" />

KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.10.2021 - 21:28
KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -64.595 -64.595 1.086.035 1.021.440 2.000.000 211.227.395 75.320.531 299.657.572 75.320.531 -75.320.531 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.959 65.959 65.959 23.261.449 23.327.408 23.327.408
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65.959 65.959 65.959 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 88.206 1.364 1.364 1.086.035 891.255 2.000.000 286.547.926 23.261.449 322.984.980 322.984.980
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -264.803 -264.803 1.086.035 821.232 2.000.000 267.874.788 45.788.961 326.573.187 326.573.187
Transferler
4.117.178 41.671.783 -45.788.961 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
131.201 131.201 131.201 54.028.916 54.028.916 54.028.916
Dönem Karı (Zararı)
54.028.916 54.028.916 54.028.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
131.201 131.201 131.201 131.201 131.201
Kar Payları
-41.671.783 -41.671.783 -41.671.783
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 88.206 -133.602 -133.602 1.086.035 952.433 6.117.178 267.874.788 54.028.916 339.061.521 339.061.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.961.446 66.148.551
Dönem Karı (Zararı)
54.028.916 23.261.449
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.196.585 10.707.112
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.444.032 5.191.932
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.084.384 18.258.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.084.384 18.258.992
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-37.627.209 -17.290.287
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.290.287
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.902.208 4.546.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.265.864 66.441.429
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.667.140 77.547.694
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.077.346 46.736.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.744.486 30.811.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-897.321 25.323.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-897.321 25.323.816
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.761.458
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.544.631 -31.297.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.823.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
83.368.286 -31.297.281
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.952.848 -5.132.800
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.952.848 -5.132.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
82.098.195 100.409.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-19.442.763 -16.816.731
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-93.781
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.693.986 -17.350.927
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-420.440 -102.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-420.440 -102.538
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.393.350 -1.159.183.347
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.159.183.347
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.159.183.347
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.609.823
Ödenen Temettüler
-41.671.783
Alınan Faiz
37.888.256
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.147.656 -1.093.137.334
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.147.656 -1.093.137.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
347.097.125 1.422.333.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
381.244.781 329.196.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 382.314.984 347.172.685
Ticari Alacaklar
488.283.745 453.616.605
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 37.354.708 46.432.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
18 450.929.037 407.184.551
Peşin Ödenmiş Giderler
2.350.478 589.020
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.350.478 589.020
Diğer Dönen Varlıklar
23.992 19.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23.992 19.257
ARA TOPLAM
872.973.199 801.397.567
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
872.973.199 801.397.567
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 4.866.981 3.974.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.866.981 3.974.395
Maddi Duran Varlıklar
9 7.016.963 8.333.531
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.374.094 6.240.109
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 373.678 27.253
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 5.440.904 7.455.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.589.874 27.547.542
TOPLAM VARLIKLAR
895.563.073 828.945.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.735.918 4.471.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.735.918 4.471.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.735.918 4.471.689
Ticari Borçlar
6 512.672.111 431.127.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 511.988.115 428.619.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
683.996 2.507.651
Diğer Borçlar
7 2.284.794 2.016.995
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 2.284.794 2.016.995
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 7.942.399 8.751.587
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.682.528 26.921.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.600.279 22.615.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.082.249 4.306.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.954.568 10.558.929
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.954.568 10.558.929
ARA TOPLAM
547.272.318 483.848.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
547.272.318 483.848.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.380.754 7.592.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.380.754 7.592.836
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.380.754 7.592.836
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.848.480 10.930.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.848.480 10.930.734
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.229.234 18.523.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
556.501.552 502.371.922
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
339.061.521 326.573.187
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 952.433 821.232
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
952.433 821.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-133.602 -264.803
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 6.117.178 2.000.000
Yasal Yedekler
6.117.178 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 267.874.788 267.874.788
Net Dönem Karı veya Zararı
54.028.916 45.788.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.061.521 326.573.187
TOPLAM KAYNAKLAR
895.563.073 828.945.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 95.257.806 72.768.676 38.083.058 28.361.341
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
95.257.806 72.768.676 38.083.058 28.361.341
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.257.806 72.768.676 38.083.058 28.361.341
BRÜT KAR (ZARAR)
95.257.806 72.768.676 38.083.058 28.361.341
Genel Yönetim Giderleri
-50.258.689 -61.558.381 -18.285.743 -24.546.083
Pazarlama Giderleri
-2.333.025 -3.373.592 -649.703 -1.094.388
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-355 -355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.666.092 7.836.348 19.147.612 2.720.515
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.670 -5.555 171 14.664
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.667.762 7.830.793 19.147.783 2.735.179
Finansman Gelirleri
39.965.375 168.887.113 14.282.044 19.793.694
Finansman Giderleri
-5.702.013 -148.926.472 -1.045.481 -13.809.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.931.124 27.791.434 32.384.346 8.719.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.902.208 -4.529.985 -12.353.554 419.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0908 Değişim: 0,08%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,3084 Değişim: 0,31%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.617,93 Değişim: 0,14%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.620,49
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.