KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:25
KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 2.358.813 -7.025 3.234.401 122.549 868.817 16.666.080 16.666.080
Transferler
868.817 -868.817
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.513 1.513
Dönem Sonu Bakiyeler
30 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 2.358.813 -5.512 3.234.401 991.366 -858.478 15.809.115 15.809.115
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 2.358.813 -5.512 3.234.401 991.366 -858.478 15.809.115 15.809.115
Transferler
1.854 -858.478 858.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.496.482 -1.494.628 -1.494.628
Dönem Karı (Zararı)
-1.496.482 -1.496.482 -1.496.482
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.854 1.854 1.854
Dönem Sonu Bakiyeler
30 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 2.358.813 -3.658 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.274 63.464
Dönem Karı (Zararı)
41 -1.496.482 -858.478
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.496.482 -858.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.275.380 683.543
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28 942 1.138
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.697 6.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 11.697 6.067
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
116.879 35.830
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -2.168 -1.116
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38 119.047 36.946
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
ran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-600 866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
303.465 238.038
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.328 26.610
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -14.160 27.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -168 -530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 5 46
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.743 7.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -7.743 7.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.320 -1.714
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
375.086 219.806
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 375.487 219.806
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.875 -13.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -51.875 -13.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
82.363 63.103
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -89 361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -35.872
Alınan Faiz
35-37 2.165 1.116
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.628 28.708
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -31.628 28.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 50.609 21.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 18.981 50.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 18.981 50.609
Finansal Yatırımlar
8 65.333 157.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
65.333 157.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
65.333 157.502
Diğer Alacaklar
6-12 21.763 7.435
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.603 7.435
Peşin Ödenmiş Giderler
17 16 21
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 16 21
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 257 168
Diğer Dönen Varlıklar
21 122.087 70.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 122.087 70.212
ARA TOPLAM
228.437 285.947
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
228.437 285.947
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
25 16.067.221 17.423.548
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
26 0 0
Maddi Duran Varlıklar
27 147 1.089
Mobilya ve Demirbaşlar
147 1.089
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.067.368 17.424.637
TOPLAM VARLIKLAR
16.295.805 17.710.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Ticari Borçlar
6-10 6.729 14.472
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.729 14.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 15.983 13.663
Diğer Borçlar
6-12 796.278 421.192
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 796.278 420.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 401
Kısa Vadeli Karşılıklar
29 1.447.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.981.318 1.901.469
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.314.487 15.809.115
Ödenmiş Sermaye
30 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 1.655.953 1.655.953
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -2.383.134 -2.383.134
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 15.706 15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 2.355.155 2.353.301
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
30 2.358.813 2.358.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -3.658 -5.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -3.658 -5.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.234.401 3.234.401
Yasal Yedekler
30 851.267 851.267
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
30 2.383.134 2.383.134
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 132.888 991.366
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -1.496.482 -858.478
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.314.487 15.809.115
TOPLAM KAYNAKLAR
16.295.805 17.710.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 2.434.683 16.509.858
Satışların Maliyeti
31 -2.434.837 -16.508.738
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-154 1.120
BRÜT KAR (ZARAR)
-154 1.120
Genel Yönetim Giderleri
32 -262.007 -234.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 57.050 50.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -823 -35
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-205.934 -183.006
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 41.900 62.901
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -161.276 -41.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 -1.356.327 -659.013
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.681.637 -821.018
Finansman Gelirleri
37 2.168 1.116
Finansman Giderleri
38 -119.047 -36.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.798.516 -856.848
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
302.034 -1.630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 302.034 -1.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.496.482 -858.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
41 -1.496.482 -858.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.496.482 -858.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.854 1.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.854 1.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.854 1.513
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.854 1.513
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.494.628 -856.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.494.628 -856.965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742423


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.389 Değişim: -2,16% Hacim : 6.793 Mio.TL Son veri saati : 15:06
Düşük 1.387 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6603 Değişim: 0,16%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1479 Değişim: 0,08%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
490,38 Değişim: 0,48%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.