KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2020 - 18:59
KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-70.199.390 70.199.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.080.089 1.080.089 1.080.089
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -343.127.154 1.080.089 279.508.185 279.508.185
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 0 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844
Transferler
5.323.106 -5.323.106 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
270.059.154 -116.797 96.145.158 366.087.515 366.087.515
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 270.059.154 2.865.664 -337.804.048 96.145.158 91.097.671 91.097.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.510.263 -4.321.319
Dönem Karı (Zararı)
96.145.158 1.080.089
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.145.158 1.080.089
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.898.569 3.404.445
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 3.696.155 2.062.593
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.371.251 1.937.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.371.251 1.937.216
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 29.831.163 -595.364
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-149.553.990 -8.805.853
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.178.051 -9.052.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -47.178.051 -9.052.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.449.693 -505.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.449.693 -505.071
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -17.319.766 5.954.533
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.678.961 -4.230.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -24.678.961 -4.230.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 281.557 973.353
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.886.875 -1.575.544
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.886.875 -1.575.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-322.201 -369.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -1.166.700 -456.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 844.499 86.477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.510.263 -4.321.319
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.378.425 -6.597.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.261.628 -6.597.885
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -117.261.628 -6.597.885
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-116.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
141.363.558 12.735.848
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
141.363.558 12.735.848
Kredilerden Nakit Girişleri
141.363.558 12.735.848
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.474.870 1.816.644
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.474.870 1.816.644
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.789.059 303.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.263.929 2.120.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.263.929 13.789.059
Ticari Alacaklar
130.077.931 82.899.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.919.303 22.376.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 114.158.628 60.523.351
Diğer Alacaklar
3.781.447 4.169.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.781.447 4.169.232
Stoklar
8 47.281.095 29.961.329
Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.639.234 4.754.996
Diğer Dönen Varlıklar
5.975.950 4.809.249
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 5.975.950 4.809.249
ARA TOPLAM
229.019.586 140.383.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
229.019.586 140.383.746
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 406.875.506 26.230.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.747.330 1.767.568
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.747.330 1.767.568
Peşin Ödenmiş Giderler
220.785 267.546
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 220.785 267.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.353.798 2.678.053
Diğer Duran Varlıklar
37 37
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
413.197.456 30.943.844
TOPLAM VARLIKLAR
642.217.042 171.327.590
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 165.102.167 100.304.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 165.102.167 100.304.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 63.558.841 65.182.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 63.558.841 65.182.581
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 6.045.902 7.076.904
Ticari Borçlar
79.752.193 104.431.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 79.752.193 104.431.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.151.492 3.869.934
Diğer Borçlar
7 775.274 857.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 775.274 857.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.282.053 47.705.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.282.053 47.705.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.387.547 543.048
ARA TOPLAM
325.055.469 329.971.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.055.469 329.971.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 185.934.928 106.714.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 185.934.928 106.714.354
Diğer Borçlar
7 500.046 881.289
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 500.046 881.289
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.095.537 8.724.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 11.095.537 8.724.286
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 28.533.391 26.483
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.063.902 116.346.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
551.119.371 446.317.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
91.097.671 -274.989.844
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 272.924.818 2.982.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 272.924.818 2.982.461
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 270.059.154 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 2.865.664 2.982.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-337.804.048 -343.127.154
Net Dönem Karı veya Zararı
96.145.158 5.323.106
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
91.097.671 -274.989.844
TOPLAM KAYNAKLAR
642.217.042 171.327.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 665.482.926 352.811.450 203.185.420 117.025.295
Satışların Maliyeti
18 -467.584.591 -246.085.446 -141.144.458 -79.691.736
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
197.898.335 106.726.004 62.040.962 37.333.559
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
197.898.335 106.726.004 62.040.962 37.333.559
Genel Yönetim Giderleri
19 -26.427.817 -19.503.900 -11.357.224 -6.645.322
Pazarlama Giderleri
19 -88.008.674 -48.739.069 -25.846.693 -19.824.636
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.125.868 -1.064.099 -470.204 -383.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 85.562.052 25.000.520 6.976.457 7.067.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -33.404.960 -25.156.061 -11.766.216 -6.618.138
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
134.493.068 37.263.395 19.577.082 10.929.635
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
134.493.068 37.263.395 19.577.082 10.929.635
Finansman Gelirleri
22 60.938.381 6.215.417 0 6.215.417
Finansman Giderleri
22 -98.352.918 -42.994.087 -43.943.636 -10.013.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
97.078.531 484.725 -24.366.554 7.131.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -933.373 595.364 4.671.532 377.454
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.471.459 4.391.125
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 538.086 595.364 280.407 377.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.145.158 1.080.089 -19.695.022 7.509.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.145.158 1.080.089 -19.695.022 7.509.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
96.145.158 1.080.089 -19.695.022 7.509.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,80000000 -0,37000000 0,02000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
269.942.357 0 94.500.000 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
270.059.154 0 94.500.000 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -116.797 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 269.942.357 0 94.500.000 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
366.087.515 1.080.089 74.804.978 7.509.010
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
366.087.515 1.080.089 74.804.978 7.509.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886442


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 0,00% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7643 Değişim: 0,06%
Düşük 16,7253 04.07.2022 Yüksek 16,8217
Açılış: 16,7545
17,4965 Değişim: 0,10%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,5289
Açılış: 17,4789
974,99 Değişim: -0,11%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.