KAP ***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2023 - 19:17
KAP ***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 0 289.970.599 -635.931 0 10.016.986 74.159.215 2.998.333 481.509.202 481.509.202
Transferler
2.998.333 -2.998.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.008.762 517.634.755 515.625.993 515.625.993
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 0 289.970.599 -2.644.693 0 10.016.986 77.157.548 517.634.755 997.135.195 997.135.195
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 0 289.970.599 -2.739.518 59.889 10.016.986 77.157.548 904.211.972 1.383.677.476 1.383.677.476
Transferler
10.983.014 893.228.958 -904.211.972 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.010.314 827.278 749.144.858 746.961.822 746.961.822
Sermaye Arttırımı
18.750.000 18.750.000 18.750.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.945.609.658 1.945.609.658 1.945.609.658
Dönem Sonu Bakiyeler
123.750.000 1.945.609.658 289.970.599 -5.749.832 887.167 21.000.000 970.386.506 749.144.858 4.094.998.956 4.094.998.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-928.069.582 423.472.894
Dönem Karı (Zararı)
749.144.858 517.634.755
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
749.144.858 517.634.755
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
261.920.840 -190.327.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 12 87.757.954 41.111.098
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.201.505 10.410.960
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.201.505 10.006.279
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 404.681
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.782.453 12.716.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.479.031 5.591.862
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
303.422 -28.296
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.153.033
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 172.528.442 -248.410.411
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.946.504 -6.155.702
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.946.504 -6.155.702
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.861.028.034 96.707.992
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -668.802.416 -190.023.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-668.802.416 -190.023.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.816.767 -10.963.743
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.816.767 -10.963.743
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.872.740.321 -908.533.554
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -207.708.750 -526.811.675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-227.475.383 522.392.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -227.475.383 522.392.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
29.588.426 4.467.684
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
261.735.499 -2.222.210
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
261.735.499 -2.222.210
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-822.825 1.423.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.144.639.460 1.326.625.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-325.258.491 -119.646.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-325.258.491 -119.646.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-849.962.336 424.015.291
Ödenen Temettüler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.810.936 -531.553
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -75.296.310 -10.844
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.576.315.661 -272.447.260
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
819.847.415 9.162.023
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 12 819.847.415 9.162.023
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.236.609.324 -281.609.283
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -2.236.609.324 -281.609.283
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -159.553.752
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.642.912.850 41.350.578
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.945.609.658 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.945.609.658 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
18.750.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 847.961.899 74.073.583
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -158.090.190 -32.175.626
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -11.318.517 -547.379
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
138.527.607 192.376.212
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
827.278 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.354.885 192.376.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 453.437.266 36.249.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 592.792.151 228.625.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 592.792.151 453.437.266
Finansal Yatırımlar
271.995.828 112.442.076
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
271.995.828 112.442.076
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 271.995.828 112.442.076
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
1.325.496.995 654.493.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.325.496.995 654.493.074
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6.805.266 12.634.313
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 589.579 4.482.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.215.687 8.151.545
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
8 2.828.930.914 956.190.593
Peşin Ödenmiş Giderler
9 781.581.258 573.872.508
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 148.590 25.263
Diğer Dönen Varlıklar
615.447.746 273.006.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
615.447.746 273.006.136
ARA TOPLAM
6.423.198.748 3.036.101.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.423.198.748 3.036.101.229
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
297.521 285.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
297.521 285.241
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
11 1.228.230.797 798.342.271
Arazi ve Arsalar
230.238.115 162.419.453
Binalar
133.325.462 134.981.679
Tesis, Makine ve Cihazlar
233.430.295 250.611.926
Taşıtlar
113.662.529 51.196.209
Mobilya ve Demirbaşlar
26.410.823 16.943.312
Özel Maliyetler
3.303.347 1.124.010
Yapılmakta Olan Yatırımlar
487.860.226 181.065.682
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.324.346.957 426.296.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 55.625.986 44.614.561
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 36.945.918 130.567.300
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.645.447.179 1.400.105.822
TOPLAM VARLIKLAR
9.068.645.927 4.436.207.051
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.891.022 33.016.076
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 4.891.022 33.016.076
Banka Kredileri
4.891.022 33.016.076
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
344.086.300 99.618.309
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.659.494 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 36.659.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
307.426.806 99.618.309
Banka Kredileri
13 112.539.670 65.221.741
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 194.887.136 34.396.568
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
933.910.001 1.161.385.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 933.910.001 1.161.385.384
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
34.941.449 5.353.023
Diğer Borçlar
181.441.159 3.760.191
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.965.750 2.446.831
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
177.475.409 1.313.360
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0 822.825
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.499.549.661 1.354.910.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.981.499 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.010.178 2.616.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.189.090 2.098.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
821.088 517.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.326.246 2.461.644
ARA TOPLAM
4.015.137.515 2.663.943.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.015.137.515 2.663.943.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
849.977.015 376.448.243
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.272.830 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 52.272.830 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
797.704.185 376.448.243
Banka Kredileri
13 324.022.701 323.378.541
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 473.681.484 53.069.702
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.477.910 12.137.497
Diğer Borçlar
84.054.531 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
84.054.531 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
958.509.456 388.585.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.973.646.971 3.052.529.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.094.998.956 1.383.677.476
Ödenmiş Sermaye
15 123.750.000 105.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 1.945.609.658 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
284.220.767 287.231.081
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
284.220.767 287.231.081
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 289.970.599 289.970.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -5.749.832 -2.739.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
887.167 59.889
Yabancı Para Çevrim Farkları
887.167 59.889
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.000.000 10.016.986
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
970.386.506 77.157.548
Net Dönem Karı veya Zararı
749.144.858 904.211.972
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.094.998.956 1.383.677.476
TOPLAM KAYNAKLAR
9.068.645.927 4.436.207.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.553.392.034 2.756.768.071 2.564.136.538 1.427.990.273
Satışların Maliyeti
16 -4.877.520.563 -2.173.929.972 -1.604.148.069 -1.118.427.193
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.675.871.471 582.838.099 959.988.469 309.563.080
BRÜT KAR (ZARAR)
1.675.871.471 582.838.099 959.988.469 309.563.080
Genel Yönetim Giderleri
-164.874.829 -36.859.918 -79.310.021 -17.685.173
Pazarlama Giderleri
-145.556.986 -38.146.886 -57.384.779 -17.872.539
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.653.465 -1.852.390 -2.812.820 -867.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 593.553.511 326.865.820 258.680.402 147.067.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -924.589.220 -448.994.437 -381.904.748 -218.199.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.028.750.482 383.850.288 697.256.503 202.006.650
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
162.328.205 7.550.635 42.073.677 6.734.814
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-8.692.102 -404.681 -8.679.463 -404.681
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.182.386.585 390.996.242 730.650.717 208.336.783
Finansman Giderleri
-260.713.285 -121.771.898 -87.073.683 -34.493.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
921.673.300 269.224.344 643.577.034 173.843.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-172.528.442 248.410.411 -170.682.647 245.825.325
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -78.154.482 0 -3.650.902 13.843
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -94.373.960 248.410.411 -167.031.745 245.811.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
749.144.858 517.634.755 472.894.387 419.668.383
DÖNEM KARI (ZARARI)
749.144.858 517.634.755 472.894.387 419.668.383
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
749.144.858 517.634.755 472.894.387 419.668.383
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 6,49900000 4,93000000 3,82100000 3,99700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.010.314 -2.008.762 1.980.257 -1.124.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.762.892 -2.510.952 2.475.322 -1.405.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
752.578 502.190 -495.065 281.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
752.578 502.190 -495.065 281.166
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
827.278 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
827.278 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.183.036 -2.008.762 1.980.257 -1.124.666
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
746.961.822 515.625.993 474.874.644 418.543.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
746.961.822 515.625.993 474.874.644 418.543.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214667


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9211 Değişim: 0,14%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9404
Açılış: 28,8819
31,2316 Değişim: 0,05%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2469
Açılış: 31,2145
1.876,81 Değişim: 0,11%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.879,12
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.