KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.11.2020 - 17:13
KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-198 3.010 116.734 119.546
Kar Dağıtımı
122.490 -122.490
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
122.490 -122.490
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -762 3.010 414.213 8.219 116.734 708.280
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74 -6.459 40.793 34.260
Kar Dağıtımı
153.761 -8.219 -145.542
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
153.761 -8.219 -145.542
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -880 132 567.974 0 40.793 774.885


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
911.439 1.549.513 2.460.952 1.325.568 626.322 1.951.890
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 109.218 417.575 526.793 78.892 175.226 254.118
Teminat Mektupları
109.218 415.837 525.055 78.892 173.736 252.628
Diğer Teminat Mektupları
109.218 415.837 525.055 78.892 173.736 252.628
Akreditifler
0 1.738 1.738 0 1.490 1.490
Belgeli Akreditifler
1.738 1.738 1.490 1.490
TAAHHÜTLER
(1) 143.931 103.035 246.966 914.630 0 914.630
Cayılamaz Taahhütler
143.931 103.035 246.966 914.630 0 914.630
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
61.960 103.035 164.995 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
81.281 81.281 914.199 914.199
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
690 690 431 431
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
658.290 1.028.903 1.687.193 332.046 451.096 783.142
Alım Satım Amaçlı İşlemler
658.290 1.028.903 1.687.193 332.046 451.096 783.142
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
227.654 268.765 496.419 110.086 184.038 294.124
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
66.173 182.950 249.123 69.912 77.181 147.093
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
161.481 85.815 247.296 40.174 106.857 147.031
Para ve Faiz Swap İşlemleri
430.636 760.138 1.190.774 221.960 267.058 489.018
Swap Para Alım İşlemleri
233.771 365.062 598.833 160.000 84.449 244.449
Swap Para Satım İşlemleri
196.865 395.076 591.941 61.960 182.609 244.569
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
19.513.457 78.080 19.591.537 50.620.785 59.402 50.680.187
EMANET KIYMETLER
19.513.457 78.080 19.591.537 50.620.785 59.402 50.680.187
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
12.719.680 12.719.680 42.182.523 42.182.523
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.673.065 6.673.065 8.344.043 8.344.043
Tahsile Alınan Çekler
120.712 120.712 94.219 94.219
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
78.080 78.080 59.402 59.402
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
20.424.896 1.627.593 22.052.489 51.946.353 685.724 52.632.077


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
134.400 28.816
Alınan Faizler
136.589 279.174
Ödenen Faizler
-33.867 -66.285
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
30.550 46.481
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.914 12.969
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-55.262 -50.792
Ödenen Vergiler
-43.921 -55.116
Diğer
95.397 -137.615
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
504.319 1.629.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-46.078 395.028
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-94.913 -19.422
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-651.909 187.988
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-97.346 5.174
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
8.888 -74.964
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
166.168 331.781
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.214.432 705.875
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.077 97.839
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
638.719 1.658.115
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
15.967 -76.509
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.889 -1.810
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -72.588
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
26.065 0
Diğer
-2.209 -2.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-9.120 -6.402
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-9.120 -6.402
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
93.829 13.927
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
739.395 1.589.131
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.006.466 787.745
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.745.861 2.376.876


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.793 116.734
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-6.533 2.812 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-74 -198 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-93 -246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.459 3.010 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-8.281 3.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.822 -733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.260 119.546 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.693.715 780.718 2.474.433 1.029.770 563.977 1.593.747
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.418.066 763.569 2.181.635 786.596 561.245 1.347.841
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 126.025 757.535 883.560 24.725 546.131 570.856
Bankalar
(3) 1.293.239 6.449 1.299.688 712.701 15.114 727.815
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 50.015 50.015
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.198 -415 -1.613 -845 -845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 46.959 0 46.959 881 0 881
Devlet Borçlanma Senetleri
46.959 46.959 881 881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 228.690 0 228.690 242.293 0 242.293
Devlet Borçlanma Senetleri
228.690 228.690 242.293 242.293
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 17.149 17.149 0 2.732 2.732
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.149 17.149 2.732 2.732
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5) 813.806 1.134.488 1.948.294 355.819 685.544 1.041.363
Krediler
813.975 1.137.744 1.951.719 356.041 685.544 1.041.585
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-169 -3.256 -3.425 -222 -222
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
30.431 30.431 24.510 24.510
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.523 0 4.523 4.707 0 4.707
Şerefiye
0
Diğer
4.523 0 4.523 4.707 4.707
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 8.774 8.774 3.098 3.098
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 28.647 179.081 207.728 6.486 67.853 74.339
VARLIKLAR TOPLAMI
2.579.896 2.094.287 4.674.183 1.424.390 1.317.374 2.741.764
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 1.324.104 601.243 1.925.347 774.451 758.418 1.532.869
ALINAN KREDİLER
(3) 440.119 1.415.866 1.855.985 379.084 379.084
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 3.848 3.848 0 3.024 3.024
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.848 3.848 3.024 3.024
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 4.263 21.134 25.397 4.565 16.764 21.329
KARŞILIKLAR
(7) 12.294 36.738 49.032 12.967 24.643 37.610
Çalışan Hakları Karşılığı
6.471 14.781 21.252 10.218 5.907 16.125
Diğer Karşılıklar
5.823 21.957 27.780 2.749 18.736 21.485
CARİ VERGİ BORCU
(8) 7.320 0 7.320 12.072 0 12.072
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.719 28.650 32.369 3.337 11.814 15.151
ÖZKAYNAKLAR
(9) 774.885 0 774.885 740.625 0 740.625
Ödenmiş Sermaye
135.000 0 135.000 135.000 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 31.866 31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-880 -880 -806 -806
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
132 132 6.591 6.591
Kar Yedekleri
567.974 0 567.974 414.213 0 414.213
Yasal Yedekler
84.802 84.802 84.802 84.802
Olağanüstü Yedekler
483.172 483.172 329.411 329.411
Kar veya Zarar
40.793 0 40.793 153.761 0 153.761
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 8.219 8.219
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.793 40.793 145.542 145.542
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.566.704 2.107.479 4.674.183 1.548.017 1.193.747 2.741.764


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 137.202 289.976 50.947 92.348
Kredilerden Alınan Faizler
41.275 136.831 18.641 41.139
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 379 0 126
Bankalardan Alınan Faizler
65.268 102.552 24.426 27.336
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
15.244 32.136 874 19.985
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
14.995 17.876 6.663 3.734
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.181 10.782 2.087 80
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
11.814 7.094 4.576 3.654
Diğer Faiz Gelirleri
420 202 343 28
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -35.058 -66.912 -18.488 -12.666
Mevduata Verilen Faizler
-15.152 -62.700 -5.164 -11.719
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-18.046 -2.190 -12.697 -440
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -82 0 -31
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-536 -1.449 -164 -322
Diğer Faiz Giderleri
-1.324 -491 -463 -154
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
102.144 223.064 32.459 79.682
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
38.379 34.167 12.183 11.452
Alınan Ücret ve Komisyonlar
48.181 46.481 15.434 15.520
Gayri Nakdi Kredilerden
1.977 1.878 802 623
Diğer
(9) 46.204 44.603 14.632 14.897
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.802 -12.314 -3.251 -4.068
Diğer
(9) -9.802 -12.314 -3.251 -4.068
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 15.976 -18.838 6.663 -16.433
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.140 -43 -2.234 1.542
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-43.593 -47.347 -47.187 -38.342
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
53.429 28.552 56.084 20.367
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 9.345 12.969 2.295 3.074
FAALİYET BRÜT KÂRI
165.844 251.362 53.600 77.775
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -4.068 -1.230 584 -904
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-47.601 -48.699 -14.848 -13.549
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -62.012 -51.567 -23.481 -19.005
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
52.163 149.866 15.855 44.317
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.163 149.866 15.855 44.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -11.370 -33.132 -3.495 -9.768
Cari Vergi Karşılığı
-16.930 -38.474 -3.824 -13.117
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.560 5.342 329 3.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 40.793 116.734 12.360 34.549
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 40.793 116.734 12.360 34.549
Grubun Karı (Zararı)
40.793 116.734 12.360 34.549
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,03020000 0,08650000 0,00920000 0,02560000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888705


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 0,00% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4935 Değişim: 0,10%
Düşük 15,4666 16.05.2022 Yüksek 15,5028
Açılış: 15,4775
16,1327 Değişim: 0,12%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
901,49 Değişim: -0,04%
Düşük 900,79 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.