KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:18
KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.383.134 886.652 1.496.482 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.273.613 1.273.613 1.273.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.391 -3.391 -3.391
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.383.134 2.383.134 2.383.134
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 0 15.706 -7.049 2.358.813 851.267 1.019.540 1.273.613 17.967.843 17.967.843
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.593.258 -1.593.258 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.215 1.508.506 1.518.721 1.518.721
Dönem Karı (Zararı)
1.508.506 1.508.506 1.508.506
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.215 10.215 10.215
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -4.916 2.358.813 851.267 2.876.401 1.508.506 20.061.730 20.061.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.193 -2.364.110
Dönem Karı (Zararı)
1.508.506 1.273.613
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.508.506 1.273.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.612.089 -2.859.571
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 147
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.720 31.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.720 31.533
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -122
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -122
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-58.215 27.170
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-58.215 27.170
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.993.240 -3.306.389
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.993.240 -3.306.389
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 451.086 388.090
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
164.660 -777.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.880 -7.336
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -12.390 -7.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-490 -256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.215 -8.433
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
218.093 1.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-5 211.283 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 6.810 1.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.973 14.614
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.852 -793.176
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.637 -794.391
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.215 1.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.513 15.890
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.513 15.890
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.077 -2.363.170
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.116 -940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.383.256
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.383.134
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.383.134
Alınan Faiz
122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.193 19.146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.193 19.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.553 18.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.746 38.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
74.746 10.553
Finansal Yatırımlar
157.627 99.412
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
59.679 46.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 51.330 38.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.349 7.859
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
30.042 21.827
Diğer Dönen Varlıklar
116.083 114.570
ARA TOPLAM
438.177 293.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
438.177 293.161
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 22.233.745 20.240.505
Maddi Duran Varlıklar
7 0 0
Arazi ve Arsalar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.233.745 20.240.505
TOPLAM VARLIKLAR
22.671.922 20.533.666
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
378.175 160.082
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 362.365 151.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.810 9.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.559 28.747
Diğer Borçlar
58.587 75.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
58.587 74.224
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 1.215
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.752 15.517
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.840 12.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 9.840 12.468
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
466.913 292.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
466.913 292.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.638 51.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 42.638 51.730
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.100.641 1.646.674
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.143.279 1.698.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.610.192 1.990.657
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.061.730 18.543.009
Ödenmiş Sermaye
10 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.655.953 1.655.953
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 15.706 15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.353.897 2.343.682
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.358.813 2.358.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.916 -15.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -4.916 -15.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 851.267 851.267
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.876.401 1.283.143
Net Dönem Karı veya Zararı
1.508.506 1.593.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.061.730 18.543.009
TOPLAM KAYNAKLAR
22.671.922 20.533.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 7.049.289 85.163 7.049.289 0
Satışların Maliyeti
11 -7.048.667 -82.140 -7.048.667 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
622 3.023 622 0
BRÜT KAR (ZARAR)
622 3.023 622 0
Genel Yönetim Giderleri
-127.330 -120.010 -28.230 -66.212
Pazarlama Giderleri
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
37.373 480.167 17.896 32.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-311 -78.178 -32 -74.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-89.646 285.002 -9.744 -108.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
100.308 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-41.793 -161.855 100.505 -1.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 1.993.240 1.539.566 2.666.708 36.471
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.962.109 1.662.713 2.757.469 -73.617
Finansman Gelirleri
12 0 122 0 0
Finansman Giderleri
13 -2.517 -1.132 -2.167 -317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.959.592 1.661.703 2.755.302 -73.934
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-451.086 -388.090 -609.318 -936
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -61.428 0 13.356
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -451.086 -326.662 -609.318 -14.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.508.506 1.273.613 2.145.984 -74.870
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.508.506 1.273.613 2.145.984 -74.870
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.508.506 1.273.613 2.145.984 -74.870
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.215 -3.391 3.157 -3.391
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.096 -4.348 4.047 -4.348
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.881 957 -890 957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.881 957 -890 957
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.215 -3.391 3.157 -3.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.518.721 1.270.222 2.149.141 -78.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.518.721 1.270.222 2.149.141 -78.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867447


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.