KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.05.2020 - 16:12
KAP ***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100 32.935 32.835
Kar Dağıtımı
122.490 -122.490
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
122.490 -122.490
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -664 414.213 8.219 32.935 621.569
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20 -5.283 24.382 19.079
Kar Dağıtımı
153.761 -8.219 -145.542
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
153.761 -8.219 -145.542
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -826 1.308 567.974 0 24.382 759.704


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.630.059 375.207 2.005.266 1.325.568 626.322 1.951.890
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 73.760 208.578 282.338 78.892 175.226 254.118
Teminat Mektupları
73.760 197.893 271.653 78.892 173.736 252.628
Diğer Teminat Mektupları
73.760 197.893 271.653 78.892 173.736 252.628
Akreditifler
0 10.685 10.685 0 1.490 1.490
Belgeli Akreditifler
10.685 10.685 1.490 1.490
TAAHHÜTLER
(1) 1.476.201 567 1.476.768 914.630 0 914.630
Cayılamaz Taahhütler
1.476.201 567 1.476.768 914.630 0 914.630
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
170.132 567 170.699 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.305.548 1.305.548 914.199 914.199
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
521 521 431 431
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
80.098 166.062 246.160 332.046 451.096 783.142
Alım Satım Amaçlı İşlemler
80.098 166.062 246.160 332.046 451.096 783.142
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
50.481 87.124 137.605 110.086 184.038 294.124
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
40.074 27.275 67.349 69.912 77.181 147.093
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
10.407 59.849 70.256 40.174 106.857 147.031
Para ve Faiz Swap İşlemleri
29.617 78.938 108.555 221.960 267.058 489.018
Swap Para Alım İşlemleri
55.636 55.636 160.000 84.449 244.449
Swap Para Satım İşlemleri
29.617 23.302 52.919 61.960 182.609 244.569
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
32.826.320 65.160 32.891.480 50.620.785 59.402 50.680.187
EMANET KIYMETLER
32.826.320 65.160 32.891.480 50.620.785 59.402 50.680.187
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
25.178.538 25.178.538 42.182.523 42.182.523
Emanete Alınan Menkul Değerler
7.548.043 7.548.043 8.344.043 8.344.043
Tahsile Alınan Çekler
99.739 99.739 94.219 94.219
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
65.160 65.160 59.402 59.402
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
34.456.379 440.367 34.896.746 51.946.353 685.724 52.632.077


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-104.847 46.933
Alınan Faizler
26.587 77.774
Ödenen Faizler
-6.331 -25.242
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.032 13.762
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.598 3.022
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-19.726 -21.313
Ödenen Vergiler
-15.241 -13.572
Diğer
-103.766 12.502
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
105.415 116.702
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.141 170.984
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
35.003 116.393
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
112.353 96.004
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11.915 -66.439
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
453.748 104.590
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-105.575 649.083
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-395.160 -984.197
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.728 30.284
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
568 163.635
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
159.036 -27.513
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.053 -26.966
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
161.218
Diğer
-1.129 -547
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.075 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.075
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
14.432 3.246
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
171.961 139.368
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.006.466 787.745
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.178.427 927.113


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.382 32.935
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-5.303 -100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20 -100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25 -125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5 25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.283 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.489
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.079 32.835


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.192.893 393.533 1.586.426 1.029.770 563.977 1.593.747
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.095.250 389.683 1.484.933 786.596 561.245 1.347.841
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 109.478 380.150 489.628 24.725 546.131 570.856
Bankalar
(3) 666.431 9.741 676.172 712.701 15.114 727.815
Para Piyasalarından Alacaklar
320.073 320.073 50.015 50.015
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-732 -208 -940 -845 -845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 5.022 0 5.022 881 0 881
Devlet Borçlanma Senetleri
5.022 5.022 881 881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 92.621 0 92.621 242.293 0 242.293
Devlet Borçlanma Senetleri
92.621 92.621 242.293 242.293
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 3.850 3.850 0 2.732 2.732
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.850 3.850 2.732 2.732
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5) 308.403 671.342 979.745 355.819 685.544 1.041.363
Krediler
308.431 671.472 979.903 356.041 685.544 1.041.585
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-28 -130 -158 -222 -222
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
23.307 23.307 24.510 24.510
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.103 0 5.103 4.707 0 4.707
Şerefiye
0
Diğer
5.103 5.103 4.707 4.707
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 4.776 4.776 3.098 3.098
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 9.845 47.663 57.508 6.486 67.853 74.339
VARLIKLAR TOPLAMI
1.544.327 1.112.538 2.656.865 1.424.390 1.317.374 2.741.764
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 757.419 1.049.240 1.806.659 774.451 758.418 1.532.869
ALINAN KREDİLER
(3) 0 0 379.084 379.084
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 4.039 4.039 0 3.024 3.024
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.039 4.039 3.024 3.024
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 3.362 18.431 21.793 4.565 16.764 21.329
KARŞILIKLAR
(7) 9.436 31.350 40.786 12.967 24.643 37.610
Çalışan Hakları Karşılığı
5.383 9.266 14.649 10.218 5.907 16.125
Diğer Karşılıklar
4.053 22.084 26.137 2.749 18.736 21.485
CARİ VERGİ BORCU
(8) 11.787 0 11.787 12.072 0 12.072
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.352 9.745 12.097 3.337 11.814 15.151
ÖZKAYNAKLAR
(9) 759.704 0 759.704 740.625 0 740.625
Ödenmiş Sermaye
135.000 0 135.000 135.000 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 31.866 31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-826 -826 -806 -806
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.308 1.308 6.591 6.591
Kar Yedekleri
567.974 0 567.974 414.213 0 414.213
Yasal Yedekler
84.802 84.802 84.802 84.802
Olağanüstü Yedekler
483.172 483.172 329.411 329.411
Kar veya Zarar
24.382 0 24.382 153.761 0 153.761
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 8.219 8.219
Dönem Net Kâr veya Zararı
24.382 24.382 145.542 145.542
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.544.060 1.112.805 2.656.865 1.548.017 1.193.747 2.741.764


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 44.094 94.331
Kredilerden Alınan Faizler
10.162 36.387
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
100
Bankalardan Alınan Faizler
22.208 41.505
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.650 9.516
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.013 6.770
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
717 6.770
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.296
Diğer Faiz Gelirleri
61 53
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -6.624 -27.178
Mevduata Verilen Faizler
-5.685 -24.915
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-205 -1.114
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-51
Kiralama Faiz Giderleri
-218 -806
Diğer Faiz Giderleri
-516 -292
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
37.470 67.153
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
13.970 9.582
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.656 13.762
Gayri Nakdi Kredilerden
548 611
Diğer
(9) 17.108 13.151
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.686 -4.180
Diğer
(9) -3.686 -4.180
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 7.319 590
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.169 -2.190
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.143 125
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.993 2.655
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 4.562 3.022
FAALİYET BRÜT KÂRI
63.321 80.347
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -454 -31
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-14.283 -21.313
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -17.335 -16.708
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
31.249 42.295
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.249 42.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -6.867 -9.360
Cari Vergi Karşılığı
-8.360 -9.557
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.493 197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 24.382 32.935
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 24.382 32.935
Grubun Karı (Zararı)
24.382 32.935
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,01810000 0,02440000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844991


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.