KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.03.2020 - 17:49
KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
25/03/2020
Saati
14:30
Adresi
Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbul
Gündem
Deniz Faktoring Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 25/03/2020 günü saat 14:30'da, Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün / / tarih ve sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. gözetiminde toplandı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 137.600.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 137.600.000 adet paydan 10,75.-TL'lık sermayeye karşılık 10,75 adet payın toplantıda asaleten, 137.599.989,25.-TL'lık sermayeye karşılık 137.599.989,25 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 137.600.000 payın toplantıda temsil olunduğunun Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı. 1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur TÜYSÜZ'ün, Oy Toplayıcılığı'na Oktay VERİR'in, Tutanak Yazmanlığı'na Oğuz BAĞCI'nın seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Şirketin kar/zararı hakkında Genel kurul aşağıdaki şekilde bilgilendirilmiştir. Deniz Faktoring A.Ş'nin 2019 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 103.217.471,46-TL'den - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 5.160.873,57-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, Kalan 98.056.597,89-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Fon hesabımızda bulunan 40.379.720,75-TL'lik iştirak satış karının geçmiş yıllar karına alınarak, - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 2.018.986,04-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, Kalan 38.360.734,71-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu: İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Igor LYSENKO ve Alpertunga EMECEN'in ibrasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Igor LYSENKO ve Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Alpertunga EMECEN'in ibrasının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. 137.599.989,25 adet paya sahip Denizbank A.Ş. temsilcisi söz alarak istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mustafa ŞAHAN'ın görev yaptığı 1 Ocak 2015 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki döneme ilişkin incelemelerin sürmesi ve ilgili dönem yöneticileri aleyhine sorumluluk davası açılmış ve davanın devam ediyor olması dolayısıyla Mustafa ŞAHAN ve aynı dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri Derya KUMRU, Kahraman GÜNAYDIN, Selim Efe TEOMAN ve Iskander MIRGALIMOV'un 2015 yılı dönemine ilişkin faaliyetleri için ibraları hususunun bu süreçlerin neticelenmesi sonrası görüşülmek üzere ileriye bırakılmasını, 23 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Derya KUMRU, Kahraman GÜNAYDIN, Selim Efe TEOMAN, Cem DEMİRAĞ, Murat KULAKSIZ, Mehmet AYDOĞDU ve Burak KOÇAK'ın 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerini talep etti. Başka farklı bir öneri olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mustafa ŞAHAN'ın görev yaptığı 1 Ocak 2015 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki döneme ilişkin incelemelerin sürmesi ve ilgili dönem görev yapan belli yöneticiler aleyhine sorumluluk davası açılmış ve davanın devam ediyor olması dolayısıyla Mustafa ŞAHAN ve aynı dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri Derya KUMRU, Kahraman GÜNAYDIN, Selim Efe TEOMAN ve Iskander MIRGALIMOV'un 2015 yılı için ibralarının ileriye bırakılmasını öngören 25 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan 5 nolu karar doğrultusunda, 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunun bu konudaki incelemelerin tamamlanmasından sonra görüşülmek üzere ileriye bırakılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Derya KUMRU, Kahraman GÜNAYDIN ve Selim Efe TEOMAN'ın münhasıran ve sadece 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri Cem DEMİRAĞ, Murat KULAKSIZ, Mehmet AYDOĞDU, Burak KOÇAK'ın 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu: "Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 9- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 14.50'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur. Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, alınan kararlar ekte sunulan Toplantı Tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

25.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul ve Ekleri.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832167


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.