KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 22:58
KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 50.018.245 -727.379 3.153.792 1.551.020 -2.401.594 106.641.524 106.641.524
Transferler
216.881 -2.618.475 2.401.594
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.450 132.161 1.018.159 950.870 950.870
Dönem Karı (Zararı)
1.018.159 1.018.159 1.018.159
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.450 132.161 -67.289 -67.289
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 49.818.795 -595.218 3.370.673 -1.067.455 1.018.159 107.592.394 107.592.394
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.068.279 -197.418 103.503.520 103.503.520
Transferler
11.650 -209.068 197.418
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-186.853 20.321 -15.154.373 -15.320.905 -15.320.905
Dönem Karı (Zararı)
-15.154.373 -15.154.373 -15.154.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-186.853 20.321 -166.532 -166.532
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.719.786 -536.038 3.383.147 -1.277.347 -15.154.373 88.182.615 88.182.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.277.375 -3.146.158
Dönem Karı (Zararı)
-15.154.373 1.018.159
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-15.154.373 1.018.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.412.310 1.837.046
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.638.395 1.334.652
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.164.450 1.350.813
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.121.740 1.332.410
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 42.710 228.207 263.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
228.207 263.365
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-470.368 -425.705
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.491.862 -696.950
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 620.472 284.683
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.245.064 1.664.915
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.844.042 -1.678.353
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
814.561 -688.509
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 814.561 -688.509
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-532.086 386.625
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-84.831 -24.827
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-84.831 -24.827
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
653.982 -359.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.535.312 -5.679.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -2.332.591 -5.404.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 202.082 -619.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.534.673 -4.784.547
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 -161.718 -497.632
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -280.355 -198.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 118.637 -299.025
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -10.655.715 1.121.235
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.513.436 -785.737
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -449.057 -299.528
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -449.057 -299.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
487.189 121.705
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 1.036.041 -70.646
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.063.962 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -27.921 -70.646
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
106.070 47.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.052.095 87.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.057.957 104.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.862 -16.525
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.277.375 -2.824.469
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -321.689
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.322.937 -1.840.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.000 368.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 101.000 368.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.423.937 -2.208.543
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -723.481 -1.472.442
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -700.456 -736.101
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.447.552 2.000.973
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.917.141 41.658.588
Kredilerden Nakit Girişleri
4 26.917.141 41.595.007
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 0 63.581
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.170.568 -39.339.513
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -2.170.568 -39.275.961
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
14 0 -63.552
Ödenen Faiz
-2.293.486 -1.573.345
Alınan Faiz
994.465 1.255.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.152.760 -2.985.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.152.760 -2.985.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.832.975 31.506.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.680.215 28.520.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.680.215 23.832.975
Ticari Alacaklar
5-6 32.248.746 29.193.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.308.320 8.510.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 23.940.426 20.682.793
Diğer Alacaklar
5-7 769.881 493.431
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 701.146 420.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 68.735 72.640
Stoklar
8 37.155.856 26.500.141
Peşin Ödenmiş Giderler
4.938.114 1.931.045
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 53.465 11.502
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.884.649 1.919.543
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
246.991 465.621
Diğer Dönen Varlıklar
3.190.334 2.132.377
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.190.334 2.132.377
ARA TOPLAM
96.230.137 84.548.785
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.230.137 84.548.785
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5-6 79.650 802.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 79.650 802.610
Diğer Alacaklar
5-7 353.522 468.254
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 353.522 468.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 2.176.822 2.991.383
Maddi Duran Varlıklar
10 68.135.252 68.288.978
Arazi ve Arsalar
50.996.445 50.996.445
Binalar
12.183.964 12.477.161
Tesis, Makine ve Cihazlar
32.953 47.624
Taşıtlar
1.893.640 2.060.486
Mobilya ve Demirbaşlar
1.423.013 1.350.518
Özel Maliyetler
1.605.237 1.356.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 189.250 253.317
Bilgisayar Yazılımları
152.107 212.548
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.143 40.769
Peşin Ödenmiş Giderler
1.088.819 582.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.088.819 582.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.023.315 73.386.994
TOPLAM VARLIKLAR
168.253.452 157.935.779
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 1.131.720
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.131.720
Banka Kredileri
0 1.131.720
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 43.372.316 16.455.175
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43.372.316 16.455.175
Banka Kredileri
43.372.316 16.455.175
Diğer Finansal Yükümlülükler
60.342 33.201
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
60.342 33.201
Ticari Borçlar
5-6 2.427.746 2.876.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.427.746 2.876.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.944.211 1.457.022
Diğer Borçlar
5-7 1.358.870 322.829
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.063.962 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
294.908 322.829
Ertelenmiş Gelirler
378.988 272.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
378.988 272.918
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.056.225 1.010.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
335.167 305.033
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
721.058 705.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 9.976
ARA TOPLAM
50.598.698 23.569.897
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.598.698 23.569.897
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 22.859.566 23.898.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.859.566 23.898.414
Banka Kredileri
22.859.566 23.898.414
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.956.472 1.758.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.956.472 1.758.399
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.656.101 5.205.549
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.472.139 30.862.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.070.837 54.432.259
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.182.615 103.503.520
Ödenmiş Sermaye
12 43.300.000 43.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -1.837.206 -1.837.206
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.183.748 46.350.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.183.748 46.350.280
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 46.719.786 46.906.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -536.038 -556.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.383.147 3.371.497
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
12 216.881 216.881
Yasal Yedekler
12 1.329.060 1.317.410
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 1.837.206 1.837.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -1.277.347 -1.068.279
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.154.373 -197.418
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.182.615 103.503.520
TOPLAM KAYNAKLAR
168.253.452 157.935.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 76.144.942 70.054.308 25.584.307 18.962.862
Satışların Maliyeti
13 -37.936.192 -39.630.925 -12.949.373 -9.041.972
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.208.750 30.423.383 12.634.934 9.920.890
BRÜT KAR (ZARAR)
38.208.750 30.423.383 12.634.934 9.920.890
Genel Yönetim Giderleri
-4.492.569 -3.666.871 -1.524.432 -1.140.912
Pazarlama Giderleri
-28.584.213 -22.029.871 -9.984.444 -7.783.364
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-761.339 0 -254.357 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.762.498 3.571.195 3.402.886 1.162.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.775.062 -3.321.158 -2.197.778 -763.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.358.065 4.976.678 2.076.809 1.395.656
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
84.753 17.822 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-52.078 -52.078
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -814.561 688.509 254.481 405.479
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.628.257 5.630.931 2.331.290 1.749.057
Finansman Gelirleri
14 5.837.538 6.314.330 4.664.703 1.409.701
Finansman Giderleri
14 -27.152.254 -10.540.477 -18.558.181 -2.595.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.686.459 1.404.784 -11.562.188 563.641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
532.086 -386.625 57.064 -159.926
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-507.899 0 -48.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
532.086 121.274 57.064 -111.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.154.373 1.018.159 -11.505.124 403.715
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.154.373 1.018.159 -11.505.124 403.715
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.154.373 1.018.159 -11.505.124 403.715
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-166.532 -67.289 -267.263 -187.222
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-186.853 -199.450 -62.284 -66.483
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.321 132.161 -204.979 -120.739
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-166.532 -67.289 -267.263 -187.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.320.905 950.870 -11.772.387 216.493
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.320.905 950.870 -11.772.387 216.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716057


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.535 Değişim: -1,08% Hacim : 24.004 Mio.TL Son veri saati : 17:14
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4132 Değişim: 0,61%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0176 Değişim: 0,47%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
439,03 Değişim: -0,93%
Düşük 438,56 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.