KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.11.2021 - 16:21
KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74 -6.459 40.793 34.260
Kar Dağıtımı
153.761 -8.219 -145.542
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
153.761 -8.219 -145.542
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -880 132 567.974 0 40.793 774.885
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-277 2.058 135.266 137.047
Kar Dağıtımı
76.727 -84.979 -8.252
Dağıtılan Temettü
-8.252 -8.252
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
76.727 -76.727
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -1.160 629 644.701 135.266 946.302


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.486.417 1.701.787 3.188.204 1.502.040 2.550.567 4.052.607
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 151.831 241.893 393.724 124.139 389.396 513.535
Teminat Mektupları
151.831 237.325 389.156 124.139 380.328 504.467
Diğer Teminat Mektupları
151.831 237.325 389.156 124.139 380.328 504.467
Akreditifler
0 4.568 4.568 0 9.068 9.068
Belgeli Akreditifler
4.568 4.568 9.068 9.068
TAAHHÜTLER
(1) 251.535 130.224 381.759 153.337 109.072 262.409
Cayılamaz Taahhütler
251.535 130.224 381.759 153.337 109.072 262.409
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
125.622 130.224 255.846 102.941 109.072 212.013
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
124.850 124.850 49.626 0 49.626
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.063 1.063 770 0 770
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.083.051 1.329.670 2.412.721 1.224.564 2.052.099 3.276.663
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.083.051 1.329.670 2.412.721 1.224.564 2.052.099 3.276.663
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
591.597 742.114 1.333.711 582.294 564.751 1.147.045
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
354.719 312.633 667.352 404.328 189.021 593.349
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
236.878 429.481 666.359 177.966 375.730 553.696
Para ve Faiz Swap İşlemleri
491.454 587.556 1.079.010 642.270 1.487.348 2.129.618
Swap Para Alım İşlemleri
195.788 336.361 532.149 1.034.538 1.034.538
Swap Para Satım İşlemleri
295.666 251.195 546.861 642.270 452.810 1.095.080
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
18.269.952 4.258.050 22.528.002 22.175.229 3.699.360 25.874.589
EMANET KIYMETLER
18.269.952 4.213.833 22.483.785 22.175.229 3.676.565 25.851.794
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
12.979.616 4.125.400 17.105.016 14.602.571 3.603.160 18.205.731
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.162.238 5.162.238 7.347.066 7.347.066
Tahsile Alınan Çekler
128.098 128.098 225.592 225.592
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
88.433 88.433 73.405 73.405
REHİNLİ KIYMETLER
44.217 44.217 22.795 22.795
Diğer Rehinli Kıymetler
44.217 44.217 22.795 22.795
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
19.756.369 5.959.837 25.716.206 23.677.269 6.249.927 29.927.196


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
200.580 134.400
Alınan Faizler
368.118 136.589
Ödenen Faizler
-135.933 -33.867
Alınan Ücret ve Komisyonlar
37.293 30.550
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.492 4.914
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-75.438 -55.262
Ödenen Vergiler
-91.460 -43.921
Diğer
94.508 95.397
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
56.777 504.319
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.402 -46.078
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
143.433 -94.913
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
781.276 -651.909
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
34.938 -97.346
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-81.320 8.888
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-138.915 166.168
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-698.150 1.214.432
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
16.917 5.077
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
257.357 638.719
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-130.910 15.967
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-19.943 -7.889
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-108.991 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
26.065
Diğer
-1.976 -2.209
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-14.027 -9.120
Temettü Ödemeleri
-7.839 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.188 -9.120
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
70.833 93.829
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
183.253 739.395
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.136.052 1.006.466
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.319.305 1.745.861


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
135.266 40.793
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.781 -6.533 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-277 -74 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-347 -93
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70 19
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.058 -6.459 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.656 -8.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-598 1.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.047 34.260 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
715.384 1.170.165 1.885.549 998.324 758.505 1.756.829
Nakit ve Nakit Benzerleri
518.466 1.156.357 1.674.823 906.155 728.859 1.635.014
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 80.911 1.126.707 1.207.618 95.253 724.203 819.456
Bankalar
(3) 62.669 30.279 92.948 101.152 5.059 106.211
Para Piyasalarından Alacaklar
375.172 375.172 710.306 710.306
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-286 -629 -915 -556 -403 -959
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.403 0 1.403 1 0 1
Devlet Borçlanma Senetleri
1.403 1.403 1 1
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 195.515 0 195.515 92.168 0 92.168
Devlet Borçlanma Senetleri
195.515 195.515 92.168 92.168
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 13.808 13.808 0 29.646 29.646
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
13.808 13.808 29.646 29.646
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5) 1.125.184 567.032 1.692.216 1.370.437 993.685 2.364.122
Krediler
1.125.450 567.092 1.692.542 1.370.644 995.682 2.366.326
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-266 -60 -326 -207 -1.997 -2.204
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
44.856 44.856 33.909 33.909
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.913 0 3.913 4.178 0 4.178
Şerefiye
0
Diğer
3.913 3.913 4.178 4.178
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 12.776 12.776 5.784 5.784
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 43.133 215.436 258.569 43.820 197.940 241.760
VARLIKLAR TOPLAMI
1.945.246 1.952.633 3.897.879 2.456.452 1.950.130 4.406.582
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 918.497 637.109 1.555.606 1.051.146 634.672 1.685.818
ALINAN KREDİLER
(3) 65.030 1.160.269 1.225.299 200.083 1.539.281 1.739.364
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSA 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 16.561 16.561 0 40.210 40.210
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.561 16.561 40.210 40.210
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 15.086 15.086 18.629 132 18.761
KARŞILIKLAR
(7) 13.959 55.284 69.243 15.983 35.399 51.382
Çalışan Hakları Karşılığı
6.952 17.840 24.792 14.770 6.962 21.732
Diğer Karşılıklar
7.007 37.444 44.451 1.213 28.437 29.650
CARİ VERGİ BORCU
(8) 25.725 25.725 19.919 19.919
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6.993 37.064 44.057 8.246 25.375 33.621
ÖZKAYNAKLAR
(9) 946.302 0 946.302 817.507 0 817.507
Ödenmiş Sermaye
135.000 135.000 135.000 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 31.866 31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.160 -1.160 -883 -883
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
629 629 -1.429 -1.429
Kar Yedekleri
644.701 0 644.701 567.974 0 567.974
Yasal Yedekler
84.952 84.952 84.802 84.802
Olağanüstü Yedekler
559.749 559.749 483.172 483.172
Kar veya Zarar
135.266 0 135.266 84.979 0 84.979
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
135.266 135.266 84.979 84.979
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.991.592 1.906.287 3.897.879 2.131.513 2.275.069 4.406.582


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 364.209 137.202 108.426 50.947
Kredilerden Alınan Faizler
170.562 41.275 50.769 18.641
Bankalardan Alınan Faizler
156.158 65.268 48.859 24.426
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
13.896 15.244 1.596 874
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
19.122 14.995 5.577 6.663
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.378 3.181 1.020 2.087
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
12.744 11.814 4.557 4.576
Diğer Faiz Gelirleri
4.471 420 1.625 343
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -135.570 -35.058 -33.668 -18.488
Mevduata Verilen Faizler
-34.370 -15.152 -13.321 -5.164
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-99.537 -18.046 -19.892 -12.697
Kiralama Faiz Giderleri
-1.499 -536 -421 -164
Diğer Faiz Giderleri
-164 -1.324 -34 -463
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
228.639 102.144 74.758 32.459
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
51.385 38.379 19.692 12.183
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.068 48.181 22.367 15.434
Gayri Nakdi Kredilerden
3.061 1.977 1.393 802
Diğer
(9) 58.007 46.204 20.974 14.632
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.683 -9.802 -2.675 -3.251
Diğer
(9) -9.683 -9.802 -2.675 -3.251
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 51.307 15.976 3.577 6.663
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
14.323 6.140 -348 -2.234
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-19.237 -43.593 -5.518 -47.187
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
56.221 53.429 9.443 56.084
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 9.231 9.345 1.934 2.295
FAALİYET BRÜT KÂRI
340.562 165.844 99.961 53.600
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -627 -4.068 -615 584
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-63.971 -47.601 -20.941 -14.848
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -96.151 -62.012 -32.567 -23.481
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
179.813 52.163 45.838 15.855
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
179.813 52.163 45.838 15.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -44.547 -11.370 -11.626 -3.495
Cari Vergi Karşılığı
-51.610 -16.930 -18.243 -3.824
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
7.063 5.560 6.617 329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 135.266 40.793 34.212 12.360
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 135.266 40.793 34.212 12.360
Grubun Karı (Zararı)
135.266 40.793 34.212 12.360
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,10020000 0,03020000 0,02530000 0,00920000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977767


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.038 Değişim: 1,66% Hacim : 12.666 Mio.TL Son veri saati : 11:22
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.038
Açılış: 2.010
13,7565 Değişim: 0,51%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7809
Açılış: 13,6873
15,5922 Değişim: 0,27%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6252
Açılış: 15,5498
790,03 Değişim: 0,66%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.