KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:15
KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.146 -1.533.083 -7.885.966 95.045.460 95.045.460
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-7.885.966 7.885.966 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
859.728 859.728 859.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.999 -116.999 -116.999
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 0 13.584.646 46.657.502 -740.578 1.545.940 -7.581.843 859.728 97.625.395 97.625.395
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.269.964 -5.269.964 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
337.816 1.408.827 1.746.643 1.746.643
Dönem Karı (Zararı)
1.408.827 1.408.827 1.408.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
337.816 337.816 337.816
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -590.316 1.545.941 -2.311.879 1.408.827 103.594.721 103.594.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-433.811 29.703.790
Dönem Karı (Zararı)
1.408.827 859.728
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.408.827 859.728
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.173.915 12.998.242
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 8.245.186 6.298.782
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
279.213 528.550
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 64.368 528.550
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 214.845 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
309.828 226.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
309.828 226.791
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.861.802 5.721.111
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -856.892 -328.550
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 5.535.527 6.875.861
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
242.659 1.565.555
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-59.492 -2.391.755
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.529.436 170.564
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
397.364 40.608
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.390.042 11.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.016.553 15.845.820
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
326 -803
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.276.283 15.043.084
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.376.302 7.629.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -100.019 7.413.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-696.301 888.353
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -205.809 780.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -490.492 108.021
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.797.532 -5.140.343
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.802 3.794.376
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.597.858 -823.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 555.867 349.260
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -7.153.725 -1.172.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.620 984.219
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
989.325 49.188
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 920.491 -8.690
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 68.834 57.878
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
705.199 52.476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-860.573 998.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-860.573 998.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-433.811 29.703.790
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.614.873 -3.735.904
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
9 0 -2.034.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.614.873 -1.700.964
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.565.619 -1.671.886
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -49.254 -29.078
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.017.894 -18.558.434
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.837.206
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 1.837.206
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.010.938 29.668.706
Kredilerden Nakit Girişleri
4 96.010.938 29.668.706
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.640.814 -39.943.435
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -69.640.814 -39.943.435
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -5.225.195 -7.507.704
Ödenen Faiz
14 -2.983.927 -2.941.757
Alınan Faiz
14 856.892 328.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.969.210 7.409.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.969.210 7.409.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.979.425 11.948.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.948.635 19.358.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 34.948.635 17.979.425
Finansal Yatırımlar
316 642
Ticari Alacaklar
17.335.358 21.616.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 4.381.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.335.358 17.235.339
Diğer Alacaklar
1.024.115 333.588
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 427.574 221.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 596.541 111.823
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
8 48.017.456 45.434.769
Peşin Ödenmiş Giderler
981.264 1.223.981
Diğer Dönen Varlıklar
1.575.726 715.153
ARA TOPLAM
103.882.870 87.304.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.882.870 87.304.075
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
56.857 51.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 56.857 51.083
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 13.478.900 5.949.464
Maddi Duran Varlıklar
10 70.072.495 69.830.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 40.379.022 44.821.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 450.979 505.360
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
450.979 505.360
Peşin Ödenmiş Giderler
261.136 8.617
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.699.389 121.166.321
TOPLAM VARLIKLAR
228.582.259 208.470.396
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.669.084 19.389.391
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.669.084 19.389.391
Banka Kredileri
4 26.787.748 8.380.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 14.881.336 11.009.124
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 31.887.171 31.252.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.887.171 31.252.322
Banka Kredileri
4 31.887.171 31.252.322
Diğer Finansal Yükümlülükler
14.953 145.678
Ticari Borçlar
2.465.574 8.820.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 555.867 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.909.707 8.820.773
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.677.061 1.702.681
Diğer Borçlar
1.539.861 550.536
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 1.106.579 186.088
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 433.282 364.448
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.002.572 297.373
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.883.878 1.645.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
566.563 291.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.317.315 1.353.818
ARA TOPLAM
82.140.154 63.804.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.140.154 63.804.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.066.238 36.131.413
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.066.238 36.131.413
Banka Kredileri
4 7.824.526 366.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 28.241.712 35.765.406
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.159.564 2.557.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.159.564 2.557.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.621.582 4.128.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.847.384 42.817.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.987.538 106.622.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.594.721 101.848.078
Ödenmiş Sermaye
12 43.300.000 43.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 46.067.186 45.729.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 46.067.186 45.729.370
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 46.657.502 46.657.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -590.316 -928.132
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.545.941 1.545.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -2.311.879 -7.581.843
Net Dönem Karı veya Zararı
1.408.827 5.269.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.594.721 101.848.078
TOPLAM KAYNAKLAR
228.582.259 208.470.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 41.288.390 67.603.197 13.739.332 39.136.120
Satışların Maliyeti
13 -20.611.678 -36.009.625 -7.317.493 -21.983.908
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.676.712 31.593.572 6.421.839 17.152.212
BRÜT KAR (ZARAR)
20.676.712 31.593.572 6.421.839 17.152.212
Genel Yönetim Giderleri
-3.339.998 -2.881.884 -1.097.888 -1.466.318
Pazarlama Giderleri
-20.137.528 -21.311.030 -7.371.501 -10.523.446
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-157.319 -78.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.745.167 6.115.816 4.411.567 2.891.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.662.780 -3.182.115 -137.417 -1.582.635
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
281.573 10.177.040 2.226.600 6.392.182
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
195.216 140.689
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-368.327 67.731 -311.297 53.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 7.529.436 -170.564 8.753.713 79.698
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.442.682 10.269.423 10.669.016 6.666.465
Finansman Gelirleri
14 910.471 596.208 676.017 362.401
Finansman Giderleri
14 -6.546.962 -10.167.358 -2.906.646 -5.015.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.806.191 698.273 8.438.387 2.013.106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-397.364 161.455 -1.856.448 -452.465
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-912.921 -812.793
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-397.364 1.074.376 -1.856.448 360.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.408.827 859.728 6.581.939 1.560.641
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.408.827 859.728 6.581.939 1.560.641
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15 1.408.827 859.728 6.581.939 1.560.641
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
337.816 -116.999 150.812 -116.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
433.097 -146.249 193.348 -146.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-95.281 29.250 -42.536 29.250
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-95.281 29.250 -42.536 29.250
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
337.816 -116.999 150.812 -116.999
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.746.643 742.729 6.732.751 1.443.642
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.746.643 742.729 6.732.751 1.443.642http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867426


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,48% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3511 Değişim: -1,03%
Düşük 8,3333 02.08.2021 Yüksek 8,4787
Açılış: 8,4381
9,9277 Değişim: -1,08%
Düşük 9,9040 02.08.2021 Yüksek 10,0813
Açılış: 10,0365
487,24 Değişim: -1,02%
Düşük 484,14 02.08.2021 Yüksek 493,98
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.