" />

KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.03.2022 - 19:29
KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 10.000.000 88.206 -64.595 1.086.035 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 299.657.572
Transferler
75.320.531 -75.320.531 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-200.208 -200.208 -200.208
Dönem Karı (Zararı)
45.788.961 45.788.961 45.788.961
Kar Payları
-18.673.138 -18.673.138 -18.673.138
Dönem Sonu Bakiyeler
15 10.000.000 88.206 -264.803 1.086.035 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 10.000.000 88.206 -264.803 1.086.035 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187
Transferler
4.117.178 41.671.783 -45.788.961 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.750 -102.750 -102.750
Dönem Karı (Zararı)
65.919.853 65.919.853 65.919.853
Kar Payları
-41.671.783 -41.671.783 -41.671.783
Dönem Sonu Bakiyeler
15 10.000.000 88.206 -367.553 1.086.035 6.117.178 267.874.788 350.718.507 350.718.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.888.328 97.378.955
Dönem Karı (Zararı)
65.919.853 45.788.961
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.890.940 22.057.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,11 6.394.473 6.025.603
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 15.944.170 26.434.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.837.446 22.128.167
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.106.724 4.306.518
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-49.700.729 -27.109.612
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-53.554.297 -177.770.346
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.853.568 150.660.734
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.797.947 4.141.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 23.455.079 12.565.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
75.286.960 66.257.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -297.383.035 14.613.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.608.686 15.338.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-308.991.721 -725.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14 -1.086.365 25.986.793
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.086.365 25.986.793
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-307.513 -89.474
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 375.916.446 23.978.552
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.124.250 1.543.670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
378.040.696 22.434.882
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14 -1.852.573 1.768.421
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.852.573 1.768.421
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
145.097.753 134.104.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -19.661.407 -17.850.536
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.548.018 -18.875.053
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-615.681 -102.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -615.681 -102.539
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-195.241 -102.539
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-420.440 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.339.393 -1.168.372.066
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.348.156.167
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.348.156.167
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.181.657 -6.911.087
Ödenen Temettüler
-41.671.783 -18.673.138
Alınan Faiz
52.192.833 205.368.326
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.612.040 -1.071.095.650
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.797.947 -4.141.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.814.093 -1.075.236.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 347.097.125 1.422.333.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 447.911.218 347.097.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 448.562.186 347.172.685
Ticari Alacaklar
6 750.999.640 453.616.605
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 34.823.368 46.432.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
716.176.272 407.184.551
Peşin Ödenmiş Giderler
14 896.533 589.020
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
896.533 589.020
Diğer Dönen Varlıklar
14 17.299 19.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.299 19.257
ARA TOPLAM
1.200.475.658 801.397.567
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.200.475.658 801.397.567
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 5.062.718 3.974.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.062.718 3.974.395
Maddi Duran Varlıklar
9 5.860.049 8.333.531
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 4.009.119 6.240.109
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 338.353 27.253
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 7.648.159 7.455.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.435.652 27.547.542
TOPLAM VARLIKLAR
1.224.911.310 828.945.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.537.929 4.471.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.537.929 4.471.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 9.537.929 4.471.689
Ticari Borçlar
6 807.043.926 431.127.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 806.660.525 428.619.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
383.401 2.507.651
Diğer Borçlar
7 9.760.446 2.016.995
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 9.760.446 2.016.995
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.885.542 8.751.587
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.883.461 26.921.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.470.219 22.615.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 9.413.242 4.306.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 8.740.648 10.558.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.740.648 10.558.929
ARA TOPLAM
858.851.952 483.848.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
858.851.952 483.848.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.960.706 7.592.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.960.706 7.592.836
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.960.706 7.592.836
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.380.145 10.930.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 13.380.145 10.930.734
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.340.851 18.523.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
874.192.803 502.371.922
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
350.718.507 326.573.187
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 718.482 821.232
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.086.035 1.086.035
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-367.553 -264.803
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-367.553 -264.803
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 6.117.178 2.000.000
Yasal Yedekler
6.117.178 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 267.874.788 267.874.788
Net Dönem Karı veya Zararı
65.919.853 45.788.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
350.718.507 326.573.187
TOPLAM KAYNAKLAR
1.224.911.310 828.945.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
136.428.824 124.850.517
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
16 136.428.824 124.850.517
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.428.824 124.850.517
BRÜT KAR (ZARAR)
136.428.824 124.850.517
Genel Yönetim Giderleri
17 -84.467.992 -85.976.711
Pazarlama Giderleri
17 -3.614.334 -4.436.953
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -1.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 100.170 2.486.377
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.446.668 36.922.142
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
19 -412 165.558
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.446.256 37.087.700
Finansman Gelirleri
20 53.554.297 178.276.158
Finansman Giderleri
21 -12.625.621 -157.009.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.374.932 58.354.772
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.455.079 -12.565.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -23.622.551 -12.814.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 167.472 249.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.919.853 45.788.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.919.853 45.788.961
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.919.853 45.788.961
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.750 -200.208
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -128.437 -250.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.687 50.052
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
25.687 50.052
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-102.750 -200.208
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.817.103 45.588.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.817.103 45.588.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011864


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.097 Değişim: -0,67% Hacim : 34.185 Mio.TL Son veri saati : 11:27
Düşük 11.055 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,9399 Değişim: 0,13%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8844 Değişim: 0,03%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.540,68 Değişim: 0,23%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.