" />

KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.05.2020 - 22:45
KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-70.199.390 70.199.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.779.201 -7.779.201 -7.779.201
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -343.127.154 -7.779.201 -288.367.475 -288.367.475
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844
Transferler
5.323.106 -5.323.106 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.972.131 63.972.131 63.972.131
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.982.461 -337.804.048 63.972.131 -211.017.713 -211.017.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.131.564 3.990.975
Dönem Karı (Zararı)
63.972.131 -7.779.201
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
63.972.131 -7.779.201
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.801.487 2.123.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 951.372 624.433
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.141.721 1.541.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.141.721 1.541.521
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -291.606 -42.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.357.946 9.646.942
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.030.598 -3.984.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 13.030.598 -3.984.061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.079.064 87.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.079.064 87.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 5.416.663 6.452.655
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
456.081 10.820.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
456.081 10.820.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 560.614 718.845
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.517.057 -4.863.452
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.517.057 -4.863.452
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.490.111 414.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.531.788 453.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -41.677 -38.639
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.131.564 3.990.975
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.952.489 -1.343.804
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.952.489 -1.343.804
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -6.952.489 -1.343.804
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.844.824 1.584.303
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.844.824 1.584.303
Kredilerden Nakit Girişleri
32.844.824 1.584.303
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.023.899 4.231.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.023.899 4.231.474
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.789.059 303.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
109.812.958 4.534.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 109.812.958 13.789.059
Ticari Alacaklar
69.869.282 82.899.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.266.697 22.376.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 61.602.585 60.523.351
Diğer Alacaklar
7.233.432 4.169.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.233.432 4.169.232
Stoklar
8 24.544.666 29.961.329
Peşin Ödenmiş Giderler
9 14.816.621 4.754.996
Diğer Dönen Varlıklar
3.277.461 4.809.249
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 3.277.461 4.809.249
ARA TOPLAM
229.554.420 140.383.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
229.554.420 140.383.746
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 30.469.578 26.230.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.529.748 1.767.568
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.529.748 1.767.568
Peşin Ödenmiş Giderler
220.785 267.546
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 220.785 267.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 3.023.644 2.678.053
Diğer Duran Varlıklar
37 37
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.243.792 30.943.844
TOPLAM VARLIKLAR
266.798.212 171.327.590
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 111.812.063 100.304.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 111.812.063 100.304.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 36.465.416 65.182.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 36.465.416 65.182.581
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 8.973.220 7.076.904
Ticari Borçlar
104.887.235 104.431.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 104.887.235 104.431.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.430.548 3.869.934
Diğer Borçlar
7 815.930 857.796
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 815.930 857.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 44.374.148 47.705.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 44.374.148 47.705.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 501.371 543.048
ARA TOPLAM
312.259.931 329.971.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.259.931 329.971.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 154.872.404 106.714.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 154.872.404 106.714.354
Diğer Borçlar
7 737.113 881.289
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 737.113 881.289
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.866.009 8.724.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.866.009 8.724.286
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 80.468 26.483
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.555.994 116.346.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
477.815.925 446.317.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-211.017.713 -274.989.844
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 2.982.461 2.982.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 2.982.461 2.982.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 2.982.461 2.982.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-337.804.048 -343.127.154
Net Dönem Karı veya Zararı
63.972.131 5.323.106
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-211.017.713 -274.989.844
TOPLAM KAYNAKLAR
266.798.212 171.327.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 211.048.404 110.247.663
Satışların Maliyeti
18 -148.327.116 -78.938.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.721.288 31.309.023
BRÜT KAR (ZARAR)
62.721.288 31.309.023
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.217.926 -6.944.317
Pazarlama Giderleri
19 -30.366.192 -12.009.456
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -260.468 -329.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 13.732.664 10.713.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.681.042 -10.696.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.928.324 12.043.347
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.928.324 12.043.347
Finansman Gelirleri
22 57.213.734 0
Finansman Giderleri
22 -25.461.533 -19.865.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.680.525 -7.821.921
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 291.606 42.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 291.606 42.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.972.131 -7.779.201
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.972.131 -7.779.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.972.131 -7.779.201
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.972.131 -7.779.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.972.131 -7.779.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844854


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.075 Değişim: -0,58% Hacim : 60.231 Mio.TL Son veri saati : 15:18
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.152
Açılış: 11.152
33,0950 Değişim: 0,21%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2328 Değişim: 0,51%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2622
Açılış: 36,05
2.631,12 Değişim: 0,36%
Düşük 2.612,67 17.07.2024 Yüksek 2.639,77
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.