KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 20:24
KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 11.000.000 8.390.219 -2.407 60.446 40.094.136 4.061.921 63.604.315 9.964 63.614.279
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 11.000.000 8.390.219 -2.407 60.446 40.094.136 4.061.921 63.604.315 9.964 63.614.279
Transferler
21 4.061.921 -4.061.921
Dönem Karı (Zararı)
21 190.593 190.593 -39.595 150.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 2.338 2.338 2.338
Sermaye Arttırımı
21 39.000.000 39.000.000 39.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 -4.784 -18.922.705 -18.927.489 -9.964 -18.937.453
Dönem Sonu Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162
Transferler
21 190.593 -190.593
Dönem Karı (Zararı)
21 -53.981.931 -53.981.931 30.000 -53.951.931
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.954 -1.954 -1.954
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 39.595 39.595
Dönem Sonu Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21 -178.065 1.229.102
Dönem Karı (Zararı)
21 -53.951.931 150.998
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -53.951.931 150.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-574.706 23.699.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 18.324 32.503
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.763.254
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.763.254
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-230.822 -86.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -165.498 -86.027
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -65.324
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-362.208 -766.269
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -362.208 -766.269
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16.756.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
54.685.034 -21.995.885
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 5.431.084 -8.309.114
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
46.360.030 -46.421.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 46.360.030 -46.421.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.680.613 -10.248.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.680.613 -10.248.803
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -184.237 -41.277.387
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 88.120 63.205.728
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-182.670 6.965.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -182.670 6.965.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 226.014 986.135
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
384.943 11.328.370
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 384.943 11.328.370
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.775.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.118.863 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.118.863
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
158.397 1.854.774
Ödenen Faiz
-362.208 -767.282
Alınan Faiz
141.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-65.324
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-45.711
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
136.781
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-183.666 -2.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-183.666 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-183.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.245
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -2.245
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
362.208 767.282
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
362.208 767.282
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 362.208 767.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
477 1.994.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
477 1.994.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.027.403 33.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.027.880 2.027.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.027.880 2.027.403
Finansal Yatırımlar
11 2.878.030 8.309.114
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 2.878.030 8.309.114
Ticari Alacaklar
7 61.484 46.421.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 61.484 46.421.514
Diğer Alacaklar
8 252.944 5.869.134
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 252.944 5.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.863.991
Stoklar
9 41.462.033 41.277.796
Peşin Ödenmiş Giderler
10 130.456 95.395
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 130.456 95.395
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 78.709 78.709
Diğer Dönen Varlıklar
20 4.550.200 4.614.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 4.550.200 4.614.623
ARA TOPLAM
51.441.736 108.693.688
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.441.736 108.693.688
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 96.941 69.915
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 3.203 10.712
Mobilya ve Demirbaşlar
12 93.738 56.669
Özel Maliyetler
12 0 2.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 272
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 272
Peşin Ödenmiş Giderler
10 28.872 152.053
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 28.872 152.053
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 966.568 223.055
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.092.381 445.295
TOPLAM VARLIKLAR
52.534.117 109.138.983
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 757.319 3.876.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 757.319 3.876.182
Banka Kredileri
6 757.319 3.876.182
Ticari Borçlar
7 6.861.989 7.044.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.861.989 7.044.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.213.055 987.041
Diğer Borçlar
8 11.384.297 11.066.217
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 9.340.442 9.166.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.043.855 1.899.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 616.955 367.338
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 616.955 367.338
ARA TOPLAM
20.833.615 23.341.437
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.833.615 23.341.437
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.130 86.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.775.500 1.775.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.775.500 1.775.500
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 105.788
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 105.788
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.784.630 1.967.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.618.245 25.308.821
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 29.885.872 83.869.757
Ödenmiş Sermaye
21 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 8.390.219 8.390.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 -2.022 -69
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.022 -69
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.022 -69
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 55.662 55.662
Yasal Yedekler
21 55.662 55.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 25.423.944 25.233.352
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -53.981.931 190.593
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 30.000 -39.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.915.872 83.830.162
TOPLAM KAYNAKLAR
52.534.117 109.138.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 210.000 0
Satışların Maliyeti
22 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.000 0
BRÜT KAR (ZARAR)
210.000 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -387.116 -1.315.654
Pazarlama Giderleri
23 -7.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 6.091.076 6.026.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -58.209.161 -5.877.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-52.295.201 -1.173.849
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 6.050.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -1.949.179 -4.310.066
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.244.380 566.085
Finansman Gelirleri
27 0 141.610
Finansman Giderleri
27 -362.208 -767.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-54.606.588 -59.587
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
654.657 210.585
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -45.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 700.368 210.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.951.931 150.998
DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.951.931 15
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.