KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 - 18:15
KAP ***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 15.706 -7.025 2.358.813 851.267 122.549 868.817 16.666.080 16.666.080
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
868.817 -868.817 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.755 36.243 38.998 38.998
Dönem Karı (Zararı)
36.243 36.243 36.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.755 2.755 2.755
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.383.134 2.383.134 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -4.270 2.358.813 3.234.401 991.366 36.243 16.705.078 16.705.078
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -5.512 2.358.813 3.234.401 991.366 -858.478 15.809.115 15.809.115
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-858.478 858.478 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.790 -585.950 -582.160 -582.160
Dönem Karı (Zararı)
-585.950 -585.950 -585.950
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.790 3.790 3.790
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -1.722 2.358.813 3.234.401 132.888 -585.950 15.226.955 15.226.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.064 18.682
Dönem Karı (Zararı)
18 -585.950 36.243
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 -585.950 36.243
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
486.599 -140.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 481 657
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.520 2.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.520 2.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
47.911 1.261
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.024 -179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 48.935 1.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
63.001 -73.500
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 63.001 -73.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
491.309 -107.097
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 491.309 -107.097
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -124.237 34.955
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.614 1.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
127.566 121.956
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.160 -11.150
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -14.160 -10.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-41 -23
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.253 694
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -10.253 694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-274 -3.206
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.000 140.834
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 112.000 139.592
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 1.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.294 -5.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.088 -5.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
45.382
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.215 18.180
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -151 502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.666 179
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
16 -46.677 0
Alınan Faiz
15 1.011 179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.602 18.861
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.602 18.861
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 50.609 21.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.007 40.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.007 50.609
Finansal Yatırımlar
94.501 157.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
94.501 157.502
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 94.501 157.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
21.595 7.435
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 14.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.435 7.435
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
46 21
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
46 21
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
319 168
Diğer Dönen Varlıklar
75.300 70.212
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
75.300 70.212
ARA TOPLAM
224.768 285.947
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
224.768 285.947
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 16.932.239 17.423.548
Maddi Duran Varlıklar
608 1.089
Mobilya ve Demirbaşlar
8 608 1.089
Peşin Ödenmiş Giderler
16 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.932.863 17.424.637
TOPLAM VARLIKLAR
17.157.631 17.710.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4.219 14.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.219 14.472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.389 13.663
Diğer Borçlar
533.192 421.192
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 532.791 420.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
401 401
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 6.094 4.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.094 4.319
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.382 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.382 0
ARA TOPLAM
602.276 453.646
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
602.276 453.646
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.579 7.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 11.579 7.834
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.316.821 1.439.989
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.328.400 1.447.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.930.676 1.901.469
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.226.955 15.809.115
Ödenmiş Sermaye
11 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 1.655.953 1.655.953
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.383.134 -2.383.134
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 15.706 15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7-11 2.357.091 2.353.301
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
7 2.358.813 2.358.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.722 -5.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.722 -5.512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 3.234.401 3.234.401
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0 0
Yasal Yedekler
851.267 851.267
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
2.383.134 2.383.134
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 132.888 991.366
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -585.950 -858.478
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18 15.226.955 15.809.115
TOPLAM KAYNAKLAR
17.157.631 17.710.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 601.654 3.987.146 330.353 3.987.146
Satışların Maliyeti
12 -602.914 -3.985.754 -331.691 -3.985.754
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.260 1.392 -1.338 1.392
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.260 1.392 -1.338 1.392
Genel Yönetim Giderleri
-137.498 -125.969 -76.470 -75.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.793 16.439 18.387 3.689
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-107.965 -108.138 -59.421 -70.419
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 41.900 73.501 0 10.600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -104.901 -1 -68.600 20.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -491.310 107.097 -588.103 15.087
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-662.276 72.459 -716.124 -23.832
Finansman Gelirleri
15 1.024 179 475 171
Finansman Giderleri
16 -48.935 -1.440 -46.858 -696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-710.187 71.198 -762.507 -24.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
124.237 -34.955 144.981 -9.051
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 124.237 -34.955 144.981 -9.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-585.950 36.243 -617.526 -33.408
DÖNEM KARI (ZARARI)
-585.950 36.243 -617.526 -33.408
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18 -585.950 36.243 -617.526 -33.408
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.790 2.755 51 -686
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.790 2.755 51 -686
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.790 2.755 51 -686
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-582.160 38.998 -617.475 -34.094
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-582.160 38.998 -617.475 -34.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700849


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.