KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 19:02
KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487
Transferler
-1.496.482 1.496.482
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.348.483 1.348.483 1.348.483
Dönem Karı (Zararı)
1.348.483 1.348.483 1.348.483
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.383.134 -2.383.134 2.383.134 2.383.134 2.383.134
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 0 15.706 -3.658 2.358.813 851.267 1.019.540 1.348.483 18.046.104 18.046.104
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009
Transferler
1.593.258 -1.593.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.058 -637.478 -630.420 -630.420
Dönem Karı (Zararı)
-637.478 -637.478 -637.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.058 7.058 7.058
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.800.000 1.655.953 15.706 -8.073 2.358.813 2.876.401 -637.478 17.912.589 17.912.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.776 -2.395.040
Dönem Karı (Zararı)
-637.478 1.348.483
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-637.478 1.348.483
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
552.455 -3.058.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 147
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.275 -16.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.275 -16.368
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
350 693
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -122
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 350 815
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
42.144 25.095
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
42.144 25.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
673.468 -3.454.797
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 673.468 -3.454.797
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -158.232 387.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
104.325 -685.684
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.081 -7.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -7.080 -7.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1 -256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.459 -10.499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.180 -6.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-5 106.142 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 8.038 -6.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.405 1.365
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.819 -678.617
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.478 117.661
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.297 -796.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.539 15.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.539 15.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.302 -2.395.277
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.526 237
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-350 2.382.441
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.383.134
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.383.134
Ödenen Faiz
13 -350 -815
Alınan Faiz
0 122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.426 -12.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.426 -12.599
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.553 18.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.979 6.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15.979 10.553
Finansal Yatırımlar
57.268 99.412
Diğer Alacaklar
53.880 46.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 46.020 38.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.860 7.859
Peşin Ödenmiş Giderler
31.286 21.827
Diğer Dönen Varlıklar
116.109 114.570
ARA TOPLAM
274.522 293.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
274.522 293.161
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 19.567.037 20.240.505
Maddi Duran Varlıklar
7 0 0
Arazi ve Arsalar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.567.037 20.240.505
TOPLAM VARLIKLAR
19.841.559 20.533.666
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
274.262 160.082
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 257.224 151.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 17.038 9.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25.094 28.747
Diğer Borçlar
80.258 75.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
64.746 74.224
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.512 1.215
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 15.517
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.979 12.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 8.979 12.468
ARA TOPLAM
388.593 292.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.593 292.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
49.944 51.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 49.944 51.730
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.490.433 1.646.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.540.377 1.698.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.928.970 1.990.657
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.912.589 18.543.009
Ödenmiş Sermaye
15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.350.740 2.343.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.350.740 2.343.682
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.358.813 2.358.813
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -8.073 -15.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 851.267 851.267
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.876.401 1.283.143
Net Dönem Karı veya Zararı
-637.478 1.593.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.912.589 18.543.009
TOPLAM KAYNAKLAR
19.841.559 20.533.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 0 85.163
Satışların Maliyeti
11 0 -82.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 3.023
BRÜT KAR (ZARAR)
0 3.023
Genel Yönetim Giderleri
-99.100 -53.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.477 448.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-279 -4.130
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-79.902 393.125
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
100.308 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-142.298 -159.890
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-673.468 1.503.095
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-795.360 1.736.330
Finansman Gelirleri
12 0 122
Finansman Giderleri
13 -350 -815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-795.710 1.735.637
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
158.232 -387.154
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -74.784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 158.232 -312.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-637.478 1.348.483
DÖNEM KARI (ZARARI)
-637.478 1.348.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-637.478 1.348.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.058 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.049 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.991 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.991 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.058 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-630.420 1.348.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-630.420 1.348.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847839


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2749 Değişim: -0,47%
Düşük 8,2709 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
9,9943 Değişim: -0,01%
Düşük 9,9747 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
482,80 Değişim: 1,07%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.