KAP ***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 19:42
KAP ***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 22.992.087 16.365.463
Satışların Maliyeti
28 -19.040.684 -13.791.078
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.951.403 2.574.385
BRÜT KAR (ZARAR)
3.951.403 2.574.385
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.603.299 -3.073.450
Pazarlama Giderleri
29,30 -1.309.706 -1.075.800
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -76.143 -21.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 681.881 773.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -438.069 -420.440
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.206.067 -1.243.201
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 19.768
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.206.067 -1.217.033
Finansman Gelirleri
33 17.791 192.771
Finansman Giderleri
33 -1.076.130 -1.093.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.728 -2.117.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -260.084 359.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -260.084 359.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-112.356 -1.758.498
DÖNEM KARI (ZARARI)
-112.356 -1.758.498
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
36 -112.356 -1.758.498
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,01872600 -0,29308300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 32.208.554 699.583 3.990.474 -8.916.188 54.883.017 54.883.017
Transferler
-8.916.188 8.916.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.758.498 -1.758.498 -1.758.498
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 32.208.554 699.583 -4.925.714 -1.758.498 53.124.519 53.124.519
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.925.714 -2.612.256 49.457.749 49.457.749
Transferler
-2.612.256 2.612.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.356 -112.356 -112.356
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -7.537.970 -112.356 49.345.393 49.345.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.517.815 -3.961.843
Dönem Karı (Zararı)
-112.356 -1.758.498
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.387.059 2.827.410
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 1.068.309 1.008.276
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,13 73.068 254.598
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 1.145.944 1.306.265
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 989.766 868.316
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -150.112 -224.739
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -19.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 260.084 -359.138
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
32 -6.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.490.927 -4.190.458
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.780.425 3.403.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 -21.963 -6.330.891
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.856.946 -2.794.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.297.619 738.177
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,24,26 315.183 1.529.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.444.395 -736.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.216.224 -3.121.546
Ödenen Faiz
-13.089 -31.593
Alınan Faiz
33,37 10.476 128.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -298.978 -937.502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.720.770 -227.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -1.720.770 -233.966
Alınan Temettüler
32 6.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.179.557 4.194.034
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -621
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11,37 6.532.102 5.163.534
Ödenen Faiz
33,37 -352.545 -968.879
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.028 5.125
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33 -73.422 -27.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.450 -22.237
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 243.941 56.136
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 111.491 33.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-112.356 -1.758.498
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36 -112.356 -1.758.498
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
36 -112.356 -1.758.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 111.491 243.941
Ticari Alacaklar
10,37 20.089.452 15.140.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 18.796.062 8.510.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.293.390 6.629.869
Diğer Alacaklar
11 163.390 141.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 163.390 141.427
Stoklar
13 23.799.744 20.942.798
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.398.681 1.265.490
Diğer Dönen Varlıklar
26 19.116 70.626
ARA TOPLAM
45.581.874 37.804.411
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.581.874 37.804.411
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 52.126.095 51.465.383
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 52.126.095 51.465.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 39.653 47.904
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 39.653 47.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.676.599 2.936.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.842.347 54.449.970
TOPLAM VARLIKLAR
100.424.221 92.254.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 15.648.025 15.013.417
Ticari Borçlar
10,37 6.766.445 5.462.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 534.986 661.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.231.459 4.800.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 1.168.762 937.923
Diğer Borçlar
11,37 13.316.370 6.865.661
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 13.262.986 6.735.419
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 53.384 130.242
Ertelenmiş Gelirler
14 1.233.131 1.055.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
24,22 1.412.080 1.166.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 603.518 490.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 808.562 675.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 3.125.505 4.488.219
ARA TOPLAM
42.670.318 34.989.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.670.318 34.989.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
8.408.510 7.807.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 8.408.510 7.807.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.408.510 7.807.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.078.828 42.796.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.345.393 49.457.749
Ödenmiş Sermaye
6.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20.891.542 20.891.542
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.052 9.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.395.542 29.395.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.395.542 29.395.542
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.927.097 30.927.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.531.555 -1.531.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
699.583 699.583
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.537.970 -4.925.714
Net Dönem Karı veya Zararı
-112.356 -2.612.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.345.393 49.457.749
TOPLAM KAYNAKLAR
100.424.221 92.254.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678965


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4577 Değişim: -0,52%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2712 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
499,96 Değişim: 0,13%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.