KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2021 - 13:43
KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078
Transferler
5.269.964 -5.269.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
337.816 337.816
Dönem Karı (Zararı)
1.408.827 1.408.827 1.408.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
337.816
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -590.316 1.545.941 -2.311.879 1.408.827 103.594.721 103.594.721
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 109.630.270 -332.113 1.545.941 -2.311.879 8.216.641 173.633.506 173.633.506
Transferler
1.351.609 6.865.032 -8.216.641 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.713.383 -12.713.383 -12.713.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-205.968 -205.968
Sermaye Arttırımı
86.600.000 -205.968 86.600.000 86.600.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
275.834 275.834 275.834
Dönem Sonu Bakiyeler
12 129.900.000 13.860.480 109.630.270 -538.081 2.897.550 4.553.153 -12.713.383 247.589.989 247.589.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.471.133 -433.811
Dönem Karı (Zararı)
-12.713.383 1.408.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.522.340 3.173.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 10.900.125 8.245.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
75.215 279.213
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 128.708 64.368
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -53.493 214.845
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
570.516 309.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
570.516 309.828
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.801.151 4.861.802
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -524.462 -856.892
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 4.882.892 5.535.527
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.442.721 242.659
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -59.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 7.227.975 -7.529.436
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.312.700 397.364
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.739.942 -3.390.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.280.090 -5.016.553
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 326
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.957.212 4.276.283
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -128.708 4.376.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -19.828.504 -100.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.418.228 -696.301
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.221.821 -205.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -196.407 -490.492
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -11.894.663 -2.797.532
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.119.945 -9.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.228.160 -6.597.858
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -5.133.337 555.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.905.177 -7.153.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.553.021 -25.620
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.773 989.325
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -254.550 920.491
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.777 68.834
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-148.964 705.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
168.834 -860.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
168.834 -860.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.471.133 -433.811
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.373.146 -1.614.873
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.373.146 -1.614.873
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -9.181.624 -1.565.619
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -191.522 -49.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.970.904 19.017.894
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.875.834 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.875.834 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.633.853 96.010.938
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 46.633.853 96.010.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-79.031.535 -69.640.814
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -79.031.535 -69.640.814
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.293.550 -5.225.195
Ödenen Faiz
14 -2.738.160 -2.983.927
Alınan Faiz
14 524.462 856.892
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.873.375 16.969.210
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.873.375 16.969.210
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.610.677 17.979.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.737.302 34.948.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.737.302 18.610.677
Ticari Alacaklar
38.296.770 18.468.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 38.296.770 18.468.266
Diğer Alacaklar
2.340.487 937.925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 1.730.971 509.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 609.516 428.775
Stoklar
8 73.837.605 61.889.449
Peşin Ödenmiş Giderler
12.140.713 1.039.821
Diğer Dönen Varlıklar
1.455.177 1.624.011
ARA TOPLAM
142.808.054 102.570.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.808.054 102.570.149
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
193.134 177.468
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 193.134 177.468
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 9.607.941 16.835.916
Maddi Duran Varlıklar
10 150.537.729 143.606.240
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 65.405.350 50.843.998
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 727.088 697.424
Peşin Ödenmiş Giderler
19.053 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
226.490.295 212.161.046
TOPLAM VARLIKLAR
369.298.349 314.731.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 35.656.549 55.076.535
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.656.549 55.076.535
Banka Kredileri
4 12.528.756 35.573.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 23.127.793 19.502.912
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 8.613.905 16.944.235
Diğer Finansal Yükümlülükler
39.990 349.105
Ticari Borçlar
10.098.306 10.883.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 0 5.133.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 10.098.306 5.750.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.176.686 1.623.665
Diğer Borçlar
475.847 710.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 0 254.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 475.847 456.070
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
729.345 878.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.140.956 1.854.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
645.555 478.605
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.495.401 1.375.512
ARA TOPLAM
60.931.584 88.320.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.931.584 88.320.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.630.607 36.928.023
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.630.607 36.928.023
Banka Kredileri
4 0 2.119.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 46.630.607 34.808.902
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.714.979 2.047.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.714.979 2.047.351
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.431.190 13.801.984
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.776.776 52.777.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.708.360 141.097.689
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
247.589.989 173.633.506
Ödenmiş Sermaye
12 129.900.000 43.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.860.480 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
109.092.189 109.298.157
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
109.092.189 109.298.157
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 109.630.270 109.630.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -538.081 -332.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 2.897.550 1.545.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 4.553.153 -2.311.879
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.713.383 8.216.641
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
247.589.989 173.633.506
TOPLAM KAYNAKLAR
369.298.349 314.731.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 90.876.217 43.101.618 50.458.900 14.239.392
Satışların Maliyeti
13 -48.096.496 -20.611.678 -26.323.495 -7.317.493
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.779.721 22.489.940 24.135.405 6.921.899
BRÜT KAR (ZARAR)
42.779.721 22.489.940 24.135.405 6.921.899
Genel Yönetim Giderleri
-8.505.623 -3.339.998 -4.254.424 -1.097.888
Pazarlama Giderleri
-42.305.064 -21.950.756 -22.982.191 -7.871.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.268.558 5.745.167 5.051.057 4.411.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.332.091 -2.662.780 -2.058.754 -137.417
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.094.499 281.573 -108.907 2.226.600
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-211.169 -368.327 -98.292 -311.297
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -7.227.975 7.529.436 -1.354.258 8.753.713
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.533.643 7.442.682 -1.561.457 10.669.016
Finansman Gelirleri
14 524.462 910.471 368.947 676.017
Finansman Giderleri
14 -7.016.902 -6.546.962 -3.200.949 -2.906.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.026.083 1.806.191 -4.393.459 8.438.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.312.700 -397.364 834.908 -1.856.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.312.700 -397.364 834.908 -1.856.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.713.383 1.408.827 -3.558.551 6.581.939
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.713.383 1.408.827 -3.558.551 6.581.939
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15 -12.713.383 1.408.827 -3.558.551 6.581.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-205.968 337.816 -719.419 150.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-205.968 337.816 -719.419 150.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
58.094 -95.281 202.913 -42.536
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-264.062 433.097 -922.332 193.348
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-205.968 337.816 -719.419 150.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.919.351 1.746.643 -4.277.970 6.732.751
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-12.919.351 1.746.643 -4.277.970 6.732.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955774


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6225 Değişim: -0,05%
Düşük 8,6205 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1182 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1140 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
492,35 Değişim: 0,02%
Düşük 492,02 22.09.2021 Yüksek 492,55
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.