KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 18:35
KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.323.106 -5.323.106 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.972.131 63.972.131 63.972.131
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.982.461 -337.804.048 63.972.131 -211.017.713 -211.017.713
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138
Transferler
-12.008.993 92.669.623 -91.870.821 -11.210.191 -11.210.191
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
373 231.767 -13.775.997 -13.543.857 -13.543.857
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 -2.322.640 6.549.990 289.325.128 2.699.468 218.032 -241.355.644 -13.775.997 94.620.090 94.620.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.573.368 70.131.564
Dönem Karı (Zararı)
-13.775.997 63.972.131
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.775.997 63.972.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.237.579 1.801.487
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.735.141 951.372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.609.780 1.141.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.609.780 1.141.721
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -2.107.342 -291.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.034.950 4.357.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.577.412 13.030.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.577.412 13.030.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.982.410 -13.079.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.982.410 -13.079.064
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -44.813.122 5.416.663
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.432.816 456.081
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.432.816 456.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.265.654 560.614
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.570 -3.517.057
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.570 -3.517.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.618.954 1.490.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.712.002 1.531.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-93.048 -41.677
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.573.368 70.131.564
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.243.618 -6.952.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.243.618 -6.952.489
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 -6.243.618 -6.952.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.711.878 32.844.824
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.711.878 32.844.824
Kredilerden Nakit Girişleri
54.711.878 32.844.824
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.894.892 96.023.899
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.894.892 96.023.899
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.629.614 13.789.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.524.506 109.812.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.524.506 5.629.614
Ticari Alacaklar
123.795.858 118.218.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 44.853.361 82.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 78.942.497 118.136.228
Diğer Alacaklar
11.904.055 3.640.358
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.904.055 3.640.358
Stoklar
8 88.214.582 43.401.460
Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.370.841 26.486.473
Diğer Dönen Varlıklar
2.504.755 6.216.757
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.504.755 6.216.757
ARA TOPLAM
260.314.597 203.593.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
260.314.597 203.593.108
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 454.752.738 462.700.712
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.005.726 5.527.698
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.005.726 5.527.698
Peşin Ödenmiş Giderler
55.130 220.785
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 55.130 220.785
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 3.810.954 983.332
Diğer Duran Varlıklar
37 37
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
464.624.585 469.432.564
TOPLAM VARLIKLAR
724.939.182 673.025.672
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 204.874.328 153.862.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 204.874.328 153.862.467
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 66.901.632 61.563.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 66.901.632 61.563.514
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 2.330.176 1.131.078
Ticari Borçlar
124.061.564 106.628.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 124.061.564 106.628.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.583.453 4.317.799
Diğer Borçlar
7 651.039 698.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 651.039 698.130
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.786.182 3.590.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.786.182 3.590.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 840.805 933.853
ARA TOPLAM
409.029.179 332.725.809
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
409.029.179 332.725.809
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 173.380.575 176.217.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 173.380.575 176.217.774
Diğer Borçlar
7 301.017 429.318
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 301.017 429.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.558.349 10.948.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 13.558.349 10.948.568
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 34.049.972 33.330.065
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.289.913 220.925.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
630.319.092 553.651.534
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.620.090 119.374.138
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.322.640 -2.322.640
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 292.024.596 304.033.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 292.024.596 304.033.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 289.325.128 301.334.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 2.699.468 2.699.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
218.032 -13.735
Yabancı Para Çevrim Farkları
218.032 -13.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-241.355.644 -334.025.267
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.775.997 91.870.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.620.090 119.374.138
TOPLAM KAYNAKLAR
724.939.182 673.025.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 281.489.543 211.048.404
Satışların Maliyeti
18 -190.403.863 -148.327.116
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.085.680 62.721.288
BRÜT KAR (ZARAR)
91.085.680 62.721.288
Genel Yönetim Giderleri
19 -11.354.538 -8.217.926
Pazarlama Giderleri
19 -47.944.445 -30.366.192
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -312.802 -260.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 17.867.128 13.732.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -13.699.416 -5.681.042
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.641.607 31.928.324
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.641.607 31.928.324
Finansman Gelirleri
22 0 57.213.734
Finansman Giderleri
22 -50.190.988 -25.461.533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.549.381 63.680.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 773.384 291.606
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 773.384 291.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.775.997 63.972.131
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.775.997 63.972.131
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.775.997 63.972.131
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
289.325.501 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
289.325.128 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 373 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
218.032 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
218.032 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
218.032
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 289.543.533 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
275.767.536 63.972.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
275.767.536 63.972.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936256


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.