim: 0,89%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.