KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2020 - 17:51
KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-158 1.097 82.185 83.124
Kar Dağıtımı
122.490 -122.490
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
122.490 -122.490
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -722 1.097 414.213 8.219 82.185 671.858
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14 -4.179 28.433 24.240
Kar Dağıtımı
153.761 -8.219 -145.542
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
153.761 -8.219 -145.542
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -820 2.412 567.974 0 28.433 764.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
211.719 339.444 551.163 1.325.568 626.322 1.951.890
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 83.349 220.587 303.936 78.892 175.226 254.118
Teminat Mektupları
83.349 220.587 303.936 78.892 173.736 252.628
Diğer Teminat Mektupları
83.349 220.587 303.936 78.892 173.736 252.628
Akreditifler
0 0 0 0 1.490 1.490
Belgeli Akreditifler
0 1.490 1.490
TAAHHÜTLER
(1) 115.314 0 115.314 914.630 0 914.630
Cayılamaz Taahhütler
115.314 0 115.314 914.630 0 914.630
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
33.547 33.547 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
81.171 81.171 914.199 914.199
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
596 596 431 431
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13.056 118.857 131.913 332.046 451.096 783.142
Alım Satım Amaçlı İşlemler
13.056 118.857 131.913 332.046 451.096 783.142
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.975 11.769 17.744 110.086 184.038 294.124
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.993 5.885 8.878 69.912 77.181 147.093
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.982 5.884 8.866 40.174 106.857 147.031
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.081 107.088 114.169 221.960 267.058 489.018
Swap Para Alım İşlemleri
56.882 56.882 160.000 84.449 244.449
Swap Para Satım İşlemleri
7.081 50.206 57.287 61.960 182.609 244.569
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
21.877.730 68.422 21.946.152 50.620.785 59.402 50.680.187
EMANET KIYMETLER
21.877.730 68.422 21.946.152 50.620.785 59.402 50.680.187
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
14.901.549 14.901.549 42.182.523 42.182.523
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.889.673 6.889.673 8.344.043 8.344.043
Tahsile Alınan Çekler
86.508 86.508 94.219 94.219
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
68.422 68.422 59.402 59.402
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
22.089.449 407.866 22.497.315 51.946.353 685.724 52.632.077


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-117.010 2.876
Alınan Faizler
68.352 185.653
Ödenen Faizler
-15.990 -53.521
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21.550 30.961
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.057 9.895
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-40.414 -37.243
Ödenen Vergiler
-32.118 -35.001
Diğer
-122.447 -97.868
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
772.397 382.851
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-49.500 398.877
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-6.706 2.785
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-86.636 -338.271
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-39.132 -14.479
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-192.608 -26.569
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
119.687 278.971
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.008.307 2.537
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.985 79.000
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
655.387 385.727
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-32.712 -153.035
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.966 -1.740
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-24.211 -149.877
Diğer
-1.535 -1.418
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.841 -4.214
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.841 -4.214
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
21.144 9.265
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
638.978 237.743
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.006.466 787.745
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.645.444 1.025.488


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.433 82.185
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.193 939 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14 -158 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18 -198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4 40
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.179 1.097 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-5.358 1.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.179 -236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.240 83.124 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.965.833 355.983 2.321.816 1.029.770 563.977 1.593.747
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.637.438 355.611 1.993.049 786.596 561.245 1.347.841
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 49.177 349.825 399.002 24.725 546.131 570.856
Bankalar
(3) 1.339.660 5.978 1.345.638 712.701 15.114 727.815
Para Piyasalarından Alacaklar
250.047 250.047 50.015 50.015
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.446 -192 -1.638 -845 -845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 50.381 0 50.381 881 0 881
Devlet Borçlanma Senetleri
50.381 50.381 881 881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 278.014 0 278.014 242.293 0 242.293
Devlet Borçlanma Senetleri
278.014 278.014 242.293 242.293
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 372 372 0 2.732 2.732
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
372 372 2.732 2.732
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5) 261.215 977.311 1.238.526 355.819 685.544 1.041.363
Krediler
261.242 981.139 1.242.381 356.041 685.544 1.041.585
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-27 -3.828 -3.855 -222 -222
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
32.987 32.987 24.510 24.510
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.707 0 4.707 4.707 0 4.707
Şerefiye
0
Diğer
4.707 0 4.707 4.707 4.707
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 8.303 8.303 3.098 3.098
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 10.411 91.507 101.918 6.486 67.853 74.339
VARLIKLAR TOPLAMI
2.283.456 1.424.801 3.708.257 1.424.390 1.317.374 2.741.764
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 900.301 468.786 1.369.087 774.451 758.418 1.532.869
ALINAN KREDİLER
(3) 580.098 899.115 1.479.213 379.084 379.084
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 729 729 0 3.024 3.024
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
729 729 3.024 3.024
FAKTORİNG Y
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: -1,20% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.414 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,7190 Değişim: 0,00%
Düşük 8,7087 18.06.2021 Yüksek 8,7202
Açılış: 8,7193
10,3864 Değişim: -0,11%
Düşük 10,3780 18.06.2021 Yüksek 10,3978
Açılış: 10,3975
498,07 Değişim: 0,19%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 498,17
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.