KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2023 - 18:23
KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 43.300.000 13.584.646 109.630.270 -332.113 1.545.941 -2.311.879 8.216.641 173.633.506 173.633.506
Transferler
1.418.402 -8.216.641 0
Dönem Karı (Zararı)
6.798.239 -12.616.596 -12.616.596 -12.616.596
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.433.948 273.639 89.273 -1.071.036 -1.071.036
Sermaye Arttırımı
86.600.000 86.875.834 86.875.834
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
275.833 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 129.900.000 13.860.480 108.196.322 -58.474 89.273 2.964.343 4.486.360 -12.616.596 246.821.708 246.821.708
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 129.900.000 13.860.480 108.196.322 -58.474 89.273 2.964.343 4.486.360 -12.616.596 -12.616.596 12.616.596
Dönem Karı (Zararı)
36.501.570 36.501.570 36.501.570
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
86.433.983 -2.558.481 -56.631 83.818.871 83.818.871
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
11 -14.401.785 -14.401.785 -14.401.785
Dönem Sonu Bakiyeler
129.900.000 13.860.480 194.630.305 -2.616.955 32.642 2.964.343 -22.532.021 36.501.570 352.740.364 352.740.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.012.554 -64.524.739
Dönem Karı (Zararı)
36.501.570 -12.616.596
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.255.415 39.447.824
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 48.745.384 27.518.482
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-21.305 -556.717
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-20 -21.305 37.712
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -594.429
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.542.944 923.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-13 6.542.944 923.587
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
76.843.330 11.316.938
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.321.593 -5.872.246
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 80.164.923 17.189.184
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.146.634 4.815.143
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.052.769 3.607.732
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -23.107.954 -8.029.947
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.536 -147.394
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
21 -35.839.313 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-214.163.633 -90.516.943
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.353.878 -35.442.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.300.198 14.910.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.053.680 -50.352.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.121.356 -22.029.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.121.356 -22.029.492
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -109.391.970 -54.721.013
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -11.782.475 -2.787.493
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.455.477 23.965.530
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 26.455.477 23.965.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.091.088 145.863
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.091.088 145.863
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 862.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.519 -510.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -60.519 -510.171
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-110.406.648 -63.685.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.605.906 -779.437
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -59.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.534.836 -19.922.835
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
36.701.757 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.536 205.046
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.536 205.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.238.129 -20.127.881
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -52.238.129 -20.127.881
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.698.349 99.287.166
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 86.875.834
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 86.875.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 480.246.615 150.016.880
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.775.765 -106.716.568
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -236.775.765 -106.716.568
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -32.512.526 -19.057.204
Ödenen Faiz
-75.581.568 -17.704.022
Alınan Faiz
3.321.593 5.872.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.150.959 14.839.592
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.150.959 14.839.592
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.450.269 18.610.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.601.228 33.450.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 43.601.228 33.450.269
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
129.707.193 50.301.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.209.052 943.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 128.498.141 49.357.921
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
709.691 344.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 709.691 344.007
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
125.620 0
Stoklar
6 226.596.861 117.204.891
Peşin Ödenmiş Giderler
59.275.089 18.457.529
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 43.765.364 14.730.279
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.509.725 3.727.250
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 64.419 59.587
Diğer Dönen Varlıklar
23.170.842 8.839.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 23.170.842 8.839.269
ARA TOPLAM
483.250.943 228.657.414
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
483.250.943 228.657.414
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
366.752 276.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 366.752 276.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 9.018.758 13.228.184
Maddi Duran Varlıklar
8 293.086.442 157.946.698
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 111.507.539 62.753.206
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.582.124 957.481
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.232.876 0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
422.794.491 235.161.861
TOPLAM VARLIKLAR
906.045.434 463.819.275
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
285.781.062 120.624.970
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
285.781.062 120.624.970
Banka Kredileri
25 251.806.614 100.167.092
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 33.974.448 20.457.878
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
61.533.996 2.330.336
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
61.533.996 2.330.336
Banka Kredileri
25 61.533.996 2.330.336
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
51.588.890 31.339.734
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 51.588.890 31.339.734
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 10.818.095 2.420.991
Diğer Borçlar
1.991.184 1.108.659
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.991.184 1.108.659
Türev Araçlar
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.064.138 2.688.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.554.733 1.872.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.509.405 815.717
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
419.777.365 160.512.841
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
419.777.365 160.512.841
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
130.628.012 48.754.708
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
130.628.012 48.754.708
Banka Kredileri
25 42.544.950 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 88.083.062 48.754.708
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.899.693 446.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.899.693 446.853
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 7.283.165
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.527.705 56.484.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
553.305.070 216.997.567
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
352.740.364 246.821.708
Ödenmiş Sermaye
17 129.900.000 129.900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.860.480 13.860.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
192.013.350 108.137.848
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
192.013.350 108.137.848
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
194.630.305 108.196.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.616.955 -58.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.642 89.273
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.642 89.273
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.964.343 2.964.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.532.021 4.486.360
Net Dönem Karı veya Zararı
36.501.570 -12.616.596
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
352.740.364 246.821.708
TOPLAM KAYNAKLAR
906.045.434 463.819.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 585.521.025 237.881.969
Satışların Maliyeti
18 -247.206.285 -125.583.978
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
338.314.740 112.297.991
BRÜT KAR (ZARAR)
338.314.740 112.297.991
Genel Yönetim Giderleri
19 -47.212.898 -18.556.689
Pazarlama Giderleri
19 -250.633.965 -103.764.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.802.719 6.088.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -7.162.455 -5.229.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.108.141 -9.164.051
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 35.715.229 147.863
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -469
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 10.052.769 -3.607.732
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.876.139 -12.624.389
Finansman Gelirleri
23 23.820.974 18.107.826
Finansman Giderleri
23 -96.303.497 -26.129.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.393.616 -20.646.543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.107.954 8.029.947
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 23.107.954 8.029.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.501.570 -12.616.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.501.570 -12.616.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
36.501.570 -12.616.596
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
83.875.502 -1.160.309
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
97.665.517 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.198.101 350.819
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -10.591.914 -1.511.128
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-56.631 89.273
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-56.631 89.273
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.818.871 -1.071.036
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.320.441 -13.687.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
120.320.441 -13.687.632http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122877


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.