" />

KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 21:18
KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078
Transferler
5.269.964 -5.269.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
350.896 350.896
Dönem Karı (Zararı)
9.795.632 9.795.632 9.795.632
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
350.896
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -577.236 1.545.941 -2.311.879 9.795.632 111.994.606 111.994.606
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 109.630.270 -332.113 1.545.941 -2.311.879 8.216.641 173.633.506 173.633.506
Transferler
1.825.632 6.391.009 -8.216.641 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-7.143.742 -7.143.742 -7.143.742
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-205.968 -205.968 -205.968
Sermaye Arttırımı
86.600.000 86.600.000 86.600.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
275.833 275.833 275.833
Dönem Sonu Bakiyeler
12 129.900.000 13.860.480 109.630.270 -538.081 3.371.573 4.079.130 -7.143.742 253.159.629 253.159.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.238.254 9.842.654
Dönem Karı (Zararı)
-7.143.742 9.795.632
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.452.685 1.495.020
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 16.310.361 12.342.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
167.823 318.367
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 167.823 130.010
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 188.357
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
744.527 386.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
744.527 386.493
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.972.194 7.062.912
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -839.989 -1.449.338
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 10.309.659 8.160.762
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.442.532 378.695
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.940.008 -27.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 33.286 -17.636.472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-740.734 2.847.276
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
725.281 24.845
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
725.281 24.845
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
239.947 -3.850.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.547.197 -1.447.998
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
642
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.968.516 6.321.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.772.185 4.278.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -26.740.701 2.042.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.879.206 -721.071
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.128.600 -239.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 249.394 -481.432
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -17.594.623 -7.026.856
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.347.812 -25.953
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.343.685 -421.038
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -5.133.337 6.259.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.789.652 -6.680.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.330.664 943.862
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-372.644 35.081
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -254.550 49.609
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -118.094 -14.528
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-580.682 762.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-790.693 -1.315.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.564.902 -1.315.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.774.209
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.238.254 9.842.654
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.520.475 -2.285.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.5 -2.285.275
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -11.328.953 -2.205.013
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -191.522 -80.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.192.574 3.812.291
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.875.834 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.875.834 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.316.880 97.109.413
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 87.316.880 97.109.413
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.633.585 -81.397.611
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -96.633.585 -81.397.611
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -16.393.886 -9.085.870
Ödenen Faiz
14 -5.812.658 -4.262.979
Alınan Faiz
14 839.989 1.449.338
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.433.845 11.369.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.433.845 11.369.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.610.677 17.979.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.044.522 29.349.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 28.044.522 18.610.677
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
45.208.967 18.468.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 2.442.816 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 42.766.151 18.468.266
Diğer Alacaklar
2.788.585 937.925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 2.637.750 509.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 150.835 428.775
Stoklar
8 79.484.072 61.889.449
Peşin Ödenmiş Giderler
10.344.028 1.039.821
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
47.365
Diğer Dönen Varlıklar
4.141.548 1.624.011
ARA TOPLAM
170.059.087 102.570.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
170.059.087 102.570.149
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
206.014 177.468
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 206.014 177.468
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 16.802.630 16.835.916
Maddi Duran Varlıklar
10 150.587.660 143.606.240
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 51.539.614 50.843.998
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 637.970 697.424
Peşin Ödenmiş Giderler
43.605 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
219.817.493 212.161.046
TOPLAM VARLIKLAR
389.876.580 314.731.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 53.100.510 55.076.535
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.100.510 55.076.535
Banka Kredileri
4 39.388.818 35.573.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 13.711.692 19.502.912
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 5.510.483 16.944.235
Diğer Finansal Yükümlülükler
127.262 349.105
Ticari Borçlar
11.982.592 10.883.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 0 5.133.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.982.592 5.750.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.954.329 1.623.665
Diğer Borçlar
337.976 710.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 0 254.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 337.976 456.070
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
297.627 878.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.261.015 1.854.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
645.556 478.605
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.615.459 1.375.512
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.774.209 0
ARA TOPLAM
78.346.003 88.320.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.346.003 88.320.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.478.803 36.928.023
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.478.803 36.928.023
Banka Kredileri
4 0 2.119.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 42.478.803 34.808.902
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.888.989 2.047.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.888.989 2.047.351
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.003.156 13.801.984
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.370.948 52.777.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
136.716.951 141.097.689
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
253.159.629 173.633.506
Ödenmiş Sermaye
12 129.900.000 43.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.860.480 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
109.092.189 109.298.157
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
109.092.189 109.298.157
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 109.630.270 109.630.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -538.081 -332.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.371.573 1.545.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 4.079.129 -2.311.879
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.143.742 8.216.641
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
253.159.629 173.633.506
TOPLAM KAYNAKLAR
389.876.580 314.731.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 164.092.245 69.195.201 73.216.028 27.906.811
Satışların Maliyeti
13 -84.340.044 -35.317.569 -36.243.548 -14.705.891
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.752.201 33.877.632 36.972.480 13.200.920
BRÜT KAR (ZARAR)
79.752.201 33.877.632 36.972.480 13.200.920
Genel Yönetim Giderleri
-11.500.173 -5.203.609 -2.994.550 -1.863.611
Pazarlama Giderleri
-66.233.904 -30.601.560 -23.928.840 -10.464.032
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-235.978 -235.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.318.315 8.203.173 -3.950.243 2.458.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.385.230 -3.112.501 -3.053.139 -449.721
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.715.231 3.163.135 2.809.730 2.881.562
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
225.719 225.719
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-7.835 -217.602 203.334 150.725
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -33.286 17.636.472 7.194.689 10.107.036
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.674.110 20.807.724 10.207.753 13.365.042
Finansman Gelirleri
14 839.989 1.502.917 315.527 592.446
Finansman Giderleri
14 -10.398.575 -9.667.733 -3.381.673 -3.120.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.884.476 12.642.908 7.141.607 10.836.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
740.734 -2.847.276 -1.571.966 -2.449.912
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
740.734 -2.847.276 -1.571.966 -2.449.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.143.742 9.795.632 5.569.641 8.386.805
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.143.742 9.795.632 5.569.641 8.386.805
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15 -7.143.742 9.795.632 5.569.641 8.386.805
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-205.968 350.896 0 13.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-205.968 350.896 0 13.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
58.094 -98.970 -3.689
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-264.062 449.866 16.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-205.968 350.896 0 13.080
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.349.710 10.146.528 5.569.641 8.399.885
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-7.349.710 10.146.528 5.569.641 8.399.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973827


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8298 Değişim: -0,06%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6517 Değişim: -0,09%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.542,82 Değişim: -0,09%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.