KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.09.2021 - 20:36
KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973
Yeni Bakiye
137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 40.503 40.503
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Kar Dağıtımı
-40.380 143.597 -103.217
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-40.380 143.597 -103.217
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 -392 302.765 40.503 480.476
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 -557 302.765 14.717 454.525
Yeni Bakiye
137.600 -557 302.765 14.717 454.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.794 71.794
Kar Dağıtımı
230 14.446 -14.676
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
14.446 -14.676
Diğer
230 41
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 230 -557 317.211 41 71.794 526.319


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
160.635 114.201 86.405 50.357
FAKTORİNG GELİRLERİ
15 160.635 114.201 86.405 50.357
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
158.142 112.825 84.840 49.774
İskontolu
86.599 54.029 48.541 26.547
Diğer
71.543 58.796 36.299 23.227
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.493 1.376 1.565 583
İskontolu
829 565 531 242
Diğer
1.664 811 1.034 341
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-138.985 -50.158 -80.050 -20.219
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-108.109 -35.727 -61.827 -12.738
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.056 -1.060 -524 -524
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-25.857 -11.311 -15.388 -6.067
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.963 -2.060 -2.311 -890
BRÜT KAR (ZARAR)
21.650 64.043 6.355 30.138
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.034 -11.461 -8.221 -5.044
Personel Giderleri
17 -5.115 -5.489 -2.715 -2.192
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-265 -160 -174 -80
Genel İşletme Giderleri
-9.654 -5.812 -5.332 -2.772
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
6.616 52.582 -1.866 25.094
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 3.150.453 1.981.141 1.299.281 954.903
Bankalardan Alınan Faizler
2.433 35 2.403 25
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.969 0 1.493 0
Türev Finansal İşlemler Karı
65.026 4.025 15.983 2.921
Kambiyo İşlemleri Karı
3.028.561 1.968.882 1.238.825 948.858
Diğer
51.464 8.199 40.577 3.099
KARŞILIK GİDERLERİ
16 -13.073 -11.327 -6.399 -3.027
Özel Karşılıklar
-11.285 -10.370 -5.977 -2.385
Diğer
-1.788 -957 -422 -642
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -3.051.395 -1.969.598 -1.226.601 -949.865
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-67.339 -23.202 -21.970 -12.114
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.978.058 -1.943.100 -1.200.462 -936.234
Diğer
-5.998 -3.296 -4.169 -1.517
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
92.601 52.798 64.415 27.105
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.601 52.798 64.415 27.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
18 -20.807 -12.295 -15.144 -6.244
Cari Vergi Karşılığı
-17.736 -10.662 -10.317 -5.119
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -3.071 -1.633 -3.071 -1.125
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
71.794 40.503 49.271 20.861
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
71.794 40.503 49.271 20.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.794 40.503 49.271 20.861
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
71.794 40.503
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
165.456 93.035
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-139.735 -44.891
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16 2.493 1.376
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 28.471 7.275
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.115 -5.490
Ödenen Vergiler
-7.852 -10.662
Diğer
28.076 -140
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
415.653 -3.404
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
26.408 199.018
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.897 17.439
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-3.102 2.367
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
372 789
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
370.679 -224.468
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
16.399 1.451
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
487.447 37.099
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10-11 -5.696 -2.193
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.696 -2.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
370.600 182.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-107.000 -215.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
263.600 -33.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
745.351 1.906
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.479 17.853
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 753.830 19.759


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
71.794 40.503 49.271 20.861
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.794 40.503 49.271 20.861


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP BANKASI
3 5.403 748.427 753.830 2.707 5.772 8.479
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 61.653 0 61.653 58.684 58.684
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
7 9.381 0 9.381 1.767 1.767
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 2.069.101 520.897 2.589.998 2.077.820 558.973 2.636.793
Faktoring Alacakları
5 2.069.101 520.897 2.589.998 2.077.820 558.973 2.636.793
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
722.081 134.711 856.792 656.329 176.417 832.746
Diğer Faktoring Alacakları
1.347.020 386.186 1.733.206 1.421.491 382.556 1.804.047
Takipteki Alacaklar
5 62.380 0 62.380 63.238 16.328 79.566
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-62.380 0 -62.380 -63.238 -16.328 -79.566
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.860 0 6.860 7.130 7.130
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.444 0 8.444 5.609 5.609
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 8.744 8.744
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 6.414 0 6.414 9.486 9.486
DİĞER AKTİFLER
13 3.372 263 3.635 2.381 375 2.756
ARA TOPLAM
2.170.628 1.269.587 3.440.215 2.174.328 565.120 2.739.448
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15 0 15 15 15
Satış Amaçlı
15 0 15
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.170.643 1.269.587 3.440.230 2.174.343 565.120 2.739.463
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 2.342.139 125.970 2.468.109 1.988.265 111.113 2.099.378
FAKTORİNG BORÇLARI
8.911 76 8.987 11.747 342 12.089
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
8.528 0 8.528 8.156 0 8.156
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 371.785 0 371.785 106.987 0 106.987
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
9 3.719 3.719 0 0 0
KARŞILIKLAR
10 34.400 0 34.400 52.840 0 52.840
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.123 0 2.123 1.857 1.857
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
10 32.277 0 32.277 50.983 0 50.983
CARİ VERGİ BORCU
9.884 0 9.884 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 7.730 769 8.499 4.937 551 5.488
ARA TOPLAM
2.787.096 126.815 2.913.911 2.172.932 112.006 2.284.938
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
526.319 0 526.319 454.525 0 454.525
Ödenmiş Sermaye
14 137.600 0 137.600 137.600 0 137.600
Sermaye Yedekleri
230 0 230 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
230 0 230 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-557 0 -557 -557 0 -557
Kar Yedekleri
317.211 0 317.211 302.765 0 302.765
Yasal Yedekler
47.567 0 47.567 46.833 46.833
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
269.644 0 269.644 255.932 0 255.932
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
71.835 0 71.835 14.717 0 14.717
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
41 0 41 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
71.794 0 71.794 14.717 0 14.717
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.313.415 126.815 3.440.230 2.627.457 112.006 2.739.463


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5 416.331 114.395 530.726 433.801 106.114 539.915
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5 519.685 18.298 537.983 526.666 7.545 534.211
ALINAN TEMİNATLAR
52.547.835 10.074.036 62.621.871 47.528.902 8.377.532 55.906.434
VERİLEN TEMİNATLAR
23 748.588 0 748.588 680.920 0 680.920
TAAHHÜTLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.153.714 1.139.743 2.293.457 452.947 450.408 903.355
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.153.714 1.139.743 2.293.457 452.947 450.408 903.355
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
1.153.714 1.139.743 2.293.457 452.947 450.408 903.355
EMANET KIYMETLER
5 2.150.815 1.749.081 3.899.896 1.991.392 1.403.333 3.394.725
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
57.536.968 13.095.553 70.632.521 51.614.628 10.344.932 61.959.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964028


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,7996 Değişim: 0,59%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8712
Açılış: 13,7186
15,5704 Değişim: 0,22%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6685
Açılış: 15,5362
788,80 Değişim: 0,29%
Düşük 783,18 06.12.2021 Yüksek 795,99
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.