KAP ***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:56
KAP ***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -1.324.891 0 16.266.646 0 0 0 0 0 16.266.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.131.949 0 0 0 32.683.453 -539.082 32.144.371 144.441.985 8.692.750 153.134.735
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.459 -1.101.541 539.082 -562.459 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -707.322 0 -707.322 0 0 0 0 0 -707.322 0 0 0 0 0 0 0 -707.322 -861.837 -1.569.159
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 10.011.959 10.011.959 10.011.959 10.011.959
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.032.213 0 15.559.324 0 0 0 0 0 15.559.324 18.694.408 0 0 0 31.581.912 10.011.959 41.593.871 153.746.622 7.830.913 161.577.535
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.251.251 0 15.340.286 0 0 0 0 0 15.340.286 18.694.408 0 0 0 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983.601 10.345.495 -11.329.096 -983.601 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -439.808 0 -439.808 0 0 0 0 0 -439.808 0 0 0 0 0 0 0 -439.808 -44.671 -484.479
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.244.702 14.244.702 14.244.702 -2.974.290 11.270.412
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.691.059 0 14.900.478 0 0 0 0 0 14.900.478 19.678.009 0 0 0 41.927.407 14.244.702 56.172.109 168.649.615 2.535.554 171.185.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.231.889 -32.012.985
Dönem Karı (Zararı)
14.244.702 10.011.959
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 14.244.702 10.011.959
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.894.568 2.573.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 7.582.308 7.120.916
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.389.721 294.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.325.721 1.056.913
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 64.000 -762.112
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
381.327 -525.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -585.059 -1.380.901
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 966.386 855.537
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 5.560.173 -3.455.253
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -3.018.961 -861.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.883.840 -43.929.644
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.708.659 -15.622.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6, 23 2.797 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -11.711.456 -15.622.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.891.605 -1.566.899
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 -11.965 -5.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.903.570 -1.561.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.403.041 23.855.813
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -14.213.817 -29.621.172
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -3.216.185 1.473.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.566.273 747.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6, 23 40 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -8.566.313 747.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 2.573.708 1.077.791
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.122.240 3.368.180
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-482.581 -20.781
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-482.581 -20.781
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 10.090.021 -29.396.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.273.622 1.775.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.337.622 1.727.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-64.000 48.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.744.570 -31.344.422
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.487.319 -668.563
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.361.362 -6.662.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.546 1.665.439
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.546 1.665.439
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.380.908 -8.328.333
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -2.651.286 -6.679.505
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -1.729.622 -1.648.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.145.002 -8.940.894
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.145.002 -8.940.894
Kredilerden Nakit Girişleri
5 35.145.002 -8.940.894
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.551.751 -47.616.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.551.751 -47.616.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.807.158 63.801.291
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.358.909 16.184.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.358.909 18.807.158
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
94.451.910 83.773.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 23 1.416 4.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 94.450.494 83.769.424
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.768.806 3.660.411
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 52.740 40.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.716.066 3.619.636
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
6.622.389 3.219.348
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 6.622.389 3.219.348
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 99.800.111 85.586.294
Peşin Ödenmiş Giderler
16.723.506 13.490.602
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.723.506 13.490.602
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 19.996 166.933
Diğer Dönen Varlıklar
4.285.391 3.652.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.285.391 3.652.013
ARA TOPLAM
269.031.018 212.356.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.031.018 212.356.396
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 510.000 510.000
Maddi Duran Varlıklar
11 57.797.152 61.978.200
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 16.425.896 18.396.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.113.540 3.153.438
Peşin Ödenmiş Giderler
27.482 44.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 27.482 44.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 1.622.975
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
21 4.905.431 4.644.241
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.779.501 90.349.951
TOPLAM VARLIKLAR
352.810.519 302.706.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 33.862.553 9.181.440
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.862.553 9.181.440
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 9.653.810 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.653.810 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
25.282.556 34.433.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 23 30.024 29.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 25.252.532 34.403.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.192.095 3.618.387
Diğer Borçlar
881.547 1.364.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
881.547 1.364.128
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 3.122.240
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 0 3.122.240
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
91.202.329 81.112.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 91.202.329 81.112.308
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.260.015 1.487.319
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.283.635 3.797.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.003.527 2.452.951
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.280.108 1.344.108
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
173.618.540 138.116.769
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.618.540 138.116.769
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 810.079 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
810.079 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.405.295 4.190.342
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 791.436 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.006.810 4.190.342
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
181.625.350 142.307.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
168.649.615 154.844.721
Ödenmiş Sermaye
16 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.900.478 15.340.286
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.900.478 15.340.286
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 17.591.537 17.591.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.691.059 -2.251.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6555 Değişim: 0,48%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2262 Değişim: -0,40%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
788,39 Değişim: -0,78%
Düşük 784,41 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.