KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

17.08.2023 - 18:56
KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 230 -511 166.952 -49.533 46.440 301.178
Yeni Bakiye
137.600 230 -511 166.952 -49.533 46.440 301.178
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 93.803 93.827
Kar Dağıtımı
46.440 -46.440
Diğer
46.440 -46.440
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 230 -487 166.952 -3.093 93.803 395.005
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 230 -2.185 166.952 -3.092 253.590 553.095
Yeni Bakiye
137.600 230 -2.185 166.952 -3.092 553.095
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.010 433.207 432.197
Kar Dağıtımı
250.498 3.092 -253.590
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
250.498 3.092 253.590
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 230 -3.915 417.450 433.207 985.292


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 1.210.419 276.048
FAKTORİNG GELİRLERİ
1.210.419 276.048
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
1.051.546 270.841
İskontolu
559.211 150.508
Diğer
492.335 120.333
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
158.873 5.207
İskontolu
123.727 1.329
Diğer
35.146 3.878
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-699.131 -218.497
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-631.586 -156.090
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.220 -978
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-45.699 -53.346
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-20.626 -8.083
BRÜT KAR (ZARAR)
511.288 57.551
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
15 -49.049 -20.272
Personel Giderleri
-25.278 -9.092
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-659
Genel İşletme Giderleri
-23.771 -10.521
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
462.239 37.279
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 17.523.729 8.712.096
Bankalardan Alınan Faizler
113
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.925
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
24.510
Türev Finansal İşlemler Karı
29.043
Kambiyo İşlemleri Karı
17.420.740 8.643.371
Diğer
78.479 37.644
KARŞILIK GİDERLERİ
15 -39.695 -17.675
Beklenen Zarar Karşılıkları
-38.308 -14.825
Diğer
-1.387 -2.850
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -17.375.848 -8.617.513
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-21.730 -129.614
Kambiyo İşlemleri Zararı
-17.340.898 -8.482.045
Diğer
-13.220 -5.854
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
570.425 114.187
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
570.425 114.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
16 -137.218 -20.384
Cari Vergi Karşılığı
-175.676 -42.936
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10 38.458 22.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
433.207 93.803
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
433.207 93.803
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
433.207 93.803
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
492.625 136.018
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
1.047.424 269.688
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-692.570 -218.269
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14 158.873 5.207
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 88.337 13.646
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-25.278 -9.092
Ödenen Vergiler
-84.703 -34.136
Diğer
542 108.974
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-32.934 -252.007
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-4.157.109 -1.169.557
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
275.815 -31.958
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
13.153 2.106
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.850 -203
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.639.386 890.854
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.192.971 56.751
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
459.691 -115.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-16.626 -2.562
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.626 -2.562
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
198.998 523.074
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-472.000 -408.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-273.002 115.074
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
83.282 1.618
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
253.345 -1.859
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.922 29.264
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 273.267 27.405


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
433.207 93.803
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.010 24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.010 24
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.010 24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
432.197 93.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 30.599 242.668 273.267 3.568 16.354 19.922
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 350.893 350.893
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 0 2.415 2.415
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 9.939.455 1.921.832 11.861.287 6.376.237 1.409.698 7.785.935
Faktoring Alacakları
4 9.961.726 2.109.526 12.071.252 6.375.082 1.574.634 7.949.716
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
5.682.566 140.729 5.823.295 3.125.390 117.171 3.242.561
Diğer Faktoring Alacakları
4.279.160 1.968.797 6.247.957 3.249.692 1.457.463 4.707.155
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0
Özkaynaklardan
0
Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri
0
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
Takipteki Alacaklar
4 82.893 7.360 90.253 105.252 6.407 111.659
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-105.164 -195.054 -300.218 -104.097 -171.343 -275.440
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.552 7.552 4.731 4.731
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
18.469 18.469 13.630 13.630
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 101.976 101.976 63.181 63.181
DİĞER AKTİFLER
12 32.202 142 32.344 12.092 409 12.501
ARA TOPLAM
10.130.253 2.164.642 12.294.895 6.826.747 1.426.461 8.253.208
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0
VARLIKLAR TOPLAMI
10.130.253 2.164.642 12.294.895 6.826.747 1.426.461 8.253.208
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 6.760.675 1.993.762 8.754.437 6.413.186 695.304 7.108.490
FAKTORİNG BORÇLARI
27.024 1.221 28.245 14.898 194 15.092
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
9.272 9.272 6.422 6.422
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 192.036 192.036 465.038 465.038
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8 0 0 9.543 9.543
KARŞILIKLAR
9 40.097 40.097 41.405 0 41.405
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.128 5.128 7.825 7.825
Genel Karşılıklar
0
Diğer Karşılıklar
9 34.969 34.969 33.580 33.580
CARİ VERGİ BORCU
126.315 126.315 36.136 36.136
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7 2.157.901 1.300 2.159.201 16.854 1.133 17.987
ARA TOPLAM
9.313.320 1.996.283 11.309.603 7.003.482 696.631 7.700.113
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
985.292 0 985.292 553.095 0 553.095
Ödenmiş Sermaye
13 137.600 137.600 137.600 137.600
Sermaye Yedekleri
230 230 230 0 230
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
230 230 230 230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.195 -3.195 -2.185 -2.185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
417.450 417.450 166.952 0 166.952
Yasal Yedekler
64.269 64.269 64.269 64.269
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
353.181 353.181 102.683 102.683
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
433.207 433.207 250.498 0 250.498
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 -3.092 -3.092
Dönem Net Kâr veya Zararı
433.207 433.207 253.590 253.590
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.298.612 1.996.283 12.294.895 7.556.577 696.631 8.253.208


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 1.285.191 538.534 1.823.725 546.102 395.871 941.973
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 2.587.199 17.218 2.604.417 1.757.658 106.184 1.863.842
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
115.685.568 37.344.385 153.029.953 79.513.628 26.497.510 106.011.138
VERİLEN TEMİNATLAR
21 1.526.069 1.526.069 1.230.910 1.230.910
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 617.438 616.911 1.234.349
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 617.438 616.911 1.234.349
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 617.438 616.911 1.234.349
EMANET KIYMETLER
4 7.698.806 6.426.358 14.125.164 4.737.032 4.455.936 9.192.968
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
128.782.833 44.326.495 173.109.328 88.402.768 32.072.412 120.475.180http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186675


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9848 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2119 Değişim: -0,01%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.863,57 Değişim: -0,16%
Düşük 1.859,58 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.