KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 - 19:05
KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
r Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.146 -1.533.083 -7.885.966 95.045.461 95.045.461
Transferler
-7.885.966 7.885.966
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
5.269.964 5.269.964 5.269.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-304.553 -304.553 -304.553
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206
Dönem Sonu Bakiyeler
21 43.300.000 0 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078
Transferler
5.269.964 -5.269.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
8.216.641 8.216.641 8.216.641
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
62.972.768 596.019 63.568.787 63.568.787
Dönem Sonu Bakiyeler
21 43.300.000 13.584.646 109.630.270 -332.113 1.545.941 -2.311.879 8.216.641 173.633.506 173.633.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.671.089 41.403.070
Dönem Karı (Zararı)
8.216.641 5.269.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.670.238 23.032.811
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 17.625.222 14.742.616
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
341.897 383.135
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 137.552 13.652
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 204.345 369.483
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
440.688 -11.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 440.688 -11.948
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.852.876 9.658.636
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.692.484 -450.993
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 11.699.081 10.906.404
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 1.846.279 821.565
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 0 -1.618.340
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -12.882.560 -2.058.256
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 2.507.964 -311.280
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
167.985 58.400
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 167.985 58.400
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -6.383.834 571.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.215.790 13.100.295
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 642 -642
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.010.699 8.143.787
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.243.626 2.989.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.232.927 5.154.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-730.722 639.749
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -287.385 570.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -443.337 69.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -16.659.025 -4.324.795
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 192.777 3.957.176
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
216.693 3.686.055
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 5.133.337 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.916.644 3.686.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -79.016 230.354
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
160.084 288.560
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 68.462 177.398
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 91.622 111.162
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 580.936 -110.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-908.858 590.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19-20 -908.858 590.241
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.671.089 41.403.070
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.222.889 -6.480.413
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 1.996.108 -2.034.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.445.473
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -6.805.229 -3.984.164
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -413.768 -461.309
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.816.948 -28.891.949
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.837.206
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 0 1.837.206
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.207.297 97.389.524
Kredilerden Nakit Girişleri
6 107.207.297 97.389.524
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-92.365.487 -107.293.821
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -92.365.487 -107.293.821
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -12.249.819 -15.517.690
Ödenen Faiz
26 -6.101.423 -5.758.161
Alınan Faiz
26 1.692.484 450.993
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
631.252 6.030.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
631.252 6.030.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.979.425 11.948.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.610.677 17.979.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.610.677 17.979.425
Finansal Yatırımlar
5 642
Ticari Alacaklar
18.468.266 21.616.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 0 4.381.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 18.468.266 17.235.339
Diğer Alacaklar
937.925 333.588
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-9 509.150 221.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 428.775 111.823
Stoklar
10 61.889.449 45.434.769
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.039.821 1.223.981
Diğer Dönen Varlıklar
20 1.624.011 715.153
ARA TOPLAM
102.570.149 87.304.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.570.149 87.304.075
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
177.468 51.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 177.468 51.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 16.835.916 5.949.464
Maddi Duran Varlıklar
13 143.606.240 69.830.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 50.843.998 44.821.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
697.424 505.360
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 697.424 505.360
Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.617
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
212.161.046 121.166.321
TOPLAM VARLIKLAR
314.731.195 208.470.396
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 55.076.535 19.389.391
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.076.535 19.389.391
Banka Kredileri
6 35.573.623 8.380.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 19.502.912 11.009.124
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.944.235 31.252.322
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.944.235 31.252.322
Banka Kredileri
6 16.944.235 31.252.322
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 349.105 145.678
Ticari Borçlar
10.883.745 8.820.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-8 5.133.337 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.750.408 8.820.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.623.665 1.702.681
Diğer Borçlar
710.620 550.536
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-9 254.550 186.088
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 456.070 364.448
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 878.309 297.373
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.854.117 1.645.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 478.605 291.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.375.512 1.353.818
ARA TOPLAM
88.320.331 63.804.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.320.331 63.804.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.928.023 36.131.413
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 36.928.023 36.131.413
Banka Kredileri
6 2.119.121 366.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 34.808.902 35.765.406
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.047.351 2.557.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.047.351 2.557.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 13.801.984 4.128.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.777.358 42.817.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.097.689 106.622.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.633.506 101.848.078
Ödenmiş Sermaye
21 43.300.000 43.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 109.298.157 45.729.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
109.298.157 45.729.370
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13-21 109.630.270 46.657.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -332.113 -928.132
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.545.941 1.545.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -2.311.879 -7.581.843
Net Dönem Karı veya Zararı
8.216.641 5.269.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.633.506 101.848.078
TOPLAM KAYNAKLAR
314.731.195 208.470.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 119.654.074 132.045.555
Satışların Maliyeti
22 -66.071.924 -69.126.625
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.582.150 62.918.930
BRÜT KAR (ZARAR)
53.582.150 62.918.930
Genel Yönetim Giderleri
23 -6.201.729 -6.462.358
Pazarlama Giderleri
23 -46.320.472 -45.694.980
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 12.461.870 7.740.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -5.162.521 -2.664.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.359.298 15.837.380
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 601.157 225.510
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -16.635
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
67.123 80.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 12.882.560 2.058.256
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.910.138 18.184.972
Finansman Gelirleri
26 1.746.063 2.370.356
Finansman Giderleri
26 -12.931.596 -15.596.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.724.605 4.958.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.507.964 311.280
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.507.964 311.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.216.641 5.269.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.216.641 5.269.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: 0,00% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1418 Değişim: -0,09%
Düşük 8,1378 13.04.2021 Yüksek 8,1726
Açılış: 8,1495
9,7050 Değişim: -0,12%
Düşük 9,6811 13.04.2021 Yüksek 9,7349
Açılış: 9,7167
452,30 Değişim: -0,39%
Düşük 452,05 13.04.2021 Yüksek 455,52
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.