KAP ***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 21:01
KAP ***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 944.142.780 835.049.345 498.536.233 313.672.140
Satışların Maliyeti
22.2 -433.251.147 -345.667.633 -228.963.897 -145.502.038
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
510.891.633 489.381.712 269.572.336 168.170.102
BRÜT KAR (ZARAR)
510.891.633 489.381.712 269.572.336 168.170.102
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -24.180.670 -6.149.299 -10.692.891 -3.005.325
Pazarlama Giderleri
24.2 -67.000.572 -90.690.983 -34.078.571 -24.525.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 53.107.910 32.209.077 6.396.595 17.740.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -69.378.510 -41.343.569 -24.479.638 -16.066.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
403.439.791 383.406.938 206.717.831 142.312.750
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 57.878.035 4.147.955 22.584.484 207.754
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -752.392 -1.627.883 -459.075 -414.676
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
460.565.434 385.927.010 228.843.240 142.105.828
Finansman Gelirleri
27.1 115.010.132 16.899.127 48.341.339 5.317.277
Finansman Giderleri
27.2 -14.774.534 -12.925.170 -3.157.223 -4.292.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
560.801.032 389.900.967 274.027.356 143.130.209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-104.523.166 -82.917.308 -56.758.125 -31.555.080
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -73.725.188 -49.847.838 -44.971.106 -19.391.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -30.797.978 -33.069.470 -11.787.019 -12.163.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
456.277.866 306.983.659 217.269.231 111.575.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
456.277.866 306.983.659 217.269.231 111.575.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 7.258.420 7.205.912 4.488.098 3.912.646
Ana Ortaklık Payları
29 449.019.446 299.777.747 212.781.133 107.662.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.265.493 65.215.618
Dönem Karı (Zararı)
29 456.277.866 306.983.659
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 456.277.866 306.983.659
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.108.153 99.492.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 36.052.402 40.806.082
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.2 1.849.295 2.185.224
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.2 1.849.295 1.234.426
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.2 0 950.798
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.159.727 4.468.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.432.717 2.427.260
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 175.689 297.424
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 7.551.321 1.743.622
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-63.866.942 5.540.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -65.126.472 4.661.752
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25.2 4.085.215 3.670.630
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25.1 -2.825.685 -2.792.018
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.115.693 13.423.550
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 30.797.978 33.069.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-388.120.526 -341.261.037
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -117.178.089 -102.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -122.247.096 -104.683.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 2.631.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -122.247.096 -107.314.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -19.371.293 -5.821.631
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 2.368.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -19.371.293 -8.190.088
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -21.037.319 40.356.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -137.693.439 -41.353.992
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 16.431.040 22.050.960
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 503.758 106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 15.927.282 22.050.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.757.137 358.068
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 18.452.239 -220.032.389
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -13.079.262 -229.640.910
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 31.531.501 9.608.521
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 10.146.093 -42.154.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.379.799 10.121.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 - 28 -17.379.799 10.121.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
85.265.493 65.215.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-157.127.993 -85.154.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.558.078 5.330.819
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 5.558.078 5.330.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162.686.071 -90.485.611
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -162.534.931 -90.485.611
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -151.140 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
740.513.532 42.803.224
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
711.108.578 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.6 711.108.578 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21.1 7.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.412.698 84.807.477
Kredilerden Nakit Girişleri
8 48.412.698 84.807.477
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -91.134.216 -37.342.501
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -91.134.216 -37.342.501
Ödenen Faiz
27.2 -6.458.629 -5.635.449
Alınan Faiz
27.1 71.585.101 973.697
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
668.651.032 22.864.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
668.651.032 22.864.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 72.602.835 50.095.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 741.253.867 72.959.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 741.253.867 72.602.835
Finansal Yatırımlar
7 117.278.648 100.559
Ticari Alacaklar
9 254.200.572 130.977.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 254.200.572 130.977.086
Diğer Alacaklar
10 24.469.346 5.186.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 24.469.346 5.186.378
Stoklar
12 91.921.713 70.884.394
Peşin Ödenmiş Giderler
14 41.145.034 41.889.170
Diğer Dönen Varlıklar
13 25.900.391 8.520.592
ARA TOPLAM
1.296.169.571 330.161.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.296.169.571 330.161.014
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 2.021.365 1.933.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.021.365 1.933.040
Maddi Duran Varlıklar
17 850.486.993 726.157.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 9.471.819 534.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.754.587 1.926.326
Peşin Ödenmiş Giderler
14 140.089.575 1.652.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 14.151.399 9.667.666
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.017.975.738 741.870.722
TOPLAM VARLIKLAR
2.314.145.309 1.072.031.736
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 45.638.751 57.750.195
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 21.325.925 33.229.818
Ticari Borçlar
9 79.192.528 58.676.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 550.141 46.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 78.642.387 58.629.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 7.588.431 3.422.432
Diğer Borçlar
10 10.683.873 18.861.338
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 50.823 13.130.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 10.633.050 5.731.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 16.939.384 6.540.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 44.799.409 21.591.127
Kısa Vadeli Karşılıklar
19-29 16.576.007 11.664.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 3.226.601 1.469.464
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
19 13.349.406 10.195.031
ARA TOPLAM
242.744.308 211.736.587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.744.308 211.736.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 15.099.200 18.669.896
Diğer Borçlar
10 0 744.577
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 744.577
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 228.256 480.638
Uzun Vadeli Karşılıklar
19-20 23.572.925 17.238.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 7.218.631 5.457.283
Genel Karşılıklar
19 16.354.294 11.781.659
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 165.555.293 113.143.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
204.455.674 150.277.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
447.199.982 362.013.655
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.850.758.097 700.828.804
Ödenmiş Sermaye
21.1 42.000.000 35.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.6 725.733.845 14.625.267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
255.843.550 273.042.281
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
255.843.550 273.042.281
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.5 256.370.581 273.325.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.4 -527.031 -283.023
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.2 7.000.000 2.130.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.3 371.161.256 46.855.159
Net Dönem Karı veya Zararı
29 449.019.446 329.175.824
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.7 16.187.230 9.189.277
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.866.945.327 710.018.081
TOPLAM KAYNAKLAR
2.314.145.309 1.072.031.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 14.625.267 262.442.325 -157.393 1.127.426 31.737.192 39.315.743 384.090.560 24.096.807 408.187.367
Transferler
21.2 1.002.847 38.312.896 -39.315.743 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.628 299.777.747 299.855.375 7.215.671 307.071.046
Dönem Karı (Zararı)
29 299.777.747 299.777.747 7.205.912 306.983.659
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.4 77.628 77.628 9.759 87.387
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 14.625.267 262.442.325 -79.765 2.130.273 70.050.088 299.777.747 683.945.935 31.312.478 715.258.413
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 14.625.267 273.325.304 -283.023 2.130.273 46.855.159 329.175.824 700.828.804 9.189.277 710.018.081
Transferler
21.2-21.3 4.869.727 324.306.097 -329.175.824 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.954.723 -244.008 449.019.446 431.820.715 6.997.953 438.818.668
Dönem Karı (Zararı)
29 449.019.446 449.019.446 7.258.420 456.277.866
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.4-21.5 -16.954.723 -244.008 -17.198.731 -260.467 -17.459.198
Sermaye Arttırımı
21.1 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21.6 711.108.578 711.108.578 0 711.108.578
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 725.733.845 256.370.581 -527.031 7.000.000 371.161.256 449.019.446 1.850.758.097 16.187.230 1.866.945.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
456.277.866 306.983.659 217.269.231 111.575.129
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.459.198 87.387 -17.456.468 176.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -328.631 109.234 -325.219 220.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.130.567 -21.847 -17.131.249 -44.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -17.130.567 -21.847 -17.131.249 -44.188
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.459.198 87.387 -17.456.468 176.753
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
438.818.668 307.071.046 199.812.763 111.751.882
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.997.953 7.215.671 4.225.824 3.937.025
Ana Ortaklık Payları
431.820.715 299.855.375 195.586.939 107.814.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216104


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 0,00% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 08.12.2023 Yüksek 0
Açılış: 0
28,9746 Değişim: 0,20%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9769
Açılış: 28,918
31,2437 Değişim: -0,07%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.889,86 Değişim: 0,16%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.893,94
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.