KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2020 - 17:20
KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
erçekleşen Değişimler
-1.447.998 16.066.376
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
642 -723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.321.065 12.903.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.278.375 7.927.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.042.690 4.975.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-721.071 761.818
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -239.639 703.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -481.432 57.848
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -7.026.856 -5.062.702
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-25.953 4.024.869
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-421.038 -916.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 6.259.357 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.680.395 -916.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
943.862 331.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.081 3.270.495
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 49.609 3.171.233
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -14.528 99.262
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
762.110 72.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.315.840 681.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.315.840 681.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.842.654 37.119.157
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.285.275 -4.818.341
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
9 0 -2.034.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.285.275 -2.783.401
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -2.205.013 -2.604.455
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -80.262 -178.946
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.812.291 -27.877.940
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.837.206
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 1.837.206
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.109.413 58.926.968
Kredilerden Nakit Girişleri
4 97.109.413 58.926.968
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.397.611 -72.647.851
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -81.397.611 -72.647.851
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -9.085.870 -11.908.057
Ödenen Faiz
14 -4.262.979 -4.456.781
Alınan Faiz
14 1.449.338 370.575
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.369.670 4.422.876
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.369.670 4.422.876
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.979.425 11.948.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.349.095 16.371.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 29.349.095 17.979.425
Finansal Yatırımlar
642
Ticari Alacaklar
15.192.649 21.616.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 0 4.381.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.192.649 17.235.339
Diğer Alacaklar
1.042.705 333.588
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 461.404 221.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 581.301 111.823
Stoklar
52.273.268 45.434.769
Peşin Ödenmiş Giderler
1.254.243 1.223.981
Diğer Dönen Varlıklar
2.030.993 715.153
ARA TOPLAM
101.142.953 87.304.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.142.953 87.304.075
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
63.037 51.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 63.037 51.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 23.585.936 5.949.464
Maddi Duran Varlıklar
10 69.995.101 69.830.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 41.034.988 44.821.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 431.599 505.360
Peşin Ödenmiş Giderler
4.308 8.617
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.114.969 121.166.321
TOPLAM VARLIKLAR
236.257.922 208.470.396
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 43.104.347 19.389.391
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.104.347 19.389.391
Banka Kredileri
4 27.361.821 8.380.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 15.742.526 11.009.124
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.337.907 31.252.322
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.337.907 31.252.322
Banka Kredileri
4 23.337.907 31.252.322
Diğer Finansal Yükümlülükler
149.696 145.678
Ticari Borçlar
8.778.430 8.820.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 6.259.357 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.519.073 8.820.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.646.543 1.702.681
Diğer Borçlar
585.617 550.536
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 235.697 186.088
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 349.920 364.448
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.059.483 297.373
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.790.132 1.645.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
458.512 291.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.331.620 1.353.818
ARA TOPLAM
81.452.155 63.804.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.452.155 63.804.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.408.467 36.131.413
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.408.467 36.131.413
Banka Kredileri
4 5.006.652 366.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 28.401.815 35.765.406
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.327.511 2.557.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.327.511 2.557.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.075.183 4.128.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.811.161 42.817.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.263.316 106.622.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
111.994.606 101.848.078
Ödenmiş Sermaye
12 43.300.000 43.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 46.080.266 45.729.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.080.266 45.729.370
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 46.657.502 46.657.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -577.236 -928.132
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.545.941 1.545.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -2.311.879 -7.581.843
Net Dönem Karı veya Zararı
9.795.632 5.269.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
111.994.606 101.848.078
TOPLAM KAYNAKLAR
236.257.922 208.470.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 69.195.201 97.520.568 27.906.811 29.917.371
Satışların Maliyeti
13 -35.317.569 -51.035.354 -14.705.891 -15.025.729
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.877.632 46.485.214 13.200.920 14.891.642
BRÜT KAR (ZARAR)
33.877.632 46.485.214 13.200.920 14.891.642
Genel Yönetim Giderleri
-5.203.609 -4.498.013 -1.863.611 -1.616.129
Pazarlama Giderleri
-30.601.560 -32.068.033 -10.464.032 -10.757.003
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -235.978 0 -78.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.203.173 7.868.032 2.458.006 1.752.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.112.501 -3.694.225 -449.721 -512.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.163.135 13.856.997 2.881.562 3.679.957
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
225.719 195.216 225.719 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-217.602 107.557 150.725 39.826
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 17.636.472 755.689 10.107.036 926.253
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.807.724 14.915.459 13.365.042 4.646.036
Finansman Gelirleri
14 1.502.917 2.210.814 592.446 1.614.606
Finansman Giderleri
14 -9.667.733 -14.963.771 -3.120.771 -4.796.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.642.908 2.162.502 10.836.717 1.464.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.847.276 991.432 -2.449.912 829.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 912.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.847.276 991.432 -2.449.912 -82.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.795.632 3.153.934 8.386.805 2.294.206
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.795.632 3.153.934 8.386.805 2.294.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15 9.795.632 3.153.934 8.386.805 2.294.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAML -569.567 16.769 -423.318
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
350.896 -444.262 13.080 -327.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.146.528 2.709.672 8.399.885 1.966.943
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.146.528 2.709.672 8.399.885 1.966.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884719


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.457 Değişim: 1,08% Hacim : 7.236 Mio.TL Son veri saati : 11:45
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.449
8,2472 Değişim: 0,16%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0426 Değişim: 0,16%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
486,36 Değişim: 0,32%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,86
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.