" />

KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2023 - 23:02
KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 10.000.000 88.206 -264.803 1.086.035 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187
Transferler
4.117.178 41.671.783 -45.788.961 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.750 -102.750 -102.750
Dönem Karı (Zararı)
65.919.853 65.919.853 65.919.853
Kar Payları
-41.671.783 -41.671.783 -41.671.783
Dönem Sonu Bakiyeler
15 10.000.000 88.206 -367.553 1.086.035 6.117.178 267.874.788 65.919.853 350.718.507 350.718.507
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 88.206 -367.553 1.086.035 6.117.178 267.874.788 65.919.853 350.718.507 350.718.507
Transferler
65.919.853 -65.919.853 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.364.779 24.648.466 23.283.687 23.283.687
Dönem Karı (Zararı)
24.648.466 24.648.466 24.648.466
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.364.779 -1.364.779 -1.364.779
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 88.206 -1.732.332 1.086.035 6.117.178 333.794.641 24.468.466 374.002.194 374.002.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.554.415 99.888.328
Dönem Karı (Zararı)
24.648.466 65.919.853
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.741.461 3.890.940
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,11 10.108.471 6.394.473
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 17.573.089 15.944.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.381.134 10.837.446
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.191.955 5.106.724
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-69.338.611 -49.700.729
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-70.247.040 -53.554.297
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
908.429 3.853.568
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.364.783 7.797.947
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 9.550.807 23.455.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.465.103 75.286.960
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 284.573.482 -297.383.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.238.477 11.608.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
289.811.959 -308.991.721
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14 -5.962.912 -1.086.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.962.912 -1.086.365
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-231.927 -307.513
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -256.763.003 375.916.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
165.154 -2.124.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-256.928.157 378.040.696
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14 -6.150.537 -1.852.573
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.150.537 -1.852.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.372.108 145.097.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -27.529.418 -19.661.407
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.397.105 -25.548.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9 -184.299 -615.681
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-184.299 -615.681
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-184.299 -195.241
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -420.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.506.370 9.339.393
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.183.794 -1.181.657
Ödenen Temettüler
0 -41.671.783
Alınan Faiz
66.690.164 52.192.833
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.767.656 108.612.040
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-9.364.783 -7.797.947
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.402.873 100.814.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 447.911.218 347.097.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 470.314.091 447.911.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 472.731.217 448.562.186
Ticari Alacaklar
6 466.426.158 750.999.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 40.061.845 34.823.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
426.364.313 716.176.272
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.128.460 896.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.128.460 896.533
Diğer Dönen Varlıklar
14 14.276 17.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.276 17.299
ARA TOPLAM
940.300.111 1.200.475.658
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
940.300.111 1.200.475.658
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 11.028.653 5.062.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.028.653 5.062.718
Maddi Duran Varlıklar
9 3.360.348 5.860.049
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 9.537.944 4.009.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 198.206 338.353
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 10.243.464 7.648.159
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.885.869 24.435.652
TOPLAM VARLIKLAR
976.185.980 1.224.911.310
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.013.185 9.537.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.013.185 9.537.929
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 12.013.185 9.537.929
Ticari Borçlar
6 550.280.923 807.043.926
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 549.732.368 806.660.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
548.555 383.401
Diğer Borçlar
7 1.035.625 9.760.446
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 1.017.080 9.760.446
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.179.622 2.885.542
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.544.670 20.883.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.939.473 11.470.219
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.605.197 9.413.242
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.115.411 8.740.648
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 8.115.411 8.740.648
ARA TOPLAM
596.169.436 858.851.952
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
596.169.436 858.851.952
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.432.036 1.960.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.432.036 1.960.706
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.432.036 1.960.706
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.582.314 13.380.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.582.314 13.380.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.014.350 15.340.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
602.183.786 874.192.803
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
374.002.194 350.718.507
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -646.297 718.482
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15 1.086.035 1.086.035
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.732.332 -367.553
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.732.332 -367.553
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 6.117.178 6.117.178
Yasal Yedekler
6.117.178 6.117.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 333.794.641 267.874.788
Net Dönem Karı veya Zararı
15 24.648.466 65.919.853
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
374.002.194 350.718.507
TOPLAM KAYNAKLAR
976.185.980 1.224.911.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
130.609.831 136.428.824
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
16 130.609.831 136.428.824
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 130.609.831 136.428.824
BRÜT KAR (ZARAR)
130.609.831 136.428.824
Genel Yönetim Giderleri
17 -153.047.154 -84.467.992
Pazarlama Giderleri
17 -2.761.060 -3.614.334
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 100.170
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.198.383 48.446.668
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
19 1.696 -412
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.196.687 48.446.256
Finansman Gelirleri
20 70.247.040 53.554.297
Finansman Giderleri
21 -10.851.080 -12.625.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.199.273 89.374.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.550.807 -23.455.079
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -11.691.185 -23.622.551
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 2.140.378 167.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.648.466 65.919.853
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.648.466 65.919.853
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.648.466 65.919.853
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.364.779 -102.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.819.706 -128.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
454.927 25.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
454.927 25.687
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.364.779 -102.750
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.283.687 65.817.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.283.687 65.817.103http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141485


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0038 Değişim: 0,55%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9901 Değişim: 0,41%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.567,66 Değişim: 0,71%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.