KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 23:07
KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-70.199.390 70.199.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.428.921 -6.248.921 -6.248.921
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -343.127.154 -6.248.921 -287.017.195 -287.017.195
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 0 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844
Transferler
5.323.106 -5.323.106 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
175.559.154 -116.797 115.840.180 291.282.537 291.282.537
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 175.559.154 2.865.664 -337.804.048 115.840.180 16.292.694 16.292.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.582.943 23.539.547
Dönem Karı (Zararı)
115.840.180 -6.428.921
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
115.840.180 -6.428.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.500.449 21.812.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.151.661 1.328.752
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.217.110 2.316.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.217.110 2.316.344
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.301.969 2.621.038
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 3.301.969 2.621.038
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 27.070.734 15.764.737
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.758.975 -217.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-112.530.267 8.725.135
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.362.722 -3.206.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -24.362.722 -3.206.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.095.810 499.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.095.810 499.383
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 2.729.260 5.009.310
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -27.970.610 5.813.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.341.643 1.015.599
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.341.643 1.015.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 346.107 940.509
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-309.300 2.133.708
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-309.300 2.133.708
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-45.525.549 -3.479.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.810.362 24.109.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -227.419 -569.628
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-82.225.727 -5.400.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
243.082 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
243.082 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.468.809 -5.400.340
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -82.468.809 -5.400.340
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.081.997 -13.869.263
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
377.724.317 18.183.990
Kredilerden Nakit Girişleri
377.724.317 18.183.990
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-340.642.320 -32.053.253
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-340.642.320 -32.053.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.560.787 4.269.944
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.560.787 4.269.944
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.789.059 303.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.228.272 4.573.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.228.272 13.789.059
Ticari Alacaklar
107.082.676 82.899.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.949.149 22.376.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 102.133.527 60.523.351
Diğer Alacaklar
10.032.376 4.169.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.032.376 4.169.232
Stoklar
8 27.232.069 29.961.329
Peşin Ödenmiş Giderler
9 32.772.367 4.754.996
Diğer Dönen Varlıklar
2.041.916 4.809.249
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.041.916 4.809.249
ARA TOPLAM
191.389.676 140.383.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
191.389.676 140.383.746
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 299.238.333 26.230.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.108.273 1.767.568
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.108.273 1.767.568
Peşin Ödenmiş Giderler
220.786 267.546
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 220.786 267.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.101.816 2.678.053
Diğer Duran Varlıklar
37 37
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
304.669.245 30.943.844
TOPLAM VARLIKLAR
496.058.921 171.327.590
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 118.208.232 100.304.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 118.208.232 100.304.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 60.701.120 65.182.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 60.701.120 65.182.581
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 1.589.415 7.076.904
Ticari Borçlar
90.235.965 104.431.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 90.235.965 104.431.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.216.041 3.869.934
Diğer Borçlar
7 802.256 857.796
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 802.256 857.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.179.613 47.705.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.179.613 47.705.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 6.402.773 543.048
ARA TOPLAM
284.335.415 329.971.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
284.335.415 329.971.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 165.907.833 106.714.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 165.907.833 106.714.354
Diğer Borçlar
7 630.389 881.289
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 630.389 881.289
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.830.774 8.724.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.830.774 8.724.286
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 18.061.816 26.483
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.430.812 116.346.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
479.766.227 446.317.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.292.694 -274.989.844
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 178.424.819 2.982.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 178.424.819 2.982.461
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 175.559.154 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 2.865.665 2.982.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-337.804.048 -343.127.154
Net Dönem Karı veya Zararı
115.840.180 5.323.106
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.292.694 -274.989.844
TOPLAM KAYNAKLAR
496.058.921 171.327.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 462.297.506 235.786.155 251.249.101 125.538.492
Satışların Maliyeti
18 -326.440.132 -166.393.710 -178.113.016 -87.455.069
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.857.374 69.392.445 73.136.085 38.083.423
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
135.857.374 69.392.445 73.136.085 38.083.423
Genel Yönetim Giderleri
19 -15.070.593 -12.858.578 -6.852.667 -5.914.261
Pazarlama Giderleri
19 -62.161.982 -28.914.433 -31.795.789 -16.904.977
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -655.663 -680.492 -395.195 -351.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 78.585.594 17.932.741 64.852.930 7.219.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -21.638.744 -18.537.923 -15.957.702 -7.841.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.915.986 26.333.760 82.987.662 14.290.414
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.915.986 26.333.760 82.987.662 14.290.414
Finansman Gelirleri
22 60.938.381 0 3.724.646 0
Finansman Giderleri
22 -54.409.283 -32.980.591 -28.947.749 -13.115.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
121.445.084 -6.646.831 57.764.559 1.175.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -5.604.904 217.910 -5.896.510 175.190
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.862.583 -5.862.583
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 257.679 217.910 -33.927 175.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.840.180 -6.428.921 51.868.049 1.350.280
DÖNEM KARI (ZARARI)
115.840.180 -6.428.921 51.868.049 1.350.280
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
115.840.180 -6.428.921 51.868.049 1.350.280
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
175.442.357 0 175.442.357 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
175.559.154 175.559.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -116.797 0 -116.797 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 175.442.357 0 175.442.357 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
291.282.537 -6.428.921 227.310.406 1.350.280
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
291.282.537 -6.428.921 227.310.406 1.350.280http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866949


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: -0,18% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5565 Değişim: 0,09%
Düşük 8,5408 26.07.2021 Yüksek 8,6278
Açılış: 8,5484
10,1073 Değişim: 0,39%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,1777
Açılış: 10,0676
494,38 Değişim: -0,22%
Düşük 494,15 26.07.2021 Yüksek 501,55
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.