KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2021 - 13:54
KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009
Dönem Karı (Zararı)
1.508.506 1.508.506 1.508.506
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.215 10.215 10.215
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -4.916 2.358.813 851.267 2.876.401 1.508.506 20.061.730 20.061.730
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -12.802 2.358.813 851.267 2.892.153 13.655.940 32.217.030 32.217.030
Transferler
13.655.940 -13.655.940 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.355.173 -1.355.173 -1.355.173
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.972 -3.972 -3.972
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -16.774 2.358.813 851.267 16.548.093 -1.355.173 30.857.885 30.857.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.996.105 64.193
Dönem Karı (Zararı)
-1.355.173 1.508.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.053.489 -1.612.089
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.505 -11.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 33.505 -11.720
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
94.504 -58.215
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
94.504 -58.215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
261.522 -1.993.240
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 261.522 -1.993.240
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 663.958 451.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.298.909 164.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.781 -12.880
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 0 -12.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.781 -490
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13.912 -8.215
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-339 218.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-5 0 211.283
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -339 6.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.450 -13.973
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.395.798 -16.852
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.395.798 -15.637
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.131 -1.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.033 -1.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-64.098
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.997.225 61.077
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.120 3.116
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.000.002 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-17.000.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.897 64.193
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.897 64.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.885 10.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.988 74.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27.988 31.885
Finansal Yatırımlar
180.001 274.505
Diğer Alacaklar
72.535 50.754
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
72.535 50.754
Peşin Ödenmiş Giderler
32.310 46.222
Diğer Dönen Varlıklar
150.483 116.450
ARA TOPLAM
463.317 519.816
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
463.317 519.816
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 54.649.460 37.910.980
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.649.460 37.910.980
TOPLAM VARLIKLAR
55.112.777 38.430.796
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
17.473 17.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 17.473 17.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29.306 15.884
Diğer Borçlar
17.904.606 508.808
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3 17.904.606 508.808
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 64.098
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.642 2.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 17.642 2.946
ARA TOPLAM
17.969.027 609.548
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.969.027 609.548
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 41.850 23.041
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 6.244.015 5.581.177
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.285.865 5.604.218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.254.892 6.213.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.857.885 32.217.030
Ödenmiş Sermaye
10 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.655.953 1.655.953
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 15.706 15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.342.039 2.346.011
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.358.813 2.358.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.774 -12.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -16.774 -12.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 851.267 851.267
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 16.548.093 2.892.153
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.355.173 13.655.940
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.857.885 32.217.030
TOPLAM KAYNAKLAR
55.112.777 38.430.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 0 7.049.289 0 7.049.289
Satışların Maliyeti
11 0 -7.048.667 0 -7.048.667
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 622 0 622
BRÜT KAR (ZARAR)
0 622 0 622
Genel Yönetim Giderleri
-412.579 -127.330 -127.739 -28.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
95.617 37.373 19.883 17.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.600 -311 -32 -32
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-334.562 -89.646 -107.888 -9.744
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
-75.103 100.308 -78.100 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-19.401 -41.793 -19.401 100.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -261.522 1.993.240 -13.818.880 2.666.708
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-690.588 1.962.109 -14.024.269 2.757.469
Finansman Giderleri
13 -627 -2.517 -268 -2.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-691.215 1.959.592 -14.024.537 2.755.302
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-663.958 -451.086 2.316.000 -609.318
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -663.958 -451.086 2.316.000 -609.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.355.173 1.508.506 -11.708.537 2.145.984
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.355.173 1.508.506 -11.708.537 2.145.984
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.355.173 1.508.506 -11.708.537 2.145.984
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.972 10.215 -10.317 3.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.092 13.096 -13.227 4.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.120 -2.881 2.910 -890
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.120 -2.881 2.910 -890
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.972 10.215 -10.317 3.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.351.201 1.518.721 -11.718.854 2.149.141
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.351.201 1.518.721 -11.718.854 2.149.141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955777


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.435 Değişim: 0,35% Hacim : 14.685 Mio.TL Son veri saati : 17:14
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2528 Değişim: -0,45%
Düşük 9,2333 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7816 Değişim: -0,41%
Düşük 10,7365 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
528,92 Değişim: 0,06%
Düşük 528,07 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.