KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.07.2018 - 18:10
KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
48.864 41.885 21.560 23.684
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.864 41.885 21.560 23.684


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 33.363 33.363 -21.483 -36.568 15.085 189.860
Yeni Bakiye
137.600 40.380 33.363 33.363 -21.483 -36.568 15.085 189.860
Dönem Net Karı (Zararı)
41.885 41.885 41.885
Kar Dağıtımı
15.085 -15.085
Diğer
15.085 -15.085
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 40.380 33.363 33.363 20.402 -21.483 41.885 231.745
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 33.363 33.363 41.055 -21.483 62.538 252.398
Yeni Bakiye
137.600 40.380 33.363 33.363 41.055 21.483 62.538 252.398
Dönem Net Karı (Zararı)
48.864 48.864 48.864
Kar Dağıtımı
41.055 2.053 39.002 21.483 -62.538
Diğer
21.483 -62.538
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 40.380 74.418 35.416 39.002 48.864 48.864 301.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
72.687 176.798
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
209.403 120.431
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-144.643 -87.449
Kiralama Giderleri
-24
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16 1.840 2.721
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 10.771 9.671
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.098 -5.703
Ödenen Vergiler
-590 3.606
Diğer
4 133.545
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-60.802 -294.061
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-604.332 -480.573
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-3.567 10.437
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.507 -2.891
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-113 -99
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
555.301 188.436
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-10.598 -9.371
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.885 -117.263
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
560
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10-11 -1.342
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.342 560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
401.616 118.973
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-425.700
Diğer
-24
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-24.084 118.949
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
503 -6
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-13.038 2.240
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
25.303 7.305
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 12.265 9.545


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
215.528 123.152 121.143 66.172
FAKTORİNG GELİRLERİ
16 215.528 123.152 121.143 66.172
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
213.688 120.431 120.375 64.865
İskontolu
149.046 71.908 83.890 38.398
Diğer
64.642 48.523 36.485 26.467
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.840 2.721 768 1.307
İskontolu
789 1.843 214 938
Diğer
1.051 878 554 369
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-147.504 -89.141 -84.521 -47.441
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-114.071 -74.657 -65.856 -39.176
Finansal Kiralama Giderleri
-10 -24 -4 -11
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-30.572 -12.792 -17.826 -7.479
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.851 -1.668 -835 -775
BRÜT KAR (ZARAR)
68.024 34.011 36.622 18.731
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -12.254 -8.663 -6.656 -4.574
Personel Giderleri
-4.098 -5.703 -2.192 -3.084
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-116 -70 12
Genel İşletme Giderleri
-8.040 -2.960 -4.394 -1.502
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
55.770 25.348 29.966 14.157
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.522.009 1.525.909 1.047.104 335.377
Bankalardan Alınan Faizler
38 35 13
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
7.862 37.792 5.824 14.845
Türev Finansal İşlemlerden
7.862 37.792 5.824 14.845
Kambiyo İşlemleri Karı
1.497.926 1.470.976 1.036.396 309.393
Diğer
16.183 17.106 4.884 11.126
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
4 -18.107 -2.667 -11.312 -1.161
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.497.010 -1.496.230 -1.038.104 -318.786
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-28.374 -21.744 -22.906 -3.251
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.463.312 -1.473.245 -1.012.105 -314.836
Diğer
19 -5.324 -1.241 -3.093 -699
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
62.662 52.360 27.654 29.587
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.662 52.360 27.654 29.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
18 -13.798 -10.475 -6.094 -5.903
Cari Vergi Karşılığı
-14.931 -3.606 -6.139 -3.606
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.869 -2.297
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12 1.133 45
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
48.864 41.885 21.560 23.684
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
48.864 41.885 21.560 23.684
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
48.864 41.885 21.560 23.684
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 1 0 1 1 0 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 5.510 5.510 6.792 0 6.792
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
5.510 5.510 6.792 6.792
BANKALAR
3 1.986 10.278 12.264 8.811 16.491 25.302
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
4 2.355.674 75.936 2.431.610 1.785.155 65.191 1.850.346
İskontolu Faktoring Alacakları
1.632.975 13.449 1.646.424 1.160.771 0 1.160.771
Yurt İçi
1.759.339 13.688 1.773.027 1.300.813 1.300.813
Yurt Dışı
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-126.364 -239 -126.603 -140.042 -140.042
Diğer Faktoring Alacakları
722.699 62.487 785.186 624.384 65.191 689.575
Yurt İçi
722.699 8.734 731.433 624.384 624.384
Yurt Dışı
53.753 53.753 65.191 65.191
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
4 12.615 12.615 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
169.781 169.781 139.059 139.059
Takipteki Finansman Kredileri
0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
Özel Karşılıklar (-)
-157.166 -157.166 -139.059 -139.059
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 1.717 1.717 564 564
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 972 972 1.471 0 1.471
Şerefiye
0
Diğer
972 972 1.471 1.471
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
14 203 105 308 185 88 273
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8.792 8.792 6.839 6.839
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 26.931 26.931 25.798 25.798
DİĞER AKTİFLER
13.458 61 13.519 11.166 13 11.179
ARA TOPLAM
2.427.859 86.380 2.514.239 1.846.782 81.783 1.928.565
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
828 828 828 0 828
Satış Amaçlı
828 828 828 828
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
AKTİF TOPLAMI
2.428.687 86.380 2.515.067 1.847.610 81.783 1.929.393
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8 1.971 1.971 0 0
ALINAN KREDİLER
5 1.746.845 12.446 1.759.291 1.382.858 178 1.383.036
FAKTORİNG BORÇLARI
6.818 290 7.108 3.771 830 4.601
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
122 122 235 0 235
Finansal Kiralama Borçları
122 122 245 245
Faaliyet Kiralaması Borçları
0
Diğer
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -10 -10
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 401.616 401.616 246.655 0 246.655
Bonolar
401.616 401.616 246.655 246.655
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
DİĞER BORÇLAR
7 1.553 410 1.963 1.041 251 1.292
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
18 3.293 3.293 2.685 2.685
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
23.510 23.510 38.209 0 38.209
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9 1.000 1.000 884 884
Diğer Karşılıklar
9 22.510 22.510 37.325 37.325
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
18 14.931 14.931 282 282
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0
ARA TOPLAM
2.200.659 13.146 2.213.805 1.675.736 1.259 1.676.995
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ÖZKAYNAKLAR
15 301.262 301.262 252.398 0 252.398
Ödenmiş Sermaye
137.600 137.600 137.600 137.600
Sermaye Yedekleri
40.380 40.380 40.380 0 40.380
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
40.380 40.380 40.380 40.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
74.418 74.418 33.363 0 33.363
Yasal Yedekler
35.416 35.416 33.363 33.363
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
39.002 39.002 0
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
48.864 48.864 41.055 0 41.055
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 -21.483 -21.483
Net Dönem Karı veya Zararı
48.864 48.864 62.538 62.538
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
PASİF TOPLAMI
2.501.921 13.146 2.515.067 1.928.134 1.259 1.929.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 280.707 42.832 323.539 210.191 21.341 231.532
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 424.152 4.632 428.784 402.014 2.870 404.884
ALINAN TEMİNATLAR
32.923.716 4.470.213 37.393.929 25.776.181 3.552.736 29.328.917
VERİLEN TEMİNATLAR
23 539.372 539.372 232.087 232.087
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
245.892 240.282 486.174 235.820 226.562 462.382
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
245.892 240.282 486.174 235.820 226.562 462.382
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
Swap Alım Satım İşlemleri
245.892 240.282 486.174 235.820 226.562 462.382
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
2.110.387 671.706 2.782.093 1.531.197 529.418 2.060.615
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
36.524.226 5.429.665 41.953.891 28.387.490 4.332.927 32.720.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697917


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: 0,22% Hacim : 10.234 Mio.TL Son veri saati : 14:37
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.411
9,2773 Değişim: 0,17%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7667 Değişim: 0,19%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
525,70 Değişim: -0,13%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.