KAP ***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:12
KAP ***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.1 200.000.000 17.977 5.238.770 220.334.983 312.290.815 737.892.545 480.911 738.373.456
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
312.290.815 -312.290.815 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-497.331 867.390.702 866.893.371 866.893.371
Dönem Karı (Zararı)
867.390.702 867.390.702 867.390.702
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-497.331 -497.331 -497.331
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-95.102 -95.102 -480.911 -576.013
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 -95.102 -479.354 5.238.770 532.635.798 867.390.702 1.604.690.814 1.604.690.814
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.1 200.000.000 -94.096 5.238.770 532.540.696 1.670.232.569 2.407.917.939 2.407.917.939
Transferler
1.670.232.569 -1.670.232.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.425 1.417.367.802 1.416.948.377 1.416.948.377
Dönem Karı (Zararı)
1.417.367.802 1.417.367.802 1.417.367.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.425 -419.425 -419.425
Sermaye Arttırımı
185.000.000 9.809.114 -194.809.114
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 -513.521 15.047.884 2.007.964.151 1.417.367.802 3.824.866.316 3.824.866.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-472.932.484 -318.211.344
Dönem Karı (Zararı)
1.417.367.802 867.390.702
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.417.367.802 867.390.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
821.855.227 273.123.588
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 5.182.182 2.375.694
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
166.391.736 51.161.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-23 -257.909 3.292.787
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 166.649.645 47.868.394
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-66.984 -1.622.625
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25.2 1.912.233 1.561.382
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25.1 -1.979.217 -3.184.007
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 650.348.293 221.209.338
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.712.155.513 -1.458.725.634
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -724.039 -259.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -724.039 -259.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.207.039 -307.229.103
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -427.143.475 -189.073.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-12-20 34.936.436 -118.155.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.988.319.971 -2.223.972.466
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -3.988.319.971 -2.223.972.466
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -67.218.587 42.206.156
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.689.056 30.079.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -10.689.056 30.079.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 3.981.283 3.554.871
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.743.021.896 996.895.538
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -68.946 8.302.026
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-12 1.743.090.842 988.593.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-472.932.484 -318.211.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.543.562 -16.791.318
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 70.380
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 42.181
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 28.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.558.403 -9.523.369
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -9.958.403 -8.563.746
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -600.000 -959.623
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 -7.022.056
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-47.985.159 -316.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.146.312.508 340.095.956
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -576.013
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.146.312.508 340.671.969
Kredilerden Nakit Girişleri
1.146.312.508 340.671.969
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
614.836.462 5.093.294
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
614.836.462 5.093.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 120.735.945 138.971.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 735.572.407 144.065.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 735.572.407 120.735.945
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5.209.417 2.467.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.209.417 2.467.608
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 154.545.859 190.367.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 20.149.432 34.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 134.396.427 190.333.502
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
10 1.550.800.558 1.464.479.028
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 1.550.800.558 1.464.479.028
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 173.596.551 106.377.964
Peşin Ödenmiş Giderler
12 516.562.508 102.533.297
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 500.219.663 93.191.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.342.845 9.342.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 4.071.226 5.081.452
Diğer Dönen Varlıklar
20 3.489 104.005.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 3.489 104.005.222
ARA TOPLAM
3.140.362.015 2.096.048.423
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.140.362.015 2.096.048.423
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 0 2.017.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.017.770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
469.546.159 303.743.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 469.546.159 303.743.669
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
10 8.465.597.240 4.563.598.799
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 8.465.597.240 4.563.598.799
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 101.955.056 94.714.845
Arazi ve Arsalar
80.200.000 80.200.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 703 802
Taşıtlar
15 10.705.356 9.303.906
Mobilya ve Demirbaşlar
15 11.048.997 5.210.137
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 10.319.364 12.700.756
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 3.598.802 3.081.400
Şerefiye
16.1 1.807.224 1.807.224
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.2 1.791.578 1.274.176
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.750.684 4.739.134
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.750.684 4.739.134
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 230.880.942 74.053.278
Diğer Duran Varlıklar
20 78.592.001 124.394.206
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 78.592.001 124.394.206
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.364.240.248 5.183.043.857
TOPLAM VARLIKLAR
12.504.602.263 7.279.092.280
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.203.236 5.581.808
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.203.236 5.581.808
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.203.236 3.055.458
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.526.350
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 500.213.495 308.782.929
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 500.213.495 308.782.929
Banka Kredileri
500.213.495 308.782.929
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
48.420.258 59.176.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 48.420.258 59.176.298
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.590.029 5.608.746
Diğer Borçlar
9 157.920.851 159.727.126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 13.094.935 13.163.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 144.825.916 146.563.245
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.319.149.368 1.083.630.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.319.149.368 1.083.630.155
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 83.073 47.985.159
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 365.477.352 198.827.707
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 365.477.352 198.827.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
2.405.057.662 1.869.319.928
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.405.057.662 1.869.319.928
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.654.553.585 698.293.071
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.654.553.585 698.293.071
Banka Kredileri
1.645.987.836 687.333.528
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
195.392
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.565.749 10.764.151
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
9 23.974.148 45.417.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.000.000 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 18.974.148 40.417.548
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.208.694.857 1.678.025.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.208.694.857 1.678.025.572
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 3.323.732 3.162.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 3.323.732 3.162.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.384.131.963 576.956.006
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.274.678.285 3.001.854.413
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.679.735.947 4.871.174.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.824.866.316 2.407.917.939
Ödenmiş Sermaye
21.1 385.000.000 200.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.2 -513.521 -94.096
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-513.521 -94.096
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.2.1 -513.521 -94.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.047.884 5.238.770
Yasal Yedekler
21.3 15.047.884 5.238.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.007.964.151 532.540.696
Net Dönem Karı veya Zararı
1.417.367.802 1.670.232.569
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.824.866.316 2.407.917.939
TOPLAM KAYNAKLAR
12.504.602.263 7.279.092.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 4.010.161.745 2.184.278.716 2.145.038.303 1.088.824.109
Satışların Maliyeti
22.2 -1.541.837.158 -919.141.955 -716.334.435 -363.974.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.468.324.587 1.265.136.761 1.428.703.868 724.850.033
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.468.324.587 1.265.136.761 1.428.703.868 724.850.033
Genel Yönetim Giderleri
23.1 -74.245.936 -36.809.698 -19.794.015 -19.762.317
Pazarlama Giderleri
23.2 -199.295.589 -145.220.923 -88.741.744 -64.169.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 9.895.722 6.430.241 3.220.542 835.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -9.319.714 -7.671.702 -768.722 -945.181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.195.359.070 1.081.864.679 1.322.619.929 640.808.382
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 208.498
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -44.068
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.195.359.070 1.082.029.109 1.322.619.929 640.808.382
Finansman Gelirleri
27.1 81.290.203 48.768.449 46.629.068 31.217.337
Finansman Giderleri
27.2 -208.710.295 -39.636.626 -95.840.208 -23.021.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.067.938.978 1.091.160.932 1.273.408.789 649.003.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-650.571.176 -223.770.230 -326.070.539 -130.913.161
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -83.073 -2.436.559 5.045 -1.372.493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -650.488.103 -221.333.671 -326.075.584 -129.540.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.417.367.802 867.390.702 947.338.250 518.090.580
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.417.367.802 867.390.702 947.338.250 518.090.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.6 0 0 -164.125
Ana Ortaklık Payları
1.417.367.802 867.390.702 947.338.250 518.254.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-419.425 -497.331 27.962 -209.663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -559.234 -621.665 0 -262.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
139.809 124.334 27.962 52.417
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 139.809 124.334 27.962 52.417
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-419.425 -497.331 27.962 -209.663
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.416.948.377 866.893.371 947.366.212 517.880.917
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 -163.955
Ana Ortaklık Payları
1.416.948.377 866.893.371 947.366.212 518.044.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210995


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.953 Değişim: -0,70% Hacim : 66.003 Mio.TL Son veri saati : 17:10
Düşük 7.948 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8588 Değişim: -0,24%
Düşük 28,7532 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,5691 Değişim: -0,61%
Düşük 31,5033 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.889,22 Değişim: -0,64%
Düşük 1.883,28 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.