KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2021 - 21:24
KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-70.199.390 70.199.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
275.324 5.323.106 5.598.430 5.598.430
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 0 6.549.990 0 2.982.461 0 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844
Transferler
-3.778.781 9.101.887 -5.323.106 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
305.112.902 -283.366 -13.735 91.870.821 396.686.622 396.686.622
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.322.640 -2.322.640 -2.322.640
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.872.654 -44.757.400
Dönem Karı (Zararı)
91.870.821 5.323.106
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
91.870.821 5.323.106
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.556.557 28.047.245
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 5.312.804 2.829.859
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.543.466 -447.361
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.543.466 -447.361
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.681.290 3.776.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.681.290 3.776.214
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.373.673 2.988.677
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.373.673 2.988.677
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.475.952 20.062.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 256.304 -1.162.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-106.985.746 -76.021.188
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.914.240 -50.001.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.914.240 -50.001.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-878.634 -4.372.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-878.634 -4.372.223
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -13.440.131 -8.266.442
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -21.684.716 11.908.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.819.895 -8.141.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.819.895 -8.141.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 447.865 852.756
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.842 -13.517.699
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-220.842 -13.517.699
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-44.114.943 -4.483.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.441.632 -42.650.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -810.737 -1.128.569
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 241.759 -977.994
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-105.617.739 -11.969.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.464.108 411.613
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 6.464.108 411.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.081.847 -12.381.503
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -112.081.847 -12.381.503
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.599.375 70.212.910
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.322.640
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.322.640
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.922.015 70.212.910
Kredilerden Nakit Girişleri
51.922.015 70.212.910
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.145.710 13.485.620
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-13.735
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.159.445 13.485.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.789.059 303.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.629.614 13.789.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.629.614 13.789.059
Ticari Alacaklar
118.218.446 82.899.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 82.218 22.376.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 118.136.228 60.523.351
Diğer Alacaklar
3.640.358 4.169.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.640.358 4.169.232
Stoklar
8 43.401.460 29.961.329
Peşin Ödenmiş Giderler
9 26.486.473 4.754.996
Diğer Dönen Varlıklar
6.216.757 şkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 6.216.757 4.809.249
ARA TOPLAM
203.593.108 140.383.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
203.593.108 140.383.746
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 462.700.712 26.230.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.527.698 1.767.568
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.527.698 1.767.568
Peşin Ödenmiş Giderler
220.785 267.546
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 220.785 267.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 983.332 2.678.053
Diğer Duran Varlıklar
37 37
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
469.432.564 30.943.844
TOPLAM VARLIKLAR
673.025.672 171.327.590
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 153.862.467 100.304.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 153.862.467 100.304.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 61.563.514 65.182.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 61.563.514 65.182.581
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 1.131.078 7.076.904
Ticari Borçlar
106.628.748 104.431.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 106.628.748 104.431.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.317.799 3.869.934
Diğer Borçlar
7 698.130 857.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 698.130 857.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.590.220 47.705.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.590.220 47.705.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 933.853 543.048
ARA TOPLAM
332.725.809 329.971.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
332.725.809 329.971.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 176.217.774 106.714.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 176.217.774 106.714.354
Diğer Borçlar
7 429.318 881.289
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 429.318 881.289
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.948.568 8.724.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.948.568 8.724.286
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 33.330.065 26.483
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.925.725 116.346.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
553.651.534 446.317.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
119.374.138 -274.989.844
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.322.640
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 304.033.216 2.982.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 304.033.216 2.982.461
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 301.334.121 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 2.699.095 2.982.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.735
Yabancı Para Çevrim Farkları
-13.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-334.025.267 -343.127.154
Net Dönem Karı veya Zararı
91.870.821 5.323.106
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.374.138 -274.989.844
TOPLAM KAYNAKLAR
673.025.672 171.327.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 943.938.945 519.098.445
Satışların Maliyeti
18 -669.490.192 -358.000.086
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
274.448.753 161.098.359
BRÜT KAR (ZARAR)
274.448.753 161.098.359
Genel Yönetim Giderleri
19 -33.384.244 -27.237.240
Pazarlama Giderleri
19 -143.680.436 -73.461.556
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.637.288 -1.687.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 108.648.744 45.812.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -58.602.920 -44.650.245
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.792.609 59.873.905
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
145.792.609 59.873.905
Finansman Gelirleri
22 63.175.921 6.215.417
Finansman Giderleri
22 -115.174.165 -62.006.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.794.365 4.082.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.923.544 1.240.300
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.667.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -256.304 1.240.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
91.870.821 5.323.106
DÖNEM KARI (ZARARI)
91.870.821 5.323.106
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
91.870.821 5.323.106
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
304.829.536 275.324
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
305.112.902 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -283.366 275.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-13.735 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-13.735 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-13.735
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 304.815.801 275.324
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
396.686.622 5.598.430
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
396.686.622 5.598.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909225


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.