KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 19:45
KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-20.805.060 20.805.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.755 -70.199.390 -70.233.145 -70.233.145
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274
Transferler
-70.199.390 70.199.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
275.324 5.323.106 5.598.430 5.598.430
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.757.400 35.101.118
Dönem Karı (Zararı)
5.323.106 -70.199.390
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.323.106 -70.199.390
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.047.245 50.426.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.829.859 2.450.361
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-447.361 1.104.620
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -447.361 1.104.620
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.776.214 1.694.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.776.214 1.694.758
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.988.677 -2.057.602
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.988.677 -2.057.602
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.062.499 47.214.475
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.162.643 20.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.021.188 55.584.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.001.311 -12.718.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.001.311 -12.718.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.372.223 -2.440.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.372.223 -2.440.474
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -8.266.442 -11.458.109
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 11.908.708 -8.977.086
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.141.319 39.353.282
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.141.319 39.353.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 852.756 -54.264
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.517.699 1.769.092
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.517.699 1.769.092
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.483.658 50.110.358
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-42.650.837 35.812.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.128.569 -714.104
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -977.994 3.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.969.890 -2.874.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
411.613 126.244
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 411.613 126.244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.381.503 -3.000.251
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -12.381.503 -3.000.251
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.212.910 -32.591.245
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.212.910
Kredilerden Nakit Girişleri
70.212.910
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -32.591.245
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-32.591.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.485.620 -364.134
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.485.620 -364.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
303.439 667.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.789.059 303.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.789.059 303.439
Ticari Alacaklar
82.899.881 32.192.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.376.530 13.080.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 60.523.351 19.112.447
Diğer Alacaklar
4.169.232 2.673.102
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.169.232 2.673.102
Stoklar
8 29.961.329 21.694.887
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.754.996 13.934.372
Diğer Dönen Varlıklar
4.809.249 1.933.156
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 4.809.249 1.933.156
ARA TOPLAM
140.383.746 72.731.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.383.746 72.731.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 26.230.640 17.060.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.767.568 1.797.338
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.767.568 1.797.338
Peşin Ödenmiş Giderler
267.546 2.996.879
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 267.546 2.996.879
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 2.678.053 1.559.169
Diğer Duran Varlıklar
37 37
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.943.844 23.414.262
TOPLAM VARLIKLAR
171.327.590 96.146.013
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 100.304.441 15.175.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 100.304.441 15.175.927
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 65.182.581 53.079.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 65.182.581 53.079.718
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 7.076.904 11.740.755
Ticari Borçlar
104.431.155 110.303.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 104.431.155 110.303.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.869.934 3.017.178
Diğer Borçlar
7 857.796 14.210.192
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 857.796 14.210.192
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 47.705.163 52.188.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 47.705.163 52.188.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 543.048 387.060
ARA TOPLAM
329.971.022 260.103.028
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
329.971.022 260.103.028
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 106.714.354 109.006.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 106.714.354 109.006.469
Diğer Borçlar
7 881.289 1.202.582
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 881.289 1.202.582
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.724.286 6.351.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.724.286 6.351.965
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 26.483 70.243
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.346.412 116.631.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
446.317.434 376.734.287
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-274.989.844 -280.588.274
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 2.982.461 2.707.137
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.982.461 2.707.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.982.461 2.707.137
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-343.127.154 -272.927.764
Net Dönem Karı veya Zararı
5.323.106 -70.199.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-274.989.844 -280.588.274
TOPLAM KAYNAKLAR
171.327.590 96.146.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 519.098.445 343.551.684
Satışların Maliyeti
18 -358.000.086 -237.899.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.098.359 105.652.049
BRÜT KAR (ZARAR)
161.098.359 105.652.049
Genel Yönetim Giderleri
19 -27.237.240 -21.026.075
Pazarlama Giderleri
19 -73.461.556 -39.870.569
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.687.507 -1.106.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 45.812.094 33.601.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -44.650.245 -58.191.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.873.905 19.059.123
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.873.905 19.059.123
Finansman Gelirleri
22 6.215.417 25.422.792
Finansman Giderleri
22 -62.006.516 -114.661.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.082.806 -70.179.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 1.240.300 -20.156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.240.300 -20.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.323.106 -70.199.390
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.323.106 -70.199.390
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.323.106 -70.199.390
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
275.324 -33.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 275.324 -33.755
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 275.324 -33.755
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.598.430 -70.233.145
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.598.430 -70.233.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825195


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.