KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2018 - 18:16
KAP ***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 50.018.245 -727.379 3.153.792 1.551.020 -2.401.594 106.641.524 106.641.524
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
216.881 -2.618.475 2.401.594 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-132.967 252.900 614.444 734.377 734.377
Dönem Karı (Zararı)
614.444 614.444 614.444
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-132.967 252.900 119.933 119.933
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 49.885.278 -474.479 3.370.673 -1.067.455 614.444 107.375.901 107.375.901
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.068.279 -197.418 103.503.520 103.503.520
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.650 -209.068 197.418 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.569 225.300 -3.649.249 -3.548.518 -3.548.518
Dönem Karı (Zararı)
-3.649.249 -3.649.249 -3.649.249
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.569 225.300 100.731 100.731
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.782.070 -331.059 3.383.147 -1.277.347 -3.649.249 99.955.002 99.955.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.888.536 -770.570
Dönem Karı (Zararı)
-3.649.249 614.444
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.649.249 614.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.687.865 2.437.906
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.084.271 421.804
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.235.300 1.368.760
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.229.507 1.334.991
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.793 33.769
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
202.389 256.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
202.389 256.317
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.754 755.852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -761.610 -590.714
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 216.382 1.314.000
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.511.974 1.183.925
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.958.992 -1.151.359
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.069.042 -283.030
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 1.069.042 -283.030
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-475.022 226.699
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -17.822
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-17.822
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-435.869 -290.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.927.152 -3.454.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -4.442.818 -6.994.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.860.755 -791.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -7.303.573 -6.202.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 -422.946 -451.141
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -173.067 -152.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -249.879 -298.915
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -7.809.587 4.360.697
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-119.511 -36.478
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -745.163 -884.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -745.163 -884.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
382.228 -43.332
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 -98.677 63.565
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -98.677 63.565
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-41.031 -39.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-629.647 570.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-655.947 548.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26.300 21.473
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.888.536 -401.877
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-368.693
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.039.748 -380.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.000 18.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 101.000 18.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.140.748 -398.446
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.100.602 -289.007
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -40.146 -109.439
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.359.842 576.397
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.908.021 39.259.449
Kredilerden Nakit Girişleri
4 9.908.021 39.259.449
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.008.810 -38.184.622
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -7.008.810 -38.128.452
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-56.170
Ödenen Faiz
14 -1.165.460 -1.088.923
Alınan Faiz
14 626.091 590.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.568.442 -574.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.568.442 -574.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.832.975 31.506.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.264.533 30.931.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.264.533 23.832.975
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5-6 33.765.129 29.193.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.649.647 8.510.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.115.482 20.682.793
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5-7 745.680 493.431
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 593.858 420.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 151.822 72.640
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 34.309.728 26.500.141
Peşin Ödenmiş Giderler
2.349.890 1.931.045
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 35.265 11.502
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.314.625 1.919.543
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
217.317 465.621
Diğer Dönen Varlıklar
2.788.324 2.132.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.788.324 2.132.377
ARA TOPLAM
84.440.601 84.548.785
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.440.601 84.548.785
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5-6 673.494 802.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 673.494 802.610
Diğer Alacaklar
5-7 638.951 468.254
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 638.951 468.254
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.922.341 2.991.383
Maddi Duran Varlıklar
10 68.383.563 68.288.978
Arazi ve Arsalar
50.996.445 50.996.445
Binalar
12.281.696 12.477.161
Tesis, Makine ve Cihazlar
38.167 47.624
Taşıtlar
2.032.605 2.060.486
Mobilya ve Demirbaşlar
1.476.336 1.350.518
Özel Maliyetler
1.558.314 1.356.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 214.369 253.317
Bilgisayar Yazılımları
174.841 212.548
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.528 40.769
Peşin Ödenmiş Giderler
283.118 582.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
283.118 582.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.115.836 73.386.994
TOPLAM VARLIKLAR
156.556.437 157.935.779
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 1.131.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.131.720
Banka Kredileri
1.131.720
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 26.363.196 16.455.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.363.196 16.455.175
Banka Kredileri
26.363.196 16.455.175
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.992 33.201
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
3.992 33.201
Ticari Borçlar
5-6 2.131.640 2.876.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.131.640 2.876.803
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.839.250 1.457.022
Diğer Borçlar
5-7 224.152 322.829
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 224.152 322.829
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
231.887 272.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
231.887 272.918
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.110.124 1.010.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
368.628 305.033
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
741.496 705.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 9.976
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.976
ARA TOPLAM
31.904.241 23.569.897
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.904.241 23.569.897
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 18.021.324 23.898.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.021.324 23.898.414
Banka Kredileri
18.021.324 23.898.414
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.897.193 1.758.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.897.193 1.758.399
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.778.677 5.205.549
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.697.194 30.862.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.601.435 54.432.259
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
99.955.002 103.503.520
Ödenmiş Sermaye
12 43.300.000 43.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -1.837.206 -1.837.206
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.451.011 46.350.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.451.011 46.350.280
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 46.782.070 46.906.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -331.059 -556.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.383.147 3.371.497
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
12 216.881 216.881
Yasal Yedekler
12 1.329.060 1.317.410
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 1.837.206 1.837.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -1.277.347 -1.068.279
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.649.249 -197.418
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.955.002 103.503.520
TOPLAM KAYNAKLAR
156.556.437 157.935.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 50.560.635 51.091.446 24.412.924 21.030.471
Satışların Maliyeti
13 -24.986.819 -30.588.953 -11.860.489 -10.928.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.573.816 20.502.493 12.552.435 10.101.545
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
25.573.816 20.502.493 12.552.435 10.101.545
Genel Yönetim Giderleri
-2.968.137 -2.525.959 -1.482.880 -1.237.219
Pazarlama Giderleri
-18.599.769 -14.246.507 -9.496.104 -7.098.460
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-506.982 -248.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.359.612 2.408.419 1.890.410 956.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.577.284 -2.557.424 -2.305.894 -1.398.037
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.281.256 3.581.022 909.835 1.324.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
84.753 17.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -1.069.042 283.030 -671.892 326.336
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.296.967 3.881.874 237.943 1.650.705
Finansman Gelirleri
14 1.172.835 4.904.629 389.230 1.391.539
Finansman Giderleri
14 -8.594.073 -7.945.360 -4.389.971 -2.404.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.124.271 841.143 -3.762.798 637.650
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
475.022 -226.699 383.312 -151.937
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-459.588 175.593 -227.969
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
475.022 232.889 207.719 76.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.649.249 614.444 -3.379.486 485.713
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.649.249 614.444 -3.379.486 485.713
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.649.249 614.444 -3.379.486 485.713
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
100.731 119.933 -293.626 -135.061
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-124.569 -132.967 -62.285 -66.484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
225.300 252.900 -231.341 -68.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.731 119.933 -293.626 -135.061
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.548.518 734.377 -3.673.112 350.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.548.518 734.377 -3.673.112 350.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701211


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -0,77% Hacim : 6.044 Mio.TL Son veri saati : 12:45
Düşük 1.383 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8366 Değişim: 0,85%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8621
Açılış: 8,7619
10,3742 Değişim: 0,63%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,56 Değişim: 1,36%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.